Rodzina Bogiem silna
"Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka i całego narodu.
"
(Jan Paweł II)

Zaproszenie na spotkanie z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości w dniu 15 listopada (czwartek)
Program spotkania: Obok jego treści patriotycznych, można będzie podziwiać śpiew i elementy baletu, a także bogate i różnorodne stroje ludowe. Nasi Rodacy na Ukrainie borykają się z trudnościami materialnymi.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie ich potrzeb. Będzie to wyraz solidarności i pamięci o Polakach mieszkających poza granicami kraju. Złożone dary serca pozwolą kontynuować budowę parafialnego przedszkola. Zachęcamy do przybycia i dziękujemy uczestnikom za wsparcie tej ważne inicjatywy.

Dar wiary
"Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9, 16-17).
To słowa umieszczone na obrazku z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Jana Radonia (1993 - 2018) - misjonarza "fidei donum" (dar wiary), kapłana Diecezji Rzeszowskiej.
Encyklika "Fidei donum" jest z pewnością jedną z najbardziej znaczących encyklik misyjnych. Ogłoszona została przez papieża Piusa XII (21.04.1957), który podkreślając współodpowiedzialność całego Kościoła za dzieło misyjne, otworzył drogę dla wyjazdu na misje kapłanom diecezjalnym, podczas gdy wcześniej było to niemal zarezerwowane dla zakonów "specjalizujących się" w tym właśnie zadaniu.
"Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody" - na to wezwanie Chrystusa odpowiedział ks. Jan Radoń 25 lat temu. Od 1993 roku pełnił posługę misyjną na Ukrainie, w latach 2007 - 2015 w Rosji: w Magadanie oraz na dalekiej Kamczatce. Obecnie od 2016 roku w Kazachstanie jest proboszczem parafii katolickiej w Pawłodarze.
W tygodniu misyjnym na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) - Koło w Gorlicach ks. misjonarz przybył 25 października b. roku na do Parafii Narodzenia NMP na spotkanie z członkami SRK, scholą oraz kandydatami do bierzmowania. Wygłosił również Słowo Boże w czasie wieczornej Mszy świętej.
W czasie spotkania nakreślił realia Kościoła Katolickiego w Kazachstanie, który cieszy się wolnością religijną dopiero od 25 lat. Przedstawił jego codzienność, nie ukrywając przy tym ani radości ani trudności. Jednego i drugiego nie brakuje. Pawłodar jest miastem w północno-wschodniej części Kazachstanu. Liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców, mówiących głównie po rosyjsku, ale ciekawostką pozostaje fakt, że większość to muzułmanie. Tam (w Kazachstanie) sytuacja Kościoła jest inna niż w Polsce dlatego, że na 17 mln mieszkańców w Kazachstanie, katolicy stanowią ok. 2%. Aż 70% przyznaje się do islamu, a 25% do chrześcijaństwa, ale to są przede wszystkim prawosławni.
Kościół katolicki wygląda inaczej niż u nas, jest wielonarodowościowy - kapłani i siostry zakonne pochodzą z około 20 krajów świata. Znaczną część stanowią kapłani z Polski. Są wielkie braki kapłanów - potrzeba pilnie modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Od 25 lat jest tam okres wolności religijnej, kapłani więc przyjeżdżają, jedni zostają, inni wyjeżdżają. Przyczyny wyjazdów są różne. Nie jest tam łatwo, często wielka praca i zmęczenie, trudne warunki klimatyczne powodują, że część wyjeżdża również ze względów zdrowotnych. Powołań kapłańskich miejscowych bardzo mało. Jest 9 seminarzystów - wiek najmłodszego 42 lata. Wielką pomocą w życiu Kościoła są siostry zakonne. Remont klasztoru sióstr klarysek, który prowadzi ks. Jan dobiega końca. Bardzo ważny w ewangelizacji jest laikat. Ks. misjonarz opowiadał o 99-letniej kobiecie, która nadal bardzo aktywnie "udziela się" w Kościele.
W Kazachstanie kapłan jest szanowany. Dotyczy to nie tylko księży katolickich ale wszystkich religii. W czasach prześladowań ludzie mówili: "wytrzymamy wszystko jeśli będzie z nami ksiądz". Współpraca kapłanów katolickich z władzami, które są muzułmańskie jest dobra. Księża są zapraszani na wszystkie uroczystości i przychodzą na nie w sutannach - mimo zakazu noszenia strojów kapłańskich w miejscach publicznych.
W Kazachstanie potrzebują pomocy żywi, ale potrzebują też zmarli.
Potrzeba pilnego upamiętnienia: po pierwsze tych, którzy umarli na stepie. Oni grobów nie mają. Potrzeba odnowy polskich cmentarzy, aby zachowały się ślady tragicznej polskiej historii. Nie ma sprzeciwu ze strony muzułmańskich władz. Jest projekt wybudowania na stepie polskiego Memoriału (cmentarza). Będzie też w Kazachstanie świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, aby przypomnieć o tych Polakach, którzy nie mogli wrócić do Ojczyzny.
Na 25-lecie niezawisłości Kazachstanu jest realizowany program odnowy duchowej Narodu. Obejmuje on również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, do którego buduje się drogę. Jest wiele problemów natury moralnej. W Kazachstanie wspiera się rodzinę, zwłaszcza wielodzietną (pięcioro dzieci) Wśród problemów, które są "spadkiem po komunizmie" wymienia się: brak szacunku wobec życia nienarodzonych, liberalne prawo aborcyjne, czy rozwody. Problemy te dotyczą zwłaszcza narodów byłego Związku Radzieckiego (Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy itd...) Rodzimi Kazachowie w większym stopniu respektują reguły prawa naturalnego.
Ks. misjonarz prosił o wsparcie modlitewne, które jest tam bardzo potrzebne.

Marta Przewor

Skończyłby 39 lat...
Wspólnota Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) - koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach wciąż wspomina posługę naszego niezapomnianego duszpasterza - śp. ks. Marka Tutro. Przywołujemy Jego święte życie, wypełnione miłością do Boga i ludzi. Tyle wspomnień nasuwa się, gdy myślimy o Nim. Uszanował każdego, znalazł czas by porozmawiać, nigdy nie przeszedł obojętnie obok spotkanego człowieka. Pozostawił po sobie niezatarty ślad, dźwięczące w uszach słowa otuchy oraz radość Bożą, która zawsze Mu towarzyszyła. Pozostawił dużo zasianego dobra, ludzką wdzięczność i wspomnienia.
Dwa razy w roku (z okazji urodzin oraz rocznicy śmierci) SRK organizuje autokarową pielgrzymkę do Parafii św. Marii Magdaleny w Brzyskach - (parafii rodzinnej śp. ks. Marka), gdzie na cmentarzu spoczywają jego doczesne szczątki. W wyjeździe biorą udział nie tylko członkowie SRK, ale również inni parafianie, którzy mieli łaskę spotkać Go na swojej drodze. Urodziny ks. Marka - to 16 października 1979 roku.
W tym roku również udaliśmy się do Brzysk na Mszę świętą. Był to dzień szczególny - 40 rocznica wyboru Papieża Polaka na stolicę Piotrową. Synchronizm tych dwóch dat powoduje, że łatwo zapamiętać datę urodzin ks. Marka. Przed Mszą świętą udaliśmy się na cmentarz do grobu ks. Marka wraz z Jego Rodzicami i Rodziną. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze. Otaczając grób, przywitaliśmy Go pieśnią, którą żegnał się z nami ks. Marek: "Do Ciebie Matko Szafarko Łask". Nie zabrakło wspomnień o naszym Opiekunie, któremu tak wiele zawdzięczamy. Te wszystkie wspomnienia są rodzajem spotkania z naszym Duszpasterzem. Dziękując śp. ks. Markowi za ukazywanie nam Boga i przekonywanie nas, że najpiękniej służy się Bogu, gdy z sercem posługuje się człowiekowi, przybyliśmy do Brzysk, by to powiedzieć przy Jego grobie i przyrzec, że będziemy pamiętać o tym w naszej działalności i w naszym życiu.
18 kwietnia 2017 rok to dzień Jego narodzin dla Nieba. Wierzymy, że ks. Marek cieszy się szczęściem wiecznym w Niebie, bowiem po życiu świętym i godnym, śmierć jawi się jako dzień narodzin dla nieba. Każde takie spotkanie z śp. ks. Markiem jest również wołaniem do nas: żyjmy tak, aby i dzień naszej śmierci był dniem narodzin dla nieba.
Jak Pan Bóg pozwoli, to pojedziemy do Brzysk 18 kwietnia 2019 roku w drugą rocznicę śmierci ks. Marka, aby uczestniczyć tam we Mszy świętej. W drodze powrotnej odmówiliśmy cząstkę różańca za ks. Marka i w intencji Jego Rodziny.
Pamięć modlitewna o takim wartościowym kapłanie wciąż trwa i trwać będzie w naszych sercach, a ślady Jego pracy duszpasterskiej pozostaną w naszych czynach.
Marta Przewor

Polska silna Rodziną
Barwny i radosny korowód Marszu w obronie Życia i Rodziny przeszedł ulicami Gorlic 14.10 2018 roku. Polska silna Rodziną i Rodzina Bogiem silna to główne hasła tegorocznego Marszu. Prezentowały go bardzo różnorodne stany i grupy (kapłani, siostry zakonne, samorządowcy, władze miasta i powiatu, przedstawiciele wielu środowisk, (nie tylko z Gorlic), rodziny, dzieci i młodzież, różnorodne organizacje działające przy parafiach. Celem "wyjścia na ulicę" była troska o każde życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci oraz troska o rodzinę tradycyjną - opartą o sakramentalne małżeństwo mężczyzny i kobiety. Marszem tym upominamy się wobec rządzących o budowanie przyszłości naszej Ojczyzny na tych właśnie wartościach.
Marsz rozpoczął się o godzinie 13.00 w gorlickiej bazylice uroczystą Mszą świętą i poświęceniem pomnika św. Jana Pawła II - Patrona Rodzin. Koncelebrowana Msza święta była sprawowana pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, z udziałem ks. Mariana Raźnikiewicza - asystenta diecezjalnego SRK, ks. dziekana Stanisława Ruszela oraz księży proboszczów gorlickich parafii. ks. Biskup w homilii nawiązał do głównych haseł Marszu - mocno podkreślając, że tylko rodzina Bogiem silna jest w stanie ocalić "zdrową? rodzinę i społeczeństwo polskie. Przywołał też hasło Dnia Papieskiego "Promieniowanie Ojcostwa" podkreślając, że stypendyści będą żywym pomnikiem pamięci św. Jana Pawła II.
Był to V marsz - jubileuszowy - w stulecie odzyskania niepodległości. Jesteśmy przekonani, że Polsce udało się odzyskać niepodległość dzięki temu, że polskie rodziny były silne, że były miejscem kształtowania patriotyzmu. One przechowały wiarę, poszanowanie każdego życia ludzkiego, polskość, tradycję. Marsz przeszedł ulicami miasta w Dzień Papieski, związany z 40 rocznicą wyboru na stolicę Piotrową świętego papieża Jana Pawła II - Patrona rodziny. Chcieliśmy wyrazić wdzięczność i miłość Świętemu Papieżowi. Możemy to zrobić poprzez realizację nauczania, które nam pozostawił. Chcemy "walczyć" o Rodziny Bogiem silne, czyli rodziny wierne Bogu i Bożym przykazaniom, o które prosił Karol Wojtyła od najmłodszych lat kapłańskich.
Apelujemy o jak najszybsze zapewnienie prawnej ochrony życia wszystkich dzieci nienarodzonych. Stawiamy sobie ważne pytanie (po raz piąty na gorlickim rynku) - czy jesteśmy w stanie ocalić cywilizację życia? Jest ona fundamentem bezpieczeństwa nienarodzonych, najsłabszych i bezbronnych, starych i chorych oraz każdego człowieka. Życie bowiem jest wartością bezwzględną, niezależną od światopoglądu, czy opcji politycznej, a opoką cywilizacji życia, jest Miłość! Ta prawdziwa, o której pisze św. Paweł do Koryntian. Miłość ma olbrzymią silę i taka miłość zawsze zwycięża. Jej ceną nieraz jest ofiara i krzyż. Prosimy o wstawiennictwo Matki Najświętszej - Matki Rodzin, Gorlickiej Pani oraz św. Jana Pawła II - Patrona Rodzin o pomoc w rozwiązaniu tych trudnych problemów. Przed uformowaniem Marszu Gabrysia Zagórska przy akompaniamencie Jadwigi Zagórskiej pięknie zaśpiewała piosenkę "Warto dla jednej miłości żyć" oraz "Bóg nam zakazał zabijania, aborcja jest śmiertelnym grzechem", do której muzykę skomponował Piotr Zagórski a słowa ułożył Ryszard Boczoń. Ta piosenka powstała specjalnie na V Marsz w Gorlicach.
Następnie kolumna marszu udała się na Zawodzie. Przeszła obok gorlickiego szpitala, gdzie uczestnicy odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Grupy, które wzięły udział w Marszu to: Dziewczęca Służba Maryjna z bazyliki i parafii w Gliniku, Schola z Bazyliki, Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Miejski Zespół Szkół nr 4 i nr 6 oraz MZS im. Jana Pawła w Stróżówce, Zespół Szkół Zawodowych (Budowlanka), Szkoła Podstawowa w Bystrej, Przedszkole Sióstr Felicjanek oraz Przedszkole Sióstr Służebniczek, Miejskie Przedszkole nr 4, Szkolne Koło Caritas z Wysokiej Strzyżowskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Gorlic i Wysokiej Strzyżowskiej, Akcja Katolicka z Bazyliki, Caritas z Bazyliki, Szkolne Koło Caritas z MZS nr.5.
Zakończenie miało miejsce przed kościołem św. Jadwigi w Gorlicach. Wysłuchaliśmy tam wiersza w wykonaniu uczniów z MZS nr.1 oraz piosenki w wykonaniu dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek. Na zakończenie ks. Biskup udzielił błogosławieństwa, wszyscy zostali obdarowani prezentami - przygotowanymi przez ZSE w Gorlicach. Pięknym elementem zakończenia Marszu był wypuszczenie 200 gołębi, które długo nie chciały odfrunąć, kołując nad tą naszą barwną wspólnotą. Marsz ten był piękną manifestacją przywiązania do tradycyjnych wartości rodzinnych oraz poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Marta Przewor

Drogi do niepodległości Polski
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej - Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od lat wspiera rodziny w organizacji wypoczynku dla dzieci. W tym roku realizowano projekt "Aktywny wypoczynek połączony z warsztatami jako forma kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich u dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia". Celem podjętych działań było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zwiększenie dostępności do kultury, edukacji i turystyki oraz aktywizację społeczną i kulturową dzieci i młodzieży z miasta i gminy Gorlice oraz Kałusza - miasta partnerskiego na Ukrainie. Pomocą objęto 55 osób. W realizacji zadania istotną rolę odgrywało wsparcie finansowe otrzymane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorlicach, jak również zaangażowanie wolontariuszy oraz bezinteresowna pomoc wielu ludzi wielkiego serca. Działania realizowane w ramach projektu mają posłużyć poszerzaniu umiejętności społecznych, a także rozwijaniu zainteresowań oraz zamiłowania do poznawania historii, kultury i przyrody ojczystego kraju.
Wycieczka po Małopolsce stanowiła kontynuację działań podjętych podczas kolonii letniej we Władysławowie. Uczestnicy mieli możliwość wzbogacić swoją wiedzę o regionie oraz poznać miejsca związane z patriotycznym dziedzictwem Małopolski.
Głównym celem wycieczki było przybliżenie uczniom miejsc, historii i osób, które miały duży wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę - twórców Niepodległej Ojczyzny. Wędrówka szlakami historii rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej. Jamna to maleńka miejscowość położona w Beskidach. To miejsce bitew partyzanckich i pogromu, który miał miejsce w 1944 r. Wioska naznaczona jest bohaterską walką i śmiercią niewinnych ludzi. W odwecie za pomoc okazaną partyzantom przez mieszkańców, hitlerowcy spalili wieś i w okrutny sposób wymordowali mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Po tej tragedii Jamna na długi czas stała się smutnym, opustoszałym miejscem. Dziś powraca tam życie i radość. Dzieje się tak dzięki działalności O.O. Dominikanów, którzy prowadzą tam ośrodek rekolekcyjny. Dzieło rodzące się w Jamnej było bliskie sercu Świętego Jana Pawła II. Ikona Matki Bożej Dobrej Nadziei napawa nawiedzających to niezwykłe miejsce wiarą, nadzieją i miłością. Niezwykły klimat tego ośrodka i zgromadzone tam pamiątki sprzyjają refleksji nad dziejami naszego kraju.
Kolejnym miejscem na trasie wędrówki śladami historii była Kąśna Dolna. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Centrum Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski znany jest jako wybitny kompozytor i pianista oraz wybitny mąż stanu. Miłość do Ojczyzny - Polski - dodawała mu sił w dokonaniu rzeczy niemożliwych: jako dyplomata i polityk odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Stał się wzorem patrioty dla przyszłych pokoleń.
Na historycznym szlaku nie mogło zabraknąć Bobowej. Wszystkich zachwycił zabytkowy kościół p.w. św. Zofii i historia świątyni. W czasie zawieruchy wojennej miejsce to było ostoją dla matek oczekujących na powrót synów z wojny. Mieszkańcom tego miasteczka zawsze bliskie były losy Ojczyzny. Na kartach historii czytamy o udziale rycerstwa z Bobowej w bitwie pod Grunwaldem. Jedną z wybitnych postaci w historii tego miasta był generał Wieniawa-Długoszowski - człowiek dla którego słowa Bóg, Honor, Ojczyzna stanowiły sens życia. Czas pierwszej wojny światowej bardzo zbliżył go do Józefa Piłsudskiego - charyzmatycznego przywódcy cenionego przez rodaków za patriotyzm i oddanie sprawie polskiej, uważanego za symbol odzyskania przez Polskę niepodległości. Bobowa była miastem wielu narodowości. Zasłynęła jako jeden z największych ośrodków Chasydyzmu w na ziemiach polskich. Ludność żydowska wpisała się w bogatą historię tego miasta. Do dzisiaj możemy zwiedzać zabytkową synagogę - miejsce kultu religijnego ludności żydowskiej.
Na zakończenie wycieczki uczestnicy dotarli na Cmentarz wojenny nr 123 - Łużna-Pustki - żołnierskie miejsce pochówku z czasów I wojny światowej. Cmentarz powstał w miejscu walk, które odbyły się w maju 1915 r. Była to zwycięska dla sprzymierzonych wojsk austro - węgierskich i niemieckich bitwa pod Gorlicami, która odegrała decydującą rolę w dalszych losach I wojny światowej.
Losy Polski były bardzo burzliwe, droga do niepodległości długa i bolesna. W Polakach nigdy jednak nie wygasła ufność w Boga i miłość do Ojczyzny. Polska odzyskała niepodległość. Wycieczka przybliżyła wszystkim skrawek historii, była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i kompetencji uczestników.
Izabela Krupa
Zdjęcia Izabela Krupa



Z pomocą na Ukrainę - do naszych Rodaków

"Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja co pokaże wiarę na podstawie uczynków" (z Listu św. Jakuba Apostoła (2,14-18).
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach zorganizowało w dniach od 8 - 14 września b. roku pielgrzymkę z pomocą charytatywną na Ukrainę. Nasza trasa (ponad 3tysiące kilometrów) wiodła przez Lwów, Stryj, Dolinę, Hoszów, Tarnopol, Międzybóż, Bar, Szarogród, Latyczów, Human, Koblew do Odessy. Powrót z Odessy przez stolicę Mołdawii - Kiszyniów oraz Cricową do Latyczowa a stamtąd już do Gorlic przez Medykę.
Wyjazd ten pozwolił nam poznać historię Polaków na Ukrainie, historię świątyń oraz zwiedzanie cennych zabytków a także innych obiektów Podola. Miał on jednak głównie na celu pomoc materialną i wsparcie duchowe Rodaków tam zamieszkujących. W Parafii Narodzenia NMP w Dolinie przekazaliśmy dary przywiezione z Gorlic (odzież, słodycze, produkty spożywcze - zakupione z ofiar pielgrzymujących). Codziennie nasza wspólnota pielgrzymkowa (47 osób) uczestniczyła we Mszy świętej sprawowanej przez ks.Krzysztofa Panasowca - kapłana polskiego pełniącego od 25 lat posługę na Ukrainie (obecnie w Dolinie). W każdej parafii rzymsko - katolickiej składaliśmy ofiary "do kapelusza" na potrzeby danej wspólnoty. Największym przeżyciem był udział w odpuście w zaprzyjaźnionej parafii w Dolinie i wspólne świętowanie Narodzenia NMP. Była to też okazja do świętowania jubileuszu 20-lecia szkoły polskiej sobotnio - niedzielnej i 10-lecia zespołu ludowego "Perła", który wielokrotnie występował na ziemi gorlickiej. Mogliśmy podziwiać piękny koncert "Perły". Spotkaliśmy się również z naszymi Rodakami z Kałusza (gdzie wcześniej ks.Krzysztof był proboszczem). Płynęły łzy wzruszenia podczas spotkania z "naszymi" kolonistami, uczestniczącymi w kolonii we Władysławowie.
Po raz kolejny (20) odwiedzamy Kresy, które magicznie przyciągają, mimo trudów i zmęczenia. A nie było to pielgrzymowanie takie łatwe: 3 tysiące kilometrów, 6 dni w drodze, wielogodzinna jazda, trud przekraczania 4-krotnie granicy (2 razy granicy z Mołdawią), nieregularne posiłki. Przekrój wiekowy pielgrzymów duży, bo od dziewięciu lat do osiemdziesięciu sześciu.
Codzienna Eucharystia (Sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei w Stryju, Parafia Narodzenia NMP w Dolinie, Sanktuarium Męki Pańskiej w Szarogrodzie - Droga Krzyżowa, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Wołynia i Podola w Latyczowie, Katedra Wniebowzięcia NMP w Odessie, czynne włączanie się pielgrzymów do liturgii słowa, modlitwy - godzinki, różaniec, koronka, droga krzyżowa, różnorodne rozważania, śpiew pieśni religijnych - dały nam możliwość pogłębienia wiary i przeżycia rekolekcji w drodze. Kilkugodzinne "stanie" na granicy, wielogodzinne pokonywanie trasy uczyły nas pokory i cierpliwości. Wielokrotnie "namacalnie" przeżyliśmy pomoc Opatrzności Bożej. Dzielenie się chlebem, troska o współpielgrzyma, okazywanie sobie pomocy wzajemnej pozwoliło zbudować piękną wspólnotę pielgrzymkową. Chcemy, aby gorliczanie poznawali Kresy, historię, nasze korzenie, pielgrzymowali do ziem, które musieli opuścić Polacy - miejsc przesiąkniętych krwią - miejsc zsyłek i przesiedleń. Nasze modlitwy i ten trud pielgrzymi ofiarowaliśmy w intencjach, z którymi udaliśmy się na tą wyprawę.
W czasie pielgrzymki m.in. podziwialiśmy park krajobrazowy w Humaniu. To park położony nad jarem rzeki Kamionki, założony w 1796 roku przez Stanisława Potockiego dla żony Zofii Potockiej i nazwany na jej cześć "Sofijówką".
Wielkim wstrząsem było zwiedzanie Muzeum Głodomoru w Międzybóżu. W ostatnim tygodniu listopada obchodzony jest na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. W latach 1932-1933 w wyniku sztucznie wywołanego przez komunistów głodu, zmarło co najmniej 10 milionów mieszkańców Ukrainy. Było to jedno z największych ludobójstw XX wieku. W rezultacie ludzie umierali na ulicach. Zdarzały się nawet akty kanibalizmu. Wygłodniali chłopi, często małe dzieci, szukali pożywienia na kołchozowych polach. Jednak zerwanie tam choćby kłosa było przestępstwem przeciwko ZSRR. Na rozkaz Stalina opracowano dekret "O ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych, kołchozów, spółdzielni oraz wzmocnieniu własności społecznej". Został on opublikowany i wszedł w życie 7 sierpnia 1932 roku. Potocznie był on nazywany "prawem pięciu kłosów", gdyż za zerwanie takiej liczby groziła kara śmierci lub 10 lat łagru. Skazani nie mogli liczyć na amnestię. W ciągu półtora roku skazano ponad 125 tysięcy osób. Tyle mówią oficjalne dane, a ilu ludzi zostało zabitych na miejscu?... Pola były chronione przez uzbrojonych strażników, którzy mogli strzelać bez ostrzeżenia.
Nie jest możliwe opisanie w krótkim sprawozdaniu wszystkich punktów naszej pielgrzymki. Zobaczyliśmy wiele miejsc tak odległych od naszej Ojczyzny i odczuliśmy realia już nieistniejące w naszej rzeczywistości. Najważniejsze są jednak nasze przeżycia oraz spotkania z ludźmi, które pozostaną w naszej pamięci.
Na końcu naszego ziemskiego życia będziemy sądzeni z miłości. A miłość to miłosierdzie, wrażliwość, otwarcie na drugiego człowieka. Dziękujemy więc Panu Bogu za okazję do czynienia dobra. Bóg zapłać! ks.Krzysztofowi za trud przewodnictwa naszej pielgrzymce.
Marta Przewor
Zdjęcia Agnieszka Piecuch
Pielgrzymi wyrazili zgodę na upublicznienie wizerunku

Diecezjalna pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Wakacyjny czas dobiega końca. Przedstawiciele Kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej (jak co roku) uczestniczyli w dniach 16 - 18 sierpnia b. roku w integracyjnej pielgrzymce do Budapesztu. Były to dni św. Stefana - patrona Węgier. Narodowe święto najhuczniej obchodzone jest w stolicy. Budapeszt jest jednym z najpiękniejszych miast Europy - wpisanych na listę UNESCO. Średniowieczna architektura, plan zwiedzania precyzyjnie zaplanowany oraz zwiedzanie miasta z profesjonalnym przewodnikiem - to wszystko dostarczyło nam mnóstwo informacji, wrażeń wizualnych, podziwu dla piękna tego miasta. Wspólne pielgrzymowanie było doskonałą formą ożywienia wiary i ubogacenia ducha. Przewodnictwo duchowe podjął pielgrzymujący z nami ks. Ryszard Szczygieł. Codzienna Msza święta z aktywnym włączaniem się pielgrzymów do liturgii słowa, krótkie a treściwe homilie, wspólny śpiew i modlitwy w ciągu dnia pozwoliły nam budować radosną wspólnotę, (mimo niedogodności - upały i bardzo bogaty program w krótkim czasie). Każdy chrześcijanin potrzebuje stałej formacji - nie ma bowiem wakacji dla świadków Chrystusa. Jest to szczególnie ważne dla grup duszpasterskich, które mają obowiązek dawania świadectwa. Zintegrowanie diecezjalne jest nam bardzo potrzebne, aby wzajemnie się ubogacać i mobilizować do działań na rzecz rodziny. Dziękujemy Bogu i ludziom za ten piękny czas, podczas którego mogliśmy podziwiać piękno stworzonego świata i budować wspólnotę.
Marta Przewor
Zdjęcie Grzegorz Staryszak

Kolonia letnia - Władysławowo 2018 - aktywny wypoczynek nad Bałtykiem

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od lat pomaga rodzinom potrzebującym wsparcia w organizacji atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. W tym roku w kolonii letniej nad Bałtykiem uczestniczyło 45 uczniów z miasta i gminy Gorlice oraz zaprzyjaźnionego Kałusza na Ukrainie. Spędzili oni dwa tygodnie sierpnia we Władysławowie. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała odpoczynkowi, a wyjątkowo ciepła woda w Bałtyku zachęcała do kąpieli. Poza plażowaniem zorganizowano wiele innych atrakcji. Podróże po wybrzeżu Bałtyku rozpoczęły się od pobytu w Swarzewie, miejscowości zwanej "Kaszubską Częstochową", gdzie króluje Matka Boża Królowa Polskiego Morza. Kolejna wyprawa wiodła na Hel. Tutaj na kamiennym obelisku, który symbolizuje początek Rzeczpospolitej widnieją ważne słowa Jana Pawła II - "Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: "Sursum corda! - W górę serca!". Na trasie wędrówki po Pomorzu nie mogło zabraknąć Trójmiasta i położonego w sercu Kaszub Szymbarku. Każda wycieczka była doskonałą okazją do poznawania ciekawych zakątków i bogatej historii naszej Ojczyzny.
Wiele emocji dostarczyła wizyta w fokarium, poznawanie wnętrza okrętu Marynarki Wojennej "Błyskawica", spacer po sopockim molo, rejs statkiem na Westerplatte i spacer śladami bohaterskich obrońców tego skrawka Polski, lekcja historii w kaszubskim skansenie. Poznając różne zakątki naszego kraju dzieci poszerzyły i utrwaliły wiedzę historyczną oraz zdobyły wiele wiadomości i umiejętności z dziedzictwa kulturowego. Doskonałą okazją do poznania historii i kultury regionu oraz zgłębienia wiedzy na temat flory i fauny nadmorskiej stał się udział w pikniku historyczno - przyrodniczym "Halleriada" oraz Festyn Kultury Kaszubskiej - spotkanie z kaszubską muzyką i kulturą. Uczestnicy kolonii skorzystali z bogatej oferty kulturalnej: uczestniczyli w koncercie upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości "Mamy Polskę", Letnim Koncercie Organowym i Kameralnym "Oblicza miłości" i wartościowych seansach chrześcijańskiego kina "Na fali". W czasie pobytu nie zabrakło wesołej zabawy. Radosnym wydarzeniem były wspólne śpiewy, tańce integracyjne i pogodne wieczory. Największym powodzeniem cieszyły się kąpiele w morskich falach pod bacznym okiem ratowników i pobyt w Aquaparku w Redzie.
Kolonia miała charakter integracyjny. Wspólnie spędzony czas był okazją do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.
Tegoroczny wypoczynek połączony był jak zawsze z rekolekcjami. Codzienna Msza Święta, odprawiana przez ks. Józefa Buczyńskiego, połączona z rozważaniami, wspólna modlitwa poranna i wieczorny Apel Jasnogórski stanowiły ważną część każdego dnia, pomagały wszystkim w refleksji i realizacji dobrych postanowień. Zasady dobrego zachowania, wzajemna współpraca, pomoc i szacunek dla drugiego człowieka, to wartości umacniane podczas kolonijnych zajęć.
Zorganizowanie wypoczynku we Władysławowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz bezinteresownej pomocy wielu ludzi wielkiego serca. Dobra organizacja wypoczynku to przede wszystkim zasługa pani Marty Przewor - prezes SRK koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach oraz kierownik kolonii p. Izabeli Krupy. Cała kadra kolonii w składzie: wychowawcy - Maria Urban, Agnieszka Krupa, Natalia Sliuzar, ks. Józef Buczyński, lekarz - Marta Przewor, pielęgniarka - Elżbieta Mikruta, kierownik kolonii - Izabela Krupa sprawowała opiekę nad kolonistami w ramach wolontariatu. Serdeczna atmosfera panująca na kolonii to efekt wielkiego zaangażowania i serca okazywanego dzieciom przez wszystkich opiekunów.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolonii. Przeżyte wakacje z Bogiem ubogaciły wszystkich uczestników. Dzieci nabrały sił do nauki w zbliżającym się nowym roku szkolnym.
Podsumowanie ubiegłorocznej pracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) diecezji rzeszowskiej
Co roku pod koniec czerwca spotykamy się, aby złożyć sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności SRK diecezji rzeszowskiej. Tym razem XXIV Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze (SRK) Diecezji Rzeszowskiej odbyło się 25 czerwca b. roku w Wysokiej Strzyżowskiej. Uczestniczyli w nim wybrani delegaci w liczbie 1 delegat na 5 członków koła (frekwencja - blisko 80 %).
Zebranie rozpoczęło się mszą świętą w kościele p.w. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej sprawowaną przez ks. proboszcza Mariana Raźnikiewicza - asystenta diecezjalnego SRK.
W wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązał do czytania (z tego dnia) z Drugiej Księgi Kronik: "Tak mówi Pan: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się Wam nie wiedzie! Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści". Podkreślił znaczenie w życiu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej przykazań Bożych, wykreślających pewną drogę. Jeśli wspólnota odrzuci zasady, idąc za tym co ulotne - to niszczy samą siebie. Aby realizować zadania jakie daje nam Pan Bóg do wypełnienia w SRK należy przestrzegać podstawowych zasad i wypełniać nauczanie św. Jana Pawła II, który daje nam jasne podstawy do osiągnięcia szczęścia na ziemi i w niebie.
Po Mszy świętej ks. proboszcz zaprezentował historię parafii i świątyni. Wysoka Strzyżowska należała kiedyś do parafii w Dobrzechowie. Myśl budowy kościoła w Wysokiej poddał ks. Karol Józef Fischer - ówczesny proboszcz w Dobrzechowie, a późniejszy sufragan przemyski. Budowa trwała 9 lat z powodu wojny. Konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa dokonał 16. 09.1923 r. bp Karol Józef Fischer. W grudniu 1996 r. proboszczem został ksiądz Marian Raźnikiewicz, który podjął trud duchowej i materialnej odnowy parafii. Współpracując z Radą Parafialną, dzięki ofiarności parafian oraz własnej gorliwości dokonał kapitalnego remontu kościoła, plebanii i domu parafialnego. Wykonano w nim ekologiczne ogrzewanie. Uczestnicząc w Eucharystii przy nowo odnowionym ołtarzu głównym podziwialiśmy piękno i harmonię tego cudownego Domu Bożego.
Dalsza część zebrania odbyła się w Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej. W sprawozdaniu merytorycznym za ubiegły rok prezes SRK Poseł Kazimierz Gołojuch przedstawił najważniejsze działania, które odbywały się przede wszystkim w Kołach.
Jest to:
- Formacja chrześcijańska, czyli kształtowanie i doskonalenie się na drodze do świętości zarówno członków wspólnot SRK, jak i innych rodzin poprzez prowadzone modlitwy: różańcowe, drogi krzyżowe, adoracje Najświętszego Sakramentu, comiesięczne nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca, pielgrzymki i dni skupienia (marzec 2017 rok - Diecezjalny Dzień Skupienia w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance) katechezy, wykłady, redagowanie artykułów i gazetek.
- Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży - na koloniach, na różnorodnych spotkaniach, w świetlicach parafialnych, gdzie prowadzi się elementy wychowania katolickiego poprzez modlitwę, katechezę, a na koloniach podczas codziennej mszy świętej. Najważniejsze jest świadectwo i przykład bezinteresownej, cierpliwej pracy na rzecz drugiego człowieka.
- Troska o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci - w wielu kołach członkowie zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod protestem "Stop Aborcji?. W Gorlicach SRK zorganizowało IV Marsz dla Życia i Rodziny.
- Działania charytatywne - kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia - dwutygodniową bezpłatną kolonię zorganizowało koło w parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie oraz w parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, paczki dla dzieci z okazji spotkań świątecznych, czy ze św. Mikołajem. Działalność charytatywna - to również pomoc w odbudowie kościołów na Ukrainie i pomoc dla rodaków za wschodnią granicą, oraz dla krajów misyjnych i misjonarzy pełniących w nich posługę.
Zebrani delegaci udzielili Zarządowi absolutorium za działalność finansową i merytoryczną. Głosy w dyskusji wyrażały troskę o rodzinę i młode pokolenie, podkreślając, że jeśli szkoła, Kościół i rodzina nie będą ze sobą współpracować, to trudno będzie ukształtować młodego człowieka.
Wyrażamy wdzięczność ks. Marianowi, kołu parafialnemu SRK w Wysokiej Strzyżowskiej oraz dyrekcji szkoły za serdeczne przyjęcie.
Marta Przewor
Wstępny program wyjazdu na Ukrainę od 08 - 14.IX.2018
Sobota 8.IX.2018
5.00 - wyjazd z Gorlic
- zwiedzanie Lwowa?
- Msza święta w Bolechowie
20.00 - kolacja i nocleg w Dolinie

Niedziela 09.IX.2018
9.00 - śniadanie
11.00 - Msza św. odpustowa
13.00 - koncert na placu kościelnym
14.00 - 18.00 - obiad i festyn na placu kościelnym
18.30 - 19.30 - pobyt w sanktuarium w Hoszowie
20.00 - kolacja i nocleg w Dolinie

Poniedziałek 10.IX.2018
6.00 - śniadanie w Dolinie
6.30 - wyjazd przez Tarnopol do Latyczowa, Baru i Winnicy
11.00 - 12.00 - pobyt w Latyczewie
13.00 - 14.00 - zwiedzanie fortecy w Barze
16.00 - 20.00 zwiedzanie Winnicy
20.00 - kolacja i nocleg w Winnicy

Wtorek 11.IX.2018
7.00 - śniadanie w Winnicy
7.30 - wyjazd do Umania
11.00 - 14.00 - pobyt w Umaniu
14.00 - obiad w Umaniu
15.00 - wyjazd do Koblewa
20.00 - kolacja i nocleg w Koblewie

Środa 12.IX.2018
7.30 - śniadanie w Koblewie
8.00 - wyjazd do Odessy
9.00 - 14.00 - zwiedzanie zabytków i sanktuariów w Odessie
14.00 - obiad w Odessie
15.00 - 19.00 - zwiedzanie zabytków i sanktuariów w Odessie
19.00 - kolacja w Koblewie
20.00 - nocleg w Koblewie

Czwartek 13.IX.2018
6.00 - 7.00 - śniadanie w Koblewie
7.00 - wyjazd z Kiszyniowa (Mołdawia)
10.00 - 17.00 zwiedzanie Kiszyniowa i winnic Cricova
17.00 - wyjazd do Kamieńca Podolskiego
20.00 - nocleg w Kamieńcu Podolskim?

Piątek 14.IX.2018
Wyjazd do domu.


Orientacyjne przejechane kilometry to około 2 200 - 2 500 km
Koszty noclegów z kolacją i ze śniadaniem około 15 Euro
6 noclegi z kolacją i śniadaniem x 15 Euro = 90 Euro
5 obiadów (Dolina gratis) x 5 Euro = 25 Euro
Zwiedzanie (bilety wstępu) około 30 - 50 Euro
Orientacyjne ceny i koszty mogą nieznacznie ulec zmianie po naniesionych korektach w programie wyjazdu!!!!!!!
Konieczny paszport z datą ważności co najmniej 3 miesiące.

Chętnych zapraszamy na spotkanie 26 lipca o godzinie 19.00 w Domu Katechetycznym. Informacje numer telefonu 501 511 042

Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich do sanktuariów archidiecezji krakowskiej
16 czerwca b. r. z gorlickiego rynku wyruszyła 54 osobowa grupa na pielgrzymkę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK). Celem były sanktuaria Maryjne archidiecezji krakowskiej. Nasze Koło pragnęło podziękować Bogu i Matce Najświętszej za dar naszej wspólnoty i działalności oraz zawierzyć nas samych, nasze rodziny Matce Bożej Królowej i Opiekunce Rodzin. Modliliśmy się również w intencji polskich rodzin, aby były Bogiem silne, wierne Bogu i Jego przykazaniom.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie, gdzie od ponad 400 lat czczony jest wizerunek Matki Bożej Jordanowskiej w typie częstochowskiej czarnej Madonny. Koronacji cudownego obrazu koronami biskupimi dokonał w 1994 roku kardynał Franciszek Macharski a w 2010 roku ukoronowano Matkę Bożą Jordanowską koronami papieskimi, pobłogosławionym przez papieża Benedykta XVI. W tej to koronie umiejscowiony jest pierścień św. Jana Pawła II.
Następnie nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej - Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej z XVI wieku. Obraz ten został ukoronowany 10 czerwca 1979 roku przez św. Jana Pawła II na krakowskich Błoniach podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Obecnie parafia w Makowie przygotowuje się na przeżycie 40 - lecia tego wydarzenia poprzez peregrynację kilku kopi obrazu wśród parafian.
Udaliśmy się jeszcze do Sidziny, gdzie w kościele p.w. św. Mikołaja znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Sidzińskiej, koronowany koronami biskupimi w 1966 roku. Legenda głosi że ten cudowny obraz został namalowany przez nieznanego artystę na górze Atos, a następnie ofiarowany papieżowi. To sanktuarium Matki Bożej kiedyś bardzo popularne, obecnie straciło nieco na popularności (być może znalazło się w cieniu Makowa Podhalańskiego?). Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła w Sidzinie pochodzą z roku 1583. Złotymi zgłoskami w dziejach parafii zapisał się ks. Wojciech Blaszyński z Chochołowa. (proboszcz parafii od 1836 roku). Ten słynny kaznodzieja i spowiednik, zwany Apostołem Podhala jest twórcą apostolstwa świeckich zwanego "sidziniarstwem".
Zwiedziliśmy również renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej - magnacką rezydencję kolejnych właścicieli dóbr Suskich. Jest to piękny zamek pod względem architektonicznym (mały Wawel), ale poddawany obecnie generalnemu remontowi.
Marta Przewor
Msza Święta przy krzyżu na Blichu
25 maja b. r. zgromadziliśmy się na Mszy świętej przy krzyżu stojącym na granicy ulicy Blich i Ropicy Polskiej. Stajemy zawsze ze wzruszeniem, bo przy tym krzyżu nasi dziadkowie i rodzice od kilkudziesięciu lat (w miesiącu maju), wznosili modlitwy do Pana Boga, wierząc mocno we wstawiennictwo i opiekę Matki Najświętszej. Corocznie pod koniec maja (na zakończenie nabożeństw majowych) sprawowana jest tutaj Msza święta, a naturalny pejzaż pozwala jeszcze mocniej przeżywać piękno liturgii.
Mszę świętą w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana sprawował ks. Józef Buczyński. Ofiarowaliśmy ją w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców, a szczególnie tych którzy w miesiącu maju uczestniczą w nabożeństwach majowych przy tym Krzyżu. Modliliśmy się w intencji dzieci i młodzieży, aby ta tradycja "majówki" przy krzyżu umacniała ich miłość do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Prosiliśmy o świętość życia kapłanów, o to, aby idąc za wzorem Jezusa Chrystusa - Najwyższego Kapłana, pragnęli się do Niego upodabniać. Pozostajemy w łączności modlitewnej ze śp. ks. Markiem Tutro, który w poprzednie lata sprawował tutaj Eucharystię. Modliliśmy się za rodziny, aby panowała w nich miłość i zgoda. Członkowie SRK od lat uczestniczą w tej Eucharystii, biorąc czynny udział w liturgii słowa poprzez czytanie słowa Bożego, śpiewanie psalmu i modlitwę wiernych. Ks. Józef w homilii nawiązał do genezy Święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które od niedawna gości w kalendarzu liturgicznym. Ustanowił je papież Benedykt XVI w 2012 roku. Święto to obchodzone jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, w tygodniu przed Bożym Ciałem. Jezus ustanowił w Wieczerniku sakrament Kapłaństwa. Ponieważ podczas Triduum Paschalnego nie ma możliwości świętowania tej tajemnicy, dlatego ustanowiono oddzielne święto. Jest to ważna tajemnica naszej wiary i warto poświęcić temu świętu więcej uwagi, by ponownie odkryć jego piękno oraz głębię. Zaprasza ono do kontemplacji świętości kapłaństwa Chrystusa i nakłania do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa. Mocą Ducha św. kapłani udzielają nam sakramentów. To dzięki mocy Ducha świętego rękami kapłana Chrystus schodzi na ołtarz podczas każdej Eucharystii.
Składamy serdeczne "Bóg zapłać" ks. Józefowi za Eucharystię i wygłoszone Słowo Boże. Oby ono nas umocniło, byśmy szli przez życie pełni wiary, nadziei i miłości.
Marta Przewor
3 majowe spotkanie Seniorów
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, podtrzymując wieloletnią tradycję zorganizowało w Święto 3 Maja Spotkanie Seniorów. Na imienne zaproszenia przybyło około 150 osób. Jak co roku, program obfitował w wątki patriotyczno - religijne, uwzględniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Matki Bożej Królowej Polski, zwłaszcza zaś ważną dla Polaków, obchodzoną w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreśliła to w słowie wstępnym prezes Marta Przewor jak i uczestniczący w spotkaniu ks. Józef Buczyński - duszpasterz Koła. Ubogaciły go występy zespołu "Młodzi Duchem" z Parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, solowy występ Gabrieli Zagórskiej z akompaniamentem swojej mamy Jadwigi Zagórskiej, a także nowo powstałej przy naszym Kole SRK grupy śpiewaczej, na razie bez nazwy, ale entuzjastycznie przyjętej przez uczestników spotkania. W śpiew znanych i lubianych pieśni patriotycznych i żołnierskich a także Maryjnych, jako, że miesiąc maj Jej poświęcony, włączała się cała sala. Pięknie udekorowana scena i stoły oraz posiłek przygotowany przez panie z SRK dopełniły uroku tego spotkania. Tradycyjnie też Seniorzy mieli możliwość darami serca wesprzeć zaprzyjaźnione z nami misje.
Stanisław Firlit
Pielgrzymka 28 kwietnia 2018
28 kwietnia z gorlickiego Rynku wyruszyła 54 osobowa grupa na pielgrzymkę organizowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Rozpoczęliśmy Eucharystią sprawowaną przez ks. Józefa Buczyńskiego w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, mieszczącym się w opactwie Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Ciekawą historię opactwa i bogactwo mieszczącego się tam muzeum przedstawiła nam siostra furtianka. Ofiarami wsparliśmy remont tego pięknego i starego ale bardzo zniszczonego kościoła i klasztoru.
Następnie zwiedziliśmy królewski zamek w Niepołomicach, zwany też małym wawelem, a ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Po obiedzie udaliśmy się do parafii św. Piotra i Pawła w Uściu Solnym, gdzie proboszczem jest nasz rodak - ks. Albert Urbaś. Historię tego pięknie odnowionego kościoła (można podziwiać liczne ołtarze boczne - ufundowane przez różne bractwa rzemieślnicze) przedstawił nam miejscowy historyk.
Na trasie naszej pielgrzymki nie mogło zabraknąć sanktuarium Matki Bożej Okulickiej, gdzie kult Maryjny rozpoczął się już w XIII wieku. Serdecznie przyjęci przez ks. rezydenta, który z wielka pasją przedstawił nam historię obrazu i sanktuarium.
Na trasie naszego kwietniowego pielgrzymowania znalazł się również kościół parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Mikluszowicach. Budowla ma ponad 150 lat, ale parafia w tym miejscu istniała już co najmniej od XIV wieku. W tym pięknym, zadbanym kościele zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez ks. proboszcza Józefa Piecha, który poświęcił nam sporo czasu a na pożegnanie obdarował wszystkich słodyczami, owocami i napojami. ks. Józef przez wiele lat był Wikariuszem naszej parafii. Pragniemy wyrazić księdzu proboszczowi serdeczne podziękowanie. Zachęcamy do odwiedzenia tej świątyni może np. przy okazji pielgrzymowania do Matki Bożej Okulickiej, gdyż Mikluszowice leżą niedaleko Okulic.
Marta Przewor
Modlitewna pamięć o śp. ks. Marku
W piękne popołudnie - w dniu imienin śp. ks. Marka Tutro - 25 kwietnia b. roku z rynku gorlickiego wyruszyła do Brzysk grupa (ponad 40 osób) na Mszę świętą z okazji 1 rocznicy odejścia do Domu Ojca tego niezapomnianego kapłana. Wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W drodze do kościoła p.w. św. Magdaleny w Brzyskach odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i przygotowaliśmy pieśni, które potem zaśpiewaliśmy na cmentarzu. Po przybyciu na miejsce, wzięliśmy udział w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz procesji do Krzyża Misyjnego z modlitwą o urodzaje.
Mszę św. za duszę śp. ks. Marka z intencji SRK odprawił nasz rodak ks. Waldemar Krzeszowski. Była też druga intencja za ks. Marka od rodziców. Członkowie SRK brali czynny udział poprzez czytanie słowa Bożego, śpiewanie psalmu.
Po Mszy świętej udaliśmy się na cmentarz do grobu ks. Marka wraz z Jego rodzicami, babcią i siostrą. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze. Otaczając grób, przywitaliśmy go pieśnią, którą żegnał się z nami ks. Marek: "Do Ciebie Matko Szafarko Łask". Odmówiliśmy dziesiątek różańca, rozważając tajemnicę Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Śpiewaliśmy również pieśń "Z dawna Polski tyś Królową", którą często ks. Marek wybierał rozpoczynając Mszę święta podczas naszych pielgrzymek. Nie zabrakło wspomnień o naszym opiekunie, któremu tak wiele zawdzięczamy, ale były też wspomnienia babci oraz rodziców.
Rodzinie ks. Marka podarowaliśmy album poświęcony Jego działalności duszpasterskiej w Gorlicach. Album zawiera wiele zdjęć z czasu pobytu i Jego posługi w Gorlicach oraz wspomnienia osób, które współpracowały i przyjaźniły się z księdzem.
Na koniec, (jak zawsze, trzymając się za ręce) zaśpiewaliśmy "Barkę" i pożegnaliśmy się ze śp. ks. Markiem i Jego rodziną, która dziękowała nam za pamięć o ich synu, wnuku i bracie. Zapewniliśmy, że przyjedziemy znów na urodziny ks. Marka (w październiku), zamawiając już Mszę św.
Dziękując śp. ks. Markowi za ukazywanie nam Boga i przekonywanie nas, że najpiękniej służy się Bogu, gdy z sercem posługuje się człowiekowi przybyliśmy do Brzysk by to powiedzieć przy Jego grobie, że będziemy o tym pamiętać w naszej działalności i w naszym życiu. Wierzymy, że ks. Marek cieszy się szczęściem wiecznym w Niebie.
W drodze powrotnej odmówiliśmy cząstkę różańca za ks. Marka i w intencji Jego rodziny, kończąc modlitwę piosenka religijna "Pałac". Pamięć modlitewna o takim wartościowym kapłanie wciąż trwa i trwać będzie w naszych sercach.
Rozalia Abram

1 rocznica śmierci Śp. ks. Marka Tutro

Jest z nami w modlitewnej pamięci

Śp. ks. Marek Tutro urodził się 16.10.1979 r. w Kołaczycach, jako syn Józefa i Kazimiery Płocic. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (1998 - 2004). Święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 w katedrze w Rzeszowie, z rąk ks. biskupa Kazimierza Górnego. We wtorek, 18 kwietnia 2017 roku, zmarł nagle jako wikariusz w parafii św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Pogrzeb odbył się w piątek, 21 kwietnia, w Brzyskach.

Księże Marku - ślady Twojej duszpasterskiej pracy, pozostają i pozostaną w naszych sercach. Pozostawiłeś po sobie tak wiele dobra, serca i wspomnień. Przez okres minionego roku, jaki upłynął od śmierci tego "zwykłego, a zarazem niezwykłego kapłana" nagromadziliśmy sporo wspomnień osób, które na swej drodze spotkały ks. Marka. Pozwolę sobie przytoczyć wybrane ich fragmenty...
Marta Przewor

- Nigdy ks. Marek nie powiedział nam słowa krytyki, lecz mówił: "jeśli to dzieło jest po myśli Bożej - to się uda", "będę się modlił, aby zadanie się zrealizowało, o pomoc i błogosławieństwo Boże". To dodawało nam skrzydeł.. Był to Kapłan z prawdziwym powołaniem.
- Dzielił się swoją dobrocią, umiejętnościami, talentami ale również nie szczędził wsparcia finansowego np. na kolonie dla dzieci potrzebujących pomocy.
- Nigdy nie odmówił przewodnictwa duchowego w licznych naszych pielgrzymkach.
- Pozostawił po sobie niezatarty ślad, dźwięczące jeszcze w uszach słowa otuchy, piękny uśmiech oraz radość Bożą, która Mu zawsze towarzyszyła.
- Dziękował za wszystko, zachwycał się dobrocią innych.
- Nauczył nas, że miłość i dobroć nie przemijają, a nasze dobre uczynki pójdą za nami do nieba.
- Dzielił się dobrocią jak chlebem, dzieląc ją między nas.
- Umiał każdego pocieszyć, uczył ufności i poddania się woli Bożej.
- To był wyjątkowy Kapłan - oddany Bogu i ludziom, pracowity i uczynny.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach

- Kadra wychowawcza i dzieci zapamiętały ks. Marka jako skromnego, dobrego oraz wspaniałego człowieka, ze świetnym podejściem do dzieci, zwłaszcza sprawiających kłopoty wychowawcze.
- ks. Marek był człowiekiem o wielkim sercu otwartym dla dziecka i drugiego człowieka.
- Podczas pobytu w naszej placówce rozmawiał z dziećmi na różne tematy, czytał im książki, chętnie żartował z nimi, robił im niespodzianki.
Placówka Wsparcia Dziennego Tow. Przyjaciół Dzieci w Gorlicach

- ks. Marek - człowiek i kapłan wielkiego taktu i serca
- Kapłan, który fizycznie nie był ojcem, tak mocno rozumiał problemy osoby niepełnosprawnej - osoby która nie może mówić w swoim imieniu...
Dom Rehabilitacyjny Caritas w Gorlicach

- W rozmowie o szybko przemijającym czasie powiedział: "poświęcenie czasu innym daje silne poczucie spowolnienia. A skoro tak, to inwestujmy w bliźniego poświęcając mu więcej czasu". Ile w tej wypowiedzi wrażliwości, inteligencji i intuicji.
- Ksiądz Marek był gorliwym czcicielem Bożego Miłosierdzia.
- W swoim testamencie napisał: "Boże miej Miłosierdzie".
- Jego domem była parafia, a nie rodzinny dom.
- Dziękuję Bogu za to, że stanąłeś na mojej drodze i zaznaczyłeś się jako gorliwy Kapłan i Przyjaciel w swej skromności i dobroci. Bogu niech będą dzięki.
- Pielgrzymki z ks. Markiem na Jasną Górę miały charakter głęboko modlitewny.
- Prawdziwą ucztą duchową dla każdego z nas było nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach prowadzone przez księdza Marka.
- Rozważania męki Pańskiej wyrażone w prostych słowach, w odniesieniu do teraźniejszości, do każdego z uczestników docierały w sposób indywidualny.
- Jego uwadze nie uszła żadna praca w kościele czy wokół kościoła - z każdym porozmawiał, uśmiechnął się, podał rękę.
- Głosił piękne homilie, służył wiernie w konfesjonale.
Parafianie z Gorlic

- Był powszechnie lubiany i szanowany, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.
- We wspomnieniach uczniów zapisał się jako Ksiądz wymagający, ale wyrozumiały i życzliwy.
- Wiedział, co powiedzieć czy zrobić, by dotrzeć do wszystkich, nawet tych niepokornych.
- Pozostanie w pamięci jako dobry, ciepły, kompetentny i wrażliwy Kolega o wyjątkowej empatii.
- Nienarzucający się - a jednak wszyscy do niego lgnęli.
- Nie kategoryzował ludzi, każdy był dla Niego ważny.
- Zawsze znalazł słowo pocieszenia i poradę.
- W naszej pamięci zachował się obraz księdza Marka, który modlił się z nami, ale też wykazywał dużym poczuciem humoru. Nikogo przy tym nie obrażał, nie dotykał. Miał wyjątkowy dar dopasowywania się do okoliczności, nastroju, ludzi. Był subtelny i delikatny.
Zesp. Szk. Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach

- Jak spokojnie żył, tak spokojnie odszedł do Pana.
- Ożywił i zachęcił do służenia ministrantów i lektorów.
- Przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Tę pracę wykonywał wzorowo.
- Każdą pracę poprzedzał modlitwą. To wzór dla każdego kapłana.
- Dziękuję Bogu, że miałem taką możliwość, aby pracować z tak wspaniałym Kapłanem, służył mi dobrą radą, pomocą w trudniejszych chwilach.
- ks. Marku, pamiętaj o parafii, z której Bóg Cię powołał i o kapłanach, których spotkałeś na drodze swojego życia.
ks. Jan Pępek - proboszcz parafii Św. Brat Alberta w Kolbuszowej

- ks. Marek pozostawił po sobie tą piękną poświatę, bogatą paletę ciepłych barw w tych parafiach, w których pracował, jako wikariusz. Ta paleta pozostała w sercach dzieci i młodzieży, których duchowo formował, a przez to prowadził do Boga.
ks. Stanisław Piątek

- Ksiądz to taka mieszanka "ojca", "przyjaciela", "kaznodziei", "spowiednika" i "duszpasterza młodzieży". Myślę że każde z tych określeń są dobrym podsumowaniem powołania ks. Marka.
- Najmocniejsze kazanie, które pamiętam do dziś, wygłosił ks. Marek w dzień swojej śmierci, która przyszła "jak złodziej w nocy". To kazanie Marku głosisz do dziś. Twoje odejście myślę, że było dla niejednego kapłana prawdziwymi rekolekcjami...
ks. Paweł Wójcik

Wielkopostny Diecezjalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK)
"Brońcie świętości rodziny"
(Jan Paweł II)
24 lutego b.r. - w drugą sobotę Wielkiego Postu - wspólnota SRK (przedstawiciele Kół z terenu diecezji oraz najliczniej reprezentowana grupa gorlicka) zgromadziła się na modlitewnym skupieniu oraz wyciszeniu, w celu pogłębienia swojej wiary. Spotkanie to rozpoczęło się w gorlickiej bazylice, koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem ks. dr Przemysława Drąga - krajowego duszpasterza rodzin, z udziałem ks. Mariana Raźnikiewicza - diecezjalnego asystenta SRK, ks. Stanisława Ruszela - dziekana dekanatu gorlickiego oraz ks. Wiesława Bednarza - proboszcza z Hermanowej. W konfesjonale pełnił dyżur ks. Józef Buczyński - asystent Koła w Gorlicach.
Ks. Dziekan powitał zebranych w bazylice, której patronką jest Maryja Niepokalana. Jest Ona również Patronką miasta i rodzin. Podkreślił, że to SRK w dniu 27 czerwca 2016 roku - dniu ogłoszenia Maryi Niepokalanej Patronką miasta, złożyło na ołtarzu zobowiązanie nieustannej modlitwy za rodziny w pierwsze soboty miesiąca, która to modlitwa z wielką radością i pasją jest kontynuowana. Gorlice - to jedyne miasto w Polsce, którego patronką jest Matka Najświętsza - w tytule Niepokalanie Poczęta.
W czasie homilii ks. Dziekan nawiązał do tematu Dnia Skupienia: "Zaangażowanie świeckich w głoszeniu Ewangelii Rodziny?, podkreślając ogromne znaczenie ewangelizacji rodziny poprzez samą rodzinę. Podawał konkretne tego przykłady - zaznaczając, że sama katecheza (oczywiście też potrzebna) nie wystarczy, aby ukształtować człowieka "Chrystusowego". Liturgię uświetnił śpiew Odnowy w Duchu Świętych. Po Mszy świętej ks. proboszcz w ciekawy sposób zaprezentował historię parafii i gorlickiej bazyliki. Pieśnią "Do Matki Bożej Gorlickiej" zakończyliśmy I część spotkania, które było następnie kontynuowane w Domu Katechetycznym. Rozpoczęliśmy ją symbolicznymi pieśniami: "Oto jest dzień" i "Barka". Zaproszony wykładowca - ks. Przemysław Drąg swoje refleksje oparł o informacje dotyczące zwołanego przez Papieża Franciszka Synodu o rodzinie, który przebiegał dwuetapowo. Prelegent podkreślał, że nie ma lepszej drogi, niż przeżywanie małżeństwa zgodnie z zamysłem Bożym. Aby realizować swoją świętość, trzeba od siebie wymagać. Kościół winien być "latarnia morską", z której trzeba korzystać. Następnie nawiązał do dokumentu posynodalnego - adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Amoris laetitia", zachęcając do analizy rozdziału IV, mówiącego o miłości małżeńskiej w oparciu o "Hymn o miłości" św. Pawła oraz rozdziału IX - mówiącego o duchowości małżeństwa i rodziny. Rozdział IX mówi też "mocno" o otwartości na życie w małżeństwie, podkreślając nierozerwalność jedności małżeńskiej i płodności, odwołując się do encykliki Humanae Vitae.
Ks. Marian Raźnikiewicz podkreślił w dyskusji, że fundamenty doktryny Kościoła na temat małżeństwa i rodziny powinny być niezmienne. Nie możemy zmniejszać wymagań etycznych i zmieniać doktryny Kościoła o nierozerwalności sakramentu małżeństwa.
Prezes SRK Diecezji Rzeszowskiej - poseł Kazimierz Gołojuch podziękował za organizacje Dnia Skupienia w Gorlicach. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i modlitwą. Bogu dziękujemy za te przeżycia duchowe i modlitewne, które dodają nam entuzjazmu wiary i radują z obecności wspólnoty.
Hasło Dnia Skupienia: "Brońcie świętości rodziny" mobilizuje nas do "boju? o rodzinę - Rodzinę Bogiem silną, czyli wierną Bogu i Jego przykazaniom, a także rodzinę silną Bożą miłością, czyli umacnianą łaską sakramentu małżeństwa, którego znaczenie podważa obecnie tak wielu młodych. Małżeństwo i rodzina ma przynieść szczęście na ziemi i w niebie czyli świętość. Dzisiaj świętość rodziny jest zagrożona. Czujemy się współodpowiedzialni za Kościół, w którym jest miejsce dla każdego z nas. Prawdziwe powołanie rodzin to "uświęcanie" świata, to głoszenie Ewangelii głównie świadectwem.
Marta Przewor


ZAPROSZENIE

Zarząd Diecezjalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
zaprasza
na
Wielkopostny Dzień Skupienia
do Bazyliki Narodzenia NMP w Gorlicach
24 lutego (sobota) 2018 roku

Program:
godz. 10.00 - Msza Święta godz. 11.15 - Spotkanie w Domu Katechetycznym Potwierdzenie udziału w Dniu Skupienia należy zgłosić do 20 lutego 2018 roku - numer telefonu 501511042 - Marta Przewor

Z poważaniem
ks. Marian Raźnikiewicz
asystent diecezjalny

Marta Przewor
v - ce prezes diecezjalny
ds. formacyjnych


Radość spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
27 stycznia b. roku w Domu Diecezjalnym "Tabor" w Rzeszowie na tradycyjnym "opłatku" spotkali się przedstawiciele kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) z całej diecezji. Członków SRK oraz przybyłych Gości - ks. biskupa Jana Wątrobę, samorządowców, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego i wojewody) przywitał prezes SRK - poseł Kazimierz Gołojuch. Uroczystość składała się z dwóch części.
I część - to świętowanie w (auli Taboru) pięknego jubileuszu 20 - lecia świetlicy dla dzieci potrzebujących wsparcia z parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie. Patronat nad świetlicą pełni koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, działające przy tej parafii. Opiekę pedagogiczną i wychowawczą nad dziećmi sprawują: kierownik świetlicy i wychowawcy. Są to czynni zawodowo nauczyciele oraz nauczyciele - emeryci i stażyści - wolontariusze. Wyświetlono film prezentujący 20 - letni "dorobek" świetlicy parafii Podwyższenia Krzyża oraz wypowiedzi wolontariuszy zaangażowanych w jej prowadzenie. ks. biskup i Zarząd SRK wręczyli podziękowania oraz medale (grawerony) osobom zasłużonych, posługującym w środowiskowej świetlicy.
II część spotkania - to "opłatek" na jadalni przy suto zastawionych stołach. Opłatek pobłogosławił ks. biskup. Śpiew kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego - Szafranowe Nutki z Czudca "przeplatał" składanie życzeń i pozwalał wnikać w klimat Bożego Narodzenia.
Uczestnicy spotkania zatroskani o rodzinę wypowiadali się oraz wymieniali doświadczenia co robić, aby ją ratować. Podkreślano również ważność daty 100 - lecia odzyskania niepodległości Polski. ks. biskup wyraził wdzięczność wolontariuszom pełniących posługę w świetlicy parafii Podwyższenia Krzyża oraz wszystkim członkom SRK, podkreślając, żeby mimo trudności nie tracili ochoty i entuzjazmu do działania. W roku Ducha Świętego radził zwrócić się o pomoc do Ducha Świętego, bo przecież jednym z Jego darów jest Dar Rady.
Spotkanie podsumował i zakończył modlitwą ks. Marian Raźnikiewicz - asystent diecezjalny SRK. Spotkanie opłatkowe umocniło nas wzajemnie oraz ubogaciło poprzez dzielenie się doświadczeniami i świadectwem oraz dodało energii do służby Bogu i ludziom. Przebiegało w rodzinnej, serdecznej atmosferze.
Marta Przewor


Spotkanie opłatkowe Seniorów
W niedzielny poranek (21 I) grupa organizacyjna ze SRK pod okiem naszej niezmordowanej pełnej energii i radości pani Marty Przewor przygotowuje salę na spotkanie z naszymi najmilszymi, najdroższymi Seniorami. O "zastawę" stołów, dbają panie ze SRK pod okiem Seniorki pani Heleny Guzik. Artystyczny wystrój stołów to dzieło pani Krystyny Belczyk. W tym roku przygotowała piękne anioły (które mają nas strzec cały rok). Pomagała w "wystrojeniu" sali pani Irena Chmielowska. Seniorkom tym za wieloletni przykład bezinteresownej, ofiarnej pracy na rzecz naszych spotkań "przy stole" życzymy opieki Gorlickiej Pani. "Bóg zapłać" wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tych spotkań. W radosnym oczekiwaniu na seniorów jedni ustawiają stoły w auli, drudzy kroją ciasta, a inna grupa robi wspaniałe kanapki. Przy każdym nakryciu leży obrazek Pani Gorlickiej z modlitwą, wydrukowany z okazji Światowego Dnia Chorego, a ofiarowany przez kapelana szpitalnego księdza A. Więckowskiego. Seniorów wita pani Marta Przewor. Jak zwykle kochani Seniorzy nie zawiedli, nie pogardzili, przyszli na spotkanie z nami, z sobą i z kapłanami naszej parafii. Obecnością zaszczycili nas także "Młodzi Duchem" - z parafii św. Królowej Jadwigi którzy ubogacali nasze spotkanie śpiewem kolęd.
Spotkanie Opłatkowe Seniorów rozpoczęło się Jasełkami - pięknym przedstawieniem przygotowanym przez siostrę Katarzynę, scholę i Maryjki. Wzruszone babcie wychodząc ze spotkania, powtarzały jakie to postacie z bajek oddawały pokłon Bożej Dziecinie. Niektórym z nich, kiedy rozpoznały wnusię jak pięknie gra, popłynęły łzy radości. Oceną niech będą słowa księdza proboszcza "grają jak profesjonalni aktorzy i poruszają się jak modelki na wybiegu". Owacje trwały bardzo długo.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, modlitwie i poświeceniu opłatków składaliśmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się opłatkiem - symbolem chleba i miłości. Padło wiele ciepłych, wzruszających słów, a w niejednym oku błysnęła łza wzruszenia. Życzenia przeplatane były śpiewem kolęd prowadzonym przez grupę "Młodych Duchem". Ksiądz proboszcz Stanisław Ruszel życzył seniorom, żeby się tym nie zrażali, że młodzi ich nie rozumieją. Miną lata i przypomną sobie słowa babci i zrozumieją, a dziś wydaje się im: "że młodzi szybko biegną ale to starsi znają lepiej drogę". Obecni na spotkaniu ksiądz prałat Stanisław Górski i ksiądz Józef Buczyński również złożyli seniorom życzenia. "Życzenia Noworoczne" to wiersz pana Ryszarda Boczonia dedykowany Seniorom przez gospodynię spotkania.
"Bóg zapłać" za dar serca - ofiarę misyjną uczestników spotkań (zarówno w sobotę jak i w niedzielę). Przekazany on został na realizacje dzieł misyjnych w Republice Środkowej Afryki misjonarzowi ks. Markowi Muszyńskiemu.
Życzmy sobie i wam Drodzy Seniorzy, aby w życiu każdego z nas i was był zawsze ktoś kto poda opłatek i przekaże znak pokoju.
Janina Załęska


Opłatek grup działających przy parafii
Gdy w sobotni styczniowy wieczór (20 I b.r.) dzwony dzwonią z kościelnej wieży, a z rozświetlonej auli Domu Katechetycznego słychać radosny śpiew kolęd, to znaczy że "gorlicka rodzina parafialna" (wszystkie grupy i osoby pracujące przy parafii) spotykają się na Opłatku. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że stół "wigilijny" i łamanie się opłatkiem budują i wzmacniają więź ludzką pomiędzy poszczególnymi grupami, a także kapłanami i siostrami pracującymi w naszej parafii.
Wszystkich zebranych powitała pani prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Marta Przewor i zapowiedziała występ grupy kolędniczej ze SRK. Powitaliśmy zebranych pastorałką "Przekażmy sobie znak pokoju" i prosiliśmy o błogosławieństwo dla nas kolędą "O Jezu błogosław" a także złożyliśmy hołd Bożej Dziecinie śpiewem kolędy "Wśród nocnej ciszy". Po tym wprowadzeniu w nastrój Bożego Narodzenia pani Kasia Jawor z Akcji Katolickiej odczytała fragment Ewangelii, a ks. proboszcz Stanisław Ruszel poprowadził modlitwę za obecnych na sali, za tych którzy nie mogli być z nami, a także za tych, którzy jeszcze niedawno byli z nami, a dzisiaj są obecni w naszych sercach i modlitwie. Z opłatkiem w ręce, pamiętając "że tam gdzie się dwóch spotyka, aby życzyć sobie coś dobrego, to jest dzielenie się sercem z wzajemną miłością". Łamiąc się opłatkiem (w ponad 80 - osobowej grupie) życzyliśmy sobie Bożego błogosławieństwa, pokoju w nas i na świecie. W niejednym oku zalśniła łezka wzruszenia oraz radości, że jesteśmy razem.
Przy bogato zastawionych stołach słuchaliśmy gospodyni tego spotkania, która powitała szczególnie honorowych gości m in. panią poseł Barbarę Bartuś, po raz kolejny zaszczycająca nas swoją obecnością. Śpiew kolęd chóru parafialnego pod batutą naszego pana organisty Jana Wlazełki przeplatał piękne życzenia. Za ubogacenie naszego opłatkowego spotkania, najdłużej działającej grupie (70 lat) Chórowi Parafialnemu składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy "śpiewów anielskich".
Niech to wspólne spotkanie tak serdeczne i radosne stanie się źródłem naszej odnowy i prawdziwego pokoju, który tak bardzo potrzebny jest każdemu z nas. Nowy 2018 Rok niech przyniesie błogosławieństwo Bożej Dzieciny dla narodu polskiego, zgodę między nami i pokój na świecie. Ten sobotni - świąteczny dla nas dzień - zakończył się późnym wieczorem.
SPOTKAJMY SIĘ PRZY STOLE!
Podzielmy się sercami
z tymi, którzy są teraz
i co byli z nami.
Bo Bóg rozdaje miłość
wszystkim bez wyjątku
zesłaną na ziemię,
w małym Dzieciątku.

B. Bojda
Janina Załęska


Opłatkowe spotkanie "kolonistów"
Tradycją stały się już organizowane od 23 lat przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach kolonie letnie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W minionym roku dzieci wypoczywały kolejny już raz nad morzem, we Władysławowie. Wśród innych spotkań "pokolonijnych" /pielgrzymki, wycieczki/ szczególne miejsce zajmuje corocznie organizowany "opłatek". W tym roku miał on miejsce w sobotę, 13 stycznia br. w auli Domu Katechetycznego. Licznie zebranych kolonistów, ale również organizatorów kolonii, kadrę opiekuńczo - wychowawczą i sponsorów powitała pani doktor Marta Przewor - prezes SRK. Wśród nich: ks. Stanisław Ruszel - proboszcz parafii, Rafał Kukla - burmistrz miasta, Karol Górski - starosta powiatu i in. Z ogromną wdzięcznością podkreśliła każdy rodzaj wsparcia, dzięki czemu kolonia mogła się odbyć. Szczególne podziękowanie złożyła pani kierownik kolonii - Izabeli Krupa oraz kadrze kolonijnej, od początku pracującej jako wolontariat. Przemawiający goście z uznaniem podkreślali wielorakie wartości organizowanego przez SRK wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz deklarowali dalszą pomoc.
Piękną ilustracją kolonijnych wydarzeń był przygotowany przez młodzież i wyświetlony film oraz kolorowy kolonijny folder, który wszyscy otrzymali.
Każde takie spotkanie ma swój tradycyjny, niemal rodzinny charakter - poświęcenie opłatków, odczytanie fragmentu Pisma Świętego /Łk 2, 1 - 20/, przełamanie się opłatkiem i składanie życzeń oraz poczęstunek przygotowany przez panie z SRK. Dzieci miały okazję wystąpić w konkursie kolęd z nagrodami. Atrakcją był jak zawsze św. Mikołaj, który szczodrze obdarzył kolonistów podarkami. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Młodzi Duchem" z parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach zachęcił wszystkich uczestników do wspólnego kolędowania.
Opłatkowe spotkania kolonijnej rodziny, to nie tylko okazja utrwalania więzi, kontynuowania formacji kolonistów, ale również wyrażania wdzięczności wszystkim, którzy ten piękny cel wspierają.
Stanisław Firlit


"IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY...."
Na to wezwanie Chrystusa odpowiedział ks. Jan Radoń, kapłan Diecezji Rzeszowskiej, który od 2015 roku pełni posługę w Kazachstanie. Obecnie jest proboszczem parafii katolickiej w Pawłodarze. Wcześniej pracował od 1993 roku na Ukrainie, a także w Rosji na dalekiej Kamczatce - Pietropawłowsk Kamczacki.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Koło w Gorlicach ks. misjonarz przybył 14 grudnia b. roku na spotkanie w Parafii Narodzenia NMP. W czasie spotkania nakreślił realia Kościoła Katolickiego w Kazachstanie, który cieszy się wolnością religijną dopiero od 25 lat. Przedstawił jego codzienność, nie ukrywając przy tym ani radości ani trudności. Jednego i drugiego nie brakuje. Pawłodar jest miastem w północnowschodniej części Kazachstanu. Liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców, mówiących głównie po rosyjsku, ale ciekawostką pozostaje fakt, że większość to muzułmanie. Tam (w Kazachstanie) sytuacja Kościoła jest inna niż w Polsce dlatego, że na 17 mln mieszkańców w Kazachstanie, który jest 9 razy większy od Polski, katolicy stanowią ok. 2 %. 70 % przyznaje się do islamu, a 25% do chrześcijaństwa, ale to są przede wszystkim prawosławni. "Jesteśmy maleńkimi wspólnotami, ale to nie znaczy, że ten Kościół jest tam mało ważny" - mówi ks. Jan. Ta obecność Kościoła w krajach, gdzie on jest bardzo mały, jest bardzo ważna, bo przecież gdyby nie było tego ziarenka, to nigdy nie wyrośnie drzewo. W Polsce kiedyś też tak się zaczynało. To jest bardzo ważna sprawa. Opieką ks. Jana otoczeni są parafianie z Pawłodaru i okolicy. Niejednokrotnie nie są oni w stanie przybyć do świątyni, dlatego kapłan odwiedza ich w domach. Jedna z najstarszych parafianek pamięta czasy, kiedy kapłan w największej tajemnicy sprawował Mszę świętą w jej domu. Jest potrzeba kapłana w co najmniej trzech sąsiednich parafiach. Pierwszymi katolikami parafii byli przesiedleńcy - głównie pochodzenia niemieckiego. Nie brakowało też zesłańców, wśród których byli również Polacy. Jest wspólnota polska ze szkołą polską, którą prowadzi nauczycielka z Dębicy. Najtrudniejsze warunki panują na wioskach, gdzie do najbliższego sklepu jest 15 km. ks. Jan mówi: "trzeba podziwiać ich hart ducha, aby nie stracili nadziei. Dla nich wszystko jest nowe - nawet św. Mikołaj, którego nie było, a zawsze był Dziadek Mróz". Kapłan który przyjeżdża do wioski gromadzi w kaplicy wszystkich - nie tylko parafian - uczestniczą ateiści i inni wyznawcy. Przez 25 lat niezależności Kazachstanu ani razu nie było wystąpień na tle religijnym. Kazachstan ciągle potrzebuje nowych misjonarzy, ludzi gotowych pójść, aby głosić Chrystusa w kraju, gdzie katolicy stanowią jedynie około 2 % mieszkańców, którym posługuje niespełna 90 duchownych.
Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził w 2001 roku Kazachstan i zatroszczył się o to, aby Kościół w Kazachstanie miał Matkę. Otóż Papież oddał cały ten kraj w opiekę Matki Najświętszej, a maleńką wioskę Oziornoje nazwał Sanktuarium Narodowym Kazachstanu. "Trzeba nam iść do Maryi dlatego, że Ona daje nam Jezusa. Kiedy mamy Jezusa, mamy wszystko, a kiedy nie mamy Jezusa, nie mamy niczego" (Jan Paweł II). ks. Jan opowiedział o "cudzie ryb" - który uratował od głodu zesłańców polskich, którzy w czasie II wojny światowej zostali przesiedleni na ten bezkresny step. W sanktuarium, przy ołtarzu adoracji zwanym Gwiazdą Kazachstanu odbywa się nieustanna modlitwa . Jedynym mankamentem jest brak dróg dojazdowych.
Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński - Apostoł Kazachstanu, męczennik sowieckich łagrów - napisał: "Kresy to teren wiecznego polskiego posłannictwa na Wschodzie". ks. Jan opowiadał nam również o rozwoju kultu tego Błogosławionego, tym bardziej, że żyją jeszcze nieliczni świadkowie Jego świętości. Zachęcał do modlitwy za Jego wstawiennictwem, aby "szturmować" niebo o nowych kapłanów i o powołania kapłańskie, tak bardzo tam potrzebne, bowiem zbawienie jednych zależy od drugich. Potrzeba też pomocy finansowej. Bóg zapłać! uczestnikom spotkania za wsparcie dzieł Bożych prowadzonych przez ks. Jana.
Marta Przewor


ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza
do Auli Domu Katechetycznego
14 grudnia (czwartek) o godz. 19.00
na spotkanie z ks. Janem Radoniem - misjonarzem w Kazachstanie.
Ks. Jan, pochodzący z diecezji rzeszowskiej, wcześniej pracował na Ukrainie, a także w Rosji na dalekiej Kamczatce. W Kazachstanie od września 2015 roku jest proboszczem parafii katolickiej w Pawłodarze.
Marta Przewor
Prezes SRK Gorlice


Rocznicowe świętowanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach
We czwartek, 9 listopada br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach świętowało 23. rocznicę swojego powstania. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w bazylice, koncelebrowaną przez ks. Krzysztofa Panasowca z Ukrainy z udziałem ks. Józefa Buczyńskiego - Opiekuna Koła. W swojej homilii nasz Gość w nawiązaniu do słów Ewangelii przypomniał historię dwudziestoletniej współpracy, ale przede wszystkim wyraził ogromną wdzięczność za przyjaźń i wieloraką pomoc, zwłaszcza w odbudowie tamtejszych kościołów.
Druga część świętowania miała miejsce w auli Domu Katechetycznego. Wśród gości - oprócz wspomnianych wyżej księży - ks. Stanisław Ruszel, dziekan dekanatu gorlickiego, przedstawiciel Urzędu Miasta - p. Aleksander Augustyn - kierownik Wydziału Oświaty oraz Zespół "Perełka" z Doliny na Ukrainie ze swoimi opiekunami, który jeżdżąc po okolicznych parafiach, szkołach prezentował swój piękny i bogaty dwutematyczny program: w kościołach pt "Tak kochamy Chrystusa", w szkołach i Domach Kultury - z okazji naszego narodowego Święta Niepodległości - program patriotyczny "W moim sercu jest Polska". W drugiej części występu ten młody dziecięcy zespół bawił nas repertuarem popularnym - piosenkami i tańcami w pięknych i często zmienianych strojach regionalnych. Na ziemi gorlickiej odbyło się 24 koncerty i występy.
Pani prezes Marta Przewor przypomniała historię założenia Koła i różne formy jego działalności, w tym nawiązanie owocnej dla obu stron współpracy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy oraz ważniejsze wydarzenia w dwóch ostatnich latach. Stwierdziła, że owocem 23 - letniej naszej działalności są nie tyle zrealizowane zadania co umacniające się poprzez nie wspólnoty - członków Koła, grup modlitewnych i pielgrzymkowych, organizujących konkretne akcje, wspólnota kolonijna itp. Wspomniała tych, którzy już od nas odeszli, a ks. Krzysztof poprowadził w tej intencji wspólną modlitwę. ks. proboszcz Stanisław Ruszel wyraził swoją wdzięczność dla członków i Zarządu Koła za dotychczasową działalność na rzecz parafii, a przy okazji nawiązał do akcji zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską "Powstrzymaj aborcję" wyrażając swoje dramatyczne spostrzeżenie: dlaczego tylko tyle /1500/ zebranych podpisów, przy ok. 5 tys. dorosłych parafian i relatywnie podobnym wyniku w skali kraju przy jednocześnie ogromnej mobilizacji w zbieraniu podpisów sił przeciwnych? Zabierający głos podkreślali integrującą rolę p. Prezes w działalności Koła, podejmowane inicjatywy, które ustawia z myślą o dobru wspólnym, o pomocy drugiemu człowiekowi, ale i rozwoju duchowym każdego z nas.
Wystrój sali, podkreślający zbliżające się Święto Narodowe w 99. rocznicę odzyskania niepodległości oraz przygotowany posiłek, herbatka i smaczne ciasto, za które dziękują uczestnicy spotkania, dopełniły jego program. Opuszczający salę hojnie wspierali darami serca budujące się przedszkole przy parafii naszych Gości z Ukrainy.
Stanisław Firlit


ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza
do Auli Domu Katechetycznego
9 listopada (czwartek) o godz. 19.00
na występ "Tak kochamy Polskę"
w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca "Perła"
z
Parafii Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie

Złożone "dary serca" pozwolą kontynuować budowę parafialnego przedszkola.

Święto Rodzin po raz czwarty w Gorlicach
W niedzielę 22 października 2017 roku - w Dzień Praw Rodziny - ulicami Gorlic przeszedł Marsz w obronie życia i rodziny. Dzień Praw Rodziny obchodzony po raz pierwszy w Polsce, wiąże się z rocznicą ogłoszenia przez Jana Pawła II w 1983 roku Karty Praw Rodziny. Ma on podkreślać, że rodziny mają nie tylko obowiązki ale i prawa.
Marsz rozpoczął się o godzinie 13.00 w gorlickiej bazylice uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, z udziałem ks. Pawła Pietrusiaka - rektora rzeszowskiego seminarium, ks. Mariana Raźnikiewicza - asystenta diecezjalnego SRK, ks. dziekana Stanisława Ruszela oraz proboszczów gorlickich parafii. W homilii ks. biskup nawiązując do Ewangelii z dnia: "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara" a Bogu to, co należy do Boga" wspomniał list kardynała Wyszyńskiego z maja 1953 roku; "Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno. Non possimus". Prymas Polski cezarom imperium sowieckiego powiedział "Non possumus". Zapłacił za to więzieniem.
Ks. Biskup przypomniał również słowa Jana Pawła II, który wielokrotnie w swoim nauczaniu podkreślał pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ustanowionym. Także nam nie wolno się zgadzać na prawa, które są przeciw Stwórcy. Kto jest przeciwko życiu, jest też przeciwko Bogu. Niektóre państwa i organizacje stawiają się na miejscu Pana Boga i ustanawiają oraz zapisują prawo do zabijania. Oddać Bogu to co należy do Boga - to uznać, że jest On Panem Życia i Śmierci.
Następnie na gorlickim rynku prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Marta Przewor powitała uczestników wspólnoty marszowej i przedstawiła cele marszu. - "Chcemy budzić wrażliwość naszych sumień na wartość życia - każdego życia bez wyjątku, od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz zamanifestować przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych. Dla chrześcijanina rodzina to mama, tata i dziecko - nie ma innej opcji. Wychodzimy na ulice, by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić - dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia z powodu ich choroby i niepełnosprawności. Do Sejmu w najbliższym czasie zostanie zgłoszony projekt "Zatrzymaj aborcję", który ma na celu chronić życie dzieci chorych np. z zespołem Downa. Tak jak teraz nie wolno zabijać zdrowych dzieci, tak walczymy o to by nie zabijano dzieci chorych. Musimy być czujni, aby Polska - kraj św. Jana Pawła II zawsze był krajem, w którym broni się życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie zapomnijmy słów wypowiedzianych z wielkim bólem przez św. Papieża w Kaliszu: "Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości"".
Następnie Gabrysia Zagórska zaśpiewała pieśń "Krzyk dziecięcia", ułożoną specjalnie na tę uroczystość. Słowa napisał Ryszard Boczoń, a muzykę Piotr Zagórski.
Na Patrona tego Marszu został wybrany Patron Roku św. Brat Albert, który "usłyszał krzyk i wołanie biednych". Znalazł drogę w swej heroicznej i niestrudzonej posłudze na rzecz nędzarzy i najbardziej upośledzonych, ratował ich godność. Podkreślał, że wszyscy tak samo jesteśmy dziećmi Bożymi, nikt nie jest gorszy, bo "wielką rzeczą jest człowiek". Bądźmy dobrzy jak chleb - to przesłanie tego wspaniałego Świętego, które na co dzień powinno być przez nas realizowane. Bądźmy dobrzy jak chleb dla drugiego człowieka zwłaszcza dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodziców i rodzin, którzy borykają się z wieloma trudnościami. Wołamy do rządu, do władz na każdym szczeblu o taką politykę prorodzinną, która zapewniałaby im różnorodną pomoc.
Po sformowaniu, kolumna marszu udała się na Zawodzie. Przeszła obok gorlickiego szpitala, gdzie uczestnicy odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie miało miejsce przed kościołem św. Jadwigi w Gorlicach. Wysłuchaliśmy tam pieśni w wykonaniu Chóru Parafialnego oraz programu przygotowanego przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Gorlicach, o posłudze św. brata Alberta i jego wpływie na osobę Karola Wojtyły. Zabrała również głos poseł Barbara Bartuś oraz senator Stanisław Kogut podkreślając, że wiara zobowiązuje do przestrzegania dekalogu również w kwestii obrony życia. Na zakończenie Uczestnicy Marszu zaśpiewali Barkę, a ks. biskup udzielił błogosławieństwa. Wszyscy zostali obdarowani "chlebkami" przygotowanymi przez ZSE w Gorlicach i obrazkami. W Marszu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, władze miasta i powiatu, przedstawiciele wielu środowisk, nie tylko z Gorlic. Kolorowo i radośnie przy dźwiękach orkiestry z Dominikowic prezentowali się najmłodsi - przedszkolaki i uczniowie szkół. Widać było całe rodziny, rodziców, dziadków.
Grupy, które wzięły udział w Marszu to: Dziewczęca Służba Maryjna z bazyliki i parafii w Gliniku, Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Miejski Zespół Szkół nr 1, 4, Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera, Przedszkole Sióstr Felicjanek oraz Przedszkole Sióstr Służebniczek, Miejskie Przedszkole nr 4, Szkolne Koło Caritas z Wysokiej Strzyżowskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Gorlic i Wysokiej Strzyżowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich ze Stróżówki, Akcja Katolicka z Bazyliki, Krucjata Różańcowa, Ruch Oazowy z Zawodzia, NSSZ Solidarność ziemi gorlickiej.
Marsz ten był piękną manifestacją przywiązania do tradycyjnych wartości rodzinnych oraz poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Marta Przewor


Aktywny wypoczynek - malownicze zakątki Podkarpacia
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej - koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od lat wspiera rodziny w organizacji wypoczynku dla dzieci. W tym roku realizowany jest projekt "Aktywny wypoczynek połączony z warsztatami jako forma kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich u dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia". Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zwiększenie dostępności do kultury, edukacji i turystyki oraz aktywizację społeczną i kulturową dzieci i młodzieży z miasta i gminy Gorlice oraz Kałusza - miasta partnerskiego na Ukrainie. Pomocą objęto 55 osób. W realizacji zadania istotną rolę odgrywa wsparcie finansowe otrzymane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorlicach, jak również zaangażowanie wolontariuszy. Koordynator projektu i lekarz - Marta Przewor. Kierownik Izabela Krupa, wychowawcy: ks. Józef Buczyński, Teresa Gizara, Agnieszka Krupa, Nadzieja Rohiv, pielęgniarka Elżbieta Mikrut.
Wycieczka po Podkarpaciu stanowiła kontynuację działań podjętych podczas kolonii letniej we Władysławowie. Na trasie Gorlice - Przemyśl, w malowniczej miejscowości Krasiczyn, uczestnicy projektu zwiedzili jeden z najwspanialszych zabytków architektury renesansu w Europie. Zamek zachował prawie niezmienioną sylwetkę, jaką nadano mu na początku XVII wieku. Pieczołowicie odrestaurowana budowla otoczona pięknym parkiem z unikatowymi okazami drzew zachwyca dziś turystów i zachęca do poznawania historii. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przyrównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. W krasiczyńskim zamku 150 lat temu urodził się książę Adam Stefan Sapieha. Nazywany był Księciem Niezłomnym i Wielkim Jałmużnikiem. To on przygotował do kapłaństwa Karola Wojtyłę - przyszłego papieża Jana Pawła II. Był prawdziwym mężem stanu, niekwestionowanym autorytetem dla Polaków i nauczycielem mądrego patriotyzmu. "Był wielkim synem swojej ojczyzny; stanowczym w trudnych momentach, odważnym ponad miarę jakiejkolwiek przeciętności, niezwykłym synem swojej ojczyzny, niezwykłym mężem dziejów i Polski" - mówił o swoim poprzedniku kardynał Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup krakowski. Kardynał Sapieha, to wzór dla wszystkich pokoleń Polaków.
Dalsza trasa wycieczki stanowiła również niewątpliwą atrakcję turystyczną. Zamek w Łańcucie to jeden z najbardziej znanych zamków w kraju. Jest to najpiękniejsza rezydencja arystokratyczna w Polsce. Kwitło tutaj życie kulturalne. Historia szczęśliwie go oszczędziła. Zamkowe wnętrza zachowały swoją świetność. Budowla wyróżnia się bogactwem zbiorów, piękną oranżerią i parkiem krajobrazowym z różnorodną roślinnością.
Zwiedzanie malowniczych zakątków Podkarpacia było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i kompetencji uczestników. Wspólnie spędzony czas sprzyjał rozmowom i wymianie doświadczeń.
Izabela Krupa


Zaproszenie na marsz dla życia i rodziny


U naszych Rodaków na kresach
W sobotę 9 września b. roku o godzinie 5.00 wyruszyła z parafii Narodzenia NMP w Gorlicach czterdziestoosobowa grupa na pięciodniową pielgrzymkę do naszych Rodaków na Ukrainie. Trasa wiodła przez Lwów, Bolechów, Dolinę, Chocim, Kamieniec Podolski, Berdyczów, Żytomierz, Kijów, Łuck. Wyjazd ten pozwalał poznać historię Polaków zamieszkujących te ziemie, historię świątyń i zwiedzać cenne zabytki oraz inne obiekty Podola, a nawet Wołynia (Łuck). Ale była to przede wszystkim pielgrzymka, którą prowadził ks. Krzysztof Panasowiec - Proboszcz z Doliny. Codzienna Eucharystia (świątynie w Bolechowie i Dolinie oraz katedry w Kamieńcu Podolskim, Żytomierzu, Kijowie i Łucku), modlitwy (godzinki, różaniec, koronka, droga krzyżowa, różnorodne rozważania, śpiew pieśni religijnych) dały nam możliwość pogłębienia wiary i przeżycia rekolekcji w drodze.
Wielkim wstrząsem było nawiedzenie cmentarza w Bykowni - Kijowie, który wzniesiony został w miejscu pochówku setek tysięcy ludzi (Ukraińców, Polaków, Żydów i wielu innych narodowości) zamordowanych przez sowieckie organa w latach 1937 - 1938. Represje, rozstrzeliwania bez sądu i dochodzenia, deportacje - takie tragiczne dziedzictwo pozostawił po sobie straszny reżim totalitarny. Znajduje się tam również polski cmentarz wojenny - utworzony w latach 2011 - 2012. Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z ukraińskiej listy katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest to czwarty cmentarz katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach: w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie.
Niedługo minie 20 lat jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) nawiązało kontakty z parafią Św. Walentego w Kałuszu (miastem siostrzanym Gorlic). Za czasów komunistycznych świątynię w tym mieście zamieniono na obiekty sportowe i byliśmy świadkami jej zdewastowania. Przyjeżdżając tam co roku, widzieliśmy olbrzymi wysiłek niewielkiej wspólnoty parafialnej na czele z proboszczem - ks. Krzysztofem Panasowcem, aby odremontować zniszczony kościół. Parafia Narodzenia NMP w Gorlicach i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wspierały finansowo to trudne i wielkie dzieło. Byliśmy świadkami jak wspólnota wzrastała duchowo, a my staraliśmy się pomagać naszym przyjaciołom obecnością, modlitwą i ofiarą. Od 10 lat współpracujemy również z parafią Narodzenia NMP w Dolinie, gdzie obecnie proboszczem jest ks. Krzysztof Panasowiec.
Tym razem przyjechaliśmy do Doliny na odpust z okazji święta Narodzenia NMP. Uczestniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii, radując się żywą wspólnotą parafialną, pełną entuzjazmu wiary, który na pewno udziela się od gorliwego i ofiarnego pasterza - ks. Krzysztofa, umacniającego swoich parafian wiarą, nadzieją i miłością. Jesteśmy tego świadkami, (bo jak już wspomniałam) od 20 lat odwiedzamy te parafie, aby wzajemnie się ubogacać. Przez cały ten czas do Gorlic przyjeżdżały dzieci na kolonie, organizowane przez SRK (w tym roku we Władysławowie), chór "Noemi" z Kałusza, dzieci i młodzież z Doliny (zespół taneczny "Perła" na Dzień Niepodległości i Święto 3 Maja) oraz inne grupy młodzieżowe, które zawsze są goszczone w naszych rodzinach. Po raz kolejny odwiedzamy Kresy, które magicznie pociągają, mimo trudów i zmęczenia, a nie było to pielgrzymowanie takie łatwe: 2,5 tysiąca kilometrów, 5 dni w drodze, wielogodzinna jazda, trud przekraczania granicy. Przekrój wiekowy pielgrzymów od ośmiu lat do osiemdziesięciu sześciu.
Pragniemy aby gorliczanie poznawali Kresy, historię, nasze korzenie, pielgrzymowali do ziem, które musieli opuścić Polacy - miejsc przesiąkniętych krwią, miejsc zsyłek i przesiedleń. Łączy nas wspólna modlitwa, Eucharystia, ale przede wszystkim jedna wiara i jeden Jezus Chrystus. Nasze modlitwy, ten trud pielgrzymi ofiarowaliśmy w intencji pokoju na Ukrainie, jedności Kościoła świętego oraz duchowego rozwoju parafii, które odwiedziliśmy.
Marta Przewor


Śp. Maria Sendecka
ur. 01.02. 1958
zm. 18.08.2017

21 sierpnia br. w czasie Mszy świętej koncelebrowanej w Bazylice Narodzenia NMP pożegnali śp. Marię: mąż, dzieci, rodzina, JE ks. biskup diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej - Krzysztof Zadarka, ks. proboszcz Stanisław Ruszel, ks. prałat Stanisław Górski, syn Krzysztof - kapłan wraz z licznie uczestniczącymi w koncelebrze kolegami - kapłanami, siostry zakonne, władze Darłowa (gdzie pracuje ks. Krzysztof) oraz bardzo licznie zgromadzeni gorliczanie.
Po ludzku sądząc... odeszła od nas za wcześnie, mając zaledwie 59 lat. Jej nagła śmierć napełniła bólem i smutkiem nasze serca. Jako ludzie wiary jesteśmy głęboko przekonani, że "życie zmienia się, ale się nie kończy". Śp. Maria wypełniła pięknie swoją misję wzorowej żony i matki i powróciła do domu Ojca. Była członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i była dla nas wzorem jak pozostać wiernym wartościom chrześcijańskim. Była zawsze (do ostatnich swoich dni) zatroskana o rodzinę. Aktywnie włączała się w pracę naszej wspólnoty.
Matka czwórki dzieci - w tym kapłana, bo w tej to rodzinie pełnej miłości Boga i ludzi zrodziło się powołanie kapłańskie. Razem z mężem stworzyli dom, gdzie zawsze był szacunek dla wartości - Boga, Ojczyzny, Rodziny, Kościoła, dla kapłana. Dom pełen ciepła, przyjaźni i radości. Śp. Maria dla każdego miała dobre słowo i radę.
Zarówno w domu rodzinnym, jak i w życiu społecznym łączyła duchowość św. Marii i Marty. Na pierwszym miejscu w Jej życiu była miłość do Jezusa ale nie zapominała również o potrzebach drugiego człowieka (z Jej domu nikt nie wyszedł bez poczęstunku). Przez ostatnie lata życia niosła z Chrystusem ciężki krzyż choroby w cichości i cierpliwości. Troskliwa opieka rodziny, zwłaszcza męża niech pozostanie dla nas przykładem. Pozostaniesz Marysiu w naszej pamięci jako osoba szczęśliwa, rozmodlona, pogodna, pełna poczucia humoru i radości.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...
Marta Przewor i rodziny ze SRK w Gorlicach


Kolonia we Władysławowie - aktywny wypoczynek dla dzieci
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej - koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od lat wspiera rodziny w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. W tym roku pomocą objęto 45 osób. Na kolonię do Władysławowa wyjechały dzieci z Gorlic, Stróżówki i zaprzyjaźnionego Kałusza na Ukrainie.
Dla wielu dzieci kolonia była jedyną szansą wyjazdu na wakacyjny wypoczynek. Niektórzy zobaczyli morze po raz pierwszy. Przepiękne położenie Władysławowa stwarza duże możliwości aktywnego spędzenia czasu oraz poznawania przyrody, historii i kultury regionu. Pogoda sprzyjała odpoczynkowi. Poza plażowaniem i kąpielą w morzu zorganizowano wiele innych atrakcji. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Gdyni, Gdańska, Jastrzębiej Góry, Rozewia oraz na Hel. Zwiedziły także Swarzewo, Puck oraz Szymbark i Piaśnicę. Wiele emocji dostarczyło wyjście na latarnię morską, wizyta w fokarium i oceanarium, poznawanie wnętrza żaglowca "Dar Pomorza" oraz rejs statkiem. Radosnym wydarzeniem był pobyt w aquaparku w Redzie. W czasie pobytu nie zabrakło wesołej zabawy. Zajęcia warsztatowe, seanse kinowe, wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary i tańce integracyjne były okazją do lepszego poznania się oraz zdobywania nowych kompetencji społecznych. Każdego dnia uczestnicy uczyli się zasad dobrego zachowania, współpracy, pomocy, szacunku dla drugiego człowieka. Codzienna msza święta i wspólna modlitwa pomagały w refleksji nad własnym zachowaniem i umacniały wszystkich we wzajemnej życzliwości i czynieniu dobra.
Zorganizowanie wypoczynku we Władysławowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz bezinteresownej pomocy wielu ludzi wielkiego serca. Dobra organizacja wypoczynku to przede wszystkim zasługa pani Marty Przewor - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach oraz pani Izabeli Krupa - kierownika kolonii. Cała kadra kolonii sprawowała opiekę nad dziećmi w ramach wolontariatu. Serdeczna atmosfera panująca na kolonii to efekt wielkiego zaangażowania opiekunów i uczestników kolonii. Z przeprowadzonych rozmów i obserwacji wynika, że inicjatywa bardzo spodobała się dzieciom oraz przyczyniła się do wyrównania szans w zdobywaniu nowych doświadczeń.
Izabela Krupa


Wstępny program wyjazdu na Ukrainę od 9 - 14.IX.2017

9 wrzesień (sobota)
5.00 - wyjazd z Gorlic
12.00 - 14.00 - przyjazd do Lwowa (obiad we Lwowie)
20.00 - kolacja i nocleg w Dolinie

10 wrzesień (niedziela)
9.00 - śniadanie
11.00 - Msza św. odpustowa
13.00 - koncert na placu kościelnym
14.00 - 18.00 - obiad i festyn na placu kościelnym
18.30 - 19.30 - pobyt w Sanktuarium w Hoszowie
20.00 - kolacja i nocleg w Dolinie

11 wrzesień (poniedziałek)
6.00 - śniadanie w Dolinie
6.30 - wyjazd do Kamieńca Podolskiego i Chocimia
11.00 - 14.00 - zwiedzanie Kamieńca Podolskiego
14.00 - obiad w Kamieńcu Podolskim
15.00 - wyjazd do Chocimia
15.30 - 17.00 - zwiedzanie Chocimia
19.00 - kolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim

12 wrzesień (wtorek)
7.00 - śniadanie w Kamieńcu Podolskim
7.30 - wyjazd do Berdyczowa i Żytomierza
11.00 - 14.00 - pobyt w Sanktuarium w Berdyczowie
14.00 - obiad w Berdyczowie
15.00 - wyjazd do Żytomierza
15.30 - 17.00 - zwiedzanie Żytomierza
19.00 - kolacja i nocleg w Żytomierzu

13 wrzesień (środa)
7.00 - śniadanie w Żytomierzu
7.30 - wyjazd do Kijowa
10.00 - 14.00 - zwiedzanie zabytków i sanktuariów w Kijowie
14.00 - obiad w Kijowie
15.00 - 19.00 - zwiedzanie zabytków i sanktuariów w Kijowie
19.00 - kolacja w Kijowie
20.00 - wyjazd do domu

14 wrzesień (czwartek)
7.00 - śniadanie w Przemyślu
10.00 - przyjazd do Gorlic

Orientacyjne przejechane kilometry to około 2 200 - 2 500 km
Koszty noclegów z kolacją i ze śniadaniem około 15 euro
4 noclegi z kolacją i śniadaniem x 15 euro = 60 euro
4 obiady (Dolina gratis) x 5 euro = 20 euro
Zwiedzanie (bilety wstępu w Kamieńcu, Chocimiu i w Kijowie) około 30 - 50 euro
Orientacyjne ceny i koszty mogą nieznacznie ulec zmianie po naniesionych korektach w programie wyjazdu!!!


Poświęcenie feretronu Pani Gorlickiej

25 czerwca b. roku w parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, w czasie Mszy świętej o godz. 11.30. świętowaliśmy drugą rocznicę ogłoszenia Maryi Niepokalanej, Pani Gorlickiej Patronką naszego miasta. Dziękowaliśmy również Bogu za 30 lat kapłaństwa proboszcza naszej parafii - ks. Stanisława Ruszela. Eucharystia dziękczynna w tych intencjach była sprawowana pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, z udziałem ks. Dziekana Stanisława Ruszela, ks. Jerzego Maciąga oraz ks. Stanisława Gąsiora.
W liturgii Mszy świętej uczestniczyła Dziewczęca Służba Maryi, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Odnowa w Duchu Świętym. Gabrysia Zagórska wykonała skomponowaną na tę uroczystość przez p. Piotra Zagórskiego, pieśń do Matki Bożej Gorlickiej. Słowa do niej ułożył p. Ryszard Boczoń. W homilii J.E. ks. biskup Edward Białogłowski odwołał się do wezwania Chrystusa "Nie bójcie się", które jak refren powtarzało się w Ewangelii. Mamy się nie bać ludzi, którzy chcą zniszczyć wiarę. Przykładem człowieka, który nie bał się, ale przeciwstawiał się wrogom w imię słowa Bożego był prorok Jeremiasz z I czytania.
Dziękowaliśmy Panu Bogu w czasie Eucharystii za ten wielki dar Patronki dla Gorlic, prosząc aby zaowocował on w naszym życiu, byśmy potrafili słuchać co Maryja do nas mówi, rozważać Jej słowa i razem z Niepokalaną szukać woli Bożej. Podczas Mszy świętej miała miejsce piękna uroczystość poświęcenia feretronu z obrazem Pani Gorlickiej z ołtarza naszej Bazyliki, którego wykonanie zainicjowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK). Dwa obrazy do feretronu (jeden - Maryja z głównego ołtarza, drugi - Niepokalana Gorlicka górująca nad budynkami naszego miasta) wymalował i ofiarował pan Maciej Gryglaszewski. Koszt materiału pokryła pani Elżbieta Gryglaszewska, a ramy ufundowało SRK. Pragniemy, by był on nieodłącznym elementem procesji i odpustów, tak jak Maryja Niepokalana towarzyszy nam od wieków, poprzez swoje wstawiennictwo i opiekę. Feretron jest pamiątką ustanowienia Maryi Niepokalanej - Patronką naszego miasta oraz wyrazem miłości i czci, jaką darzymy Panią Gorlicką.
Przedstawiciele wszystkich grup parafialnych złożyli życzenia ks. proboszczowi, dziękując Panu Bogu za Jego piękną i ofiarną Służbę Kościołowi i ludziom. Obiecali otoczyć Jubilata wdzięczną modlitwą, życząc pomocy Bożej i opieki Maryi - Matki Kapłanów.
Na zakończenie Mszy świętej ks. biskup wręczył pani Janinie Załęskiej - wieloletniej instruktorce dekanalnej Poradni Rodzinnej dyplom Bene Merenti - za wieloletnią i ofiarną Służbę dla Kościoła.
Marta Przewor


Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK)
17 czerwca b. roku wspólnota SRK (54 osoby z opiekunem ks. Józefem Buczyńskim) we wczesnych godzinach rannych wyruszyła na jednodniową pielgrzymkę do sanktuariów diecezji tarnowskiej i świątyń diecezji rzeszowskiej. O godzinie 6.00 zgromadziliśmy się na Eucharystii w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Brzyskach (rodzinnej parafii ks. Marka Tutro), aby modlić się o udział ś.p. ks. Marka Tutro w wiecznej chwale Boga. We Mszy świętej uczestniczyli również: rodzice, rodzina ks. Marka oraz parafianie. Świątynia z pięknym wystrojem warta nawiedzenia. Wrażenie robi szczególnie ołtarz główny z wapienia i piaskowca, w którym mieści się obraz Marii Magdaleny - patronki brzyskiego kościoła. Po Mszy świętej udaliśmy się na cmentarz, gdzie stojąc nad grobem ks. Marka - bliskiego naszym sercom - ofiarowaliśmy modlitwę i śpiew w Jego intencji.
Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, gdzie z niezwykłą serdecznością powitał nas proboszcz parafii - ks. Andrzej Rams - kiedyś wikariusz naszej parafii. Przedstawił nam historię parafii, historię kultu cudownego obrazu św. Rodziny i powołanego w 2008 roku sanktuarium, w którym trwają przygotowania do koronacji obrazu koronami poświęconymi przez papieża Franciszka, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na tę wielką uroczystość (9 września b. roku) mieszkańcy całego powiatu mieleckiego czekają z niecierpliwością. Jest to wydarzenie historyczne, które nie zdarza się często. Podziwialiśmy gospodarność ks. kustosza sanktuarium w tym wielkim przedsięwzięciu.
Dalsza trasa wiodła do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach. Proboszcz parafii - ks. Józef Jeziorek - również były wikariusz gorlickiej parafii farnej przedstawił nam historię "młodej" parafii i kościoła. W dniu 13 maja 1981 roku, kiedy odbywała się uroczystość poświęcenia placu pod budowę kościoła, dotarła do zgromadzonego ludu bolesna wiadomość o zamachu na papieża Jana Pawła II. Wówczas zrodziła się myśl, by budowany kościół był wznoszony jako pomnik - wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II. Swoją wdzięczność za modlitwy Ojciec Święty wyraził, ofiarując poświęconą osobiście figurę Matki Bożej Fatimskiej dla kościoła w Borkach. Jest ona prawdziwym skarbem sanktuarium, gdzie odbywają się nabożeństwa fatimskie.
Wzmocnieni obiednim posiłkiem udaliśmy się do kościoła św. Brata Alberta w Kolbuszowej, w którym to ks. Marek Tutro pełnił posługę przez ostatnie miesiące swojego życia. Przybyliśmy tutaj w dniu odpustu parafialnego ku czci św. Brata Alberta.
Proboszcz parafii ks. Jan Pępek zaprezentował nam wystrój "młodego" kościoła, bo w 2016 roku obchodził on 20 lecie swego istnienia. Polichromia wykonywana przez artystów ukraińskich zdobi bardzo bogato świątynię. Podziwialiśmy tu m.in. kopię obrazów autorstwa brata Alberta.
W drodze powrotnej pojechaliśmy jeszcze do Kamionki, gdzie nawiedziliśmy kościół Podwyższenia Krzyża i udaliśmy się do znajdującej się w lesie drewnianej kaplicy błogosławionego ks. Romana Sitko, który urodził się w Czarnej Sędziszowskiej, a mieszkał w Kamionce w miejscu gdzie zbudowano kaplicę. ks. Roman Sitko był wybitnym kapłanem, nauczycielem, kapelanem biskupa Wałęgi oraz rektorem seminarium duchownego w Tarnowie. Za tajne nauczanie kleryków w czasie wojny został uwięziony w Oświęcimiu, gdzie zmarł śmiercią męczeńską 13 października 1942 roku. Został beatyfikowany jako jeden ze 108 męczenników, którzy oddali życie za wiarę w obozach śmierci.
Dziękujemy Bogu i ludziom za bogaty i owocny dzień pielgrzymowania, za tak wiele przeżyć duchowych i wizualnych.
Marta Przewor


Śpieszmy się kochać...
Śp. ks. mgr Marek Tutro
ur. 16.10 1979
zm. 18.04.2017

Ból i smutek, po ludzku patrząc, przepełniają nasze serca z powodu nagłej śmierci ks. Marka. Ale z tego bólu i smutku rodzi się także chrześcijańska nadzieja. Życie przecież zmienia się, ale się nie kończy.
Śp. ks. Marek wypełnił pięknie swoją misję i powrócił do domu Ojca w radosnym okresie oktawy wielkanocnej. Powrócił do domu Ojca przed świętem Miłosierdzia Bożego. Tajemnica Bożego Miłosierdzia była Mu zapewne bardzo bliska, gdyż często i z wielką miłością pielgrzymował do Pana Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach.
Zasmuceni niespodziewanym odejściem ks. Marka, dziękujemy Bogu za Jego życie i kapłańską posługę. Nikt z nas nie żyje dla siebie. ks. Marek też nie żył dla siebie, dostrzegał zawsze innych, zawsze miał czas dla drugiego człowieka. Panu Bogu się poświęcił i Boga ludziom niósł i im Go dawał, ale też dawał siebie, swoje serce, swój czas i wiele razy konkretną pomoc.
Ks. Marek w czasie swej pięcioletniej posługi kapłańskiej w Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach był duszpasterzem Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nasza wspólnota - pełna modlitewnej wdzięczności - dziękuje Bogu za Jego życie i wiarę, za piękne kapłańskie posługiwanie, za liczne nigdy nie marnowane talenty i niezwykłe zdolności duszpasterzowania. Prowadził nas do Boga słowem i przykładem, uczył budowania chrześcijańskiej wspólnoty. Kształtował chrześcijańskiego ducha u dzieci i młodzieży: na koloniach dla dzieci ubogich, na różnorodnych spotkaniach, min. na spotkaniach dla seniorów, oraz na licznych pielgrzymkach. Dla każdego człowieka napotykanego na swojej drodze życia zawsze miał czas, obdarzając go życzliwością i dobrą radą.
Jesteśmy pełni wdzięczności za Jego gorliwość, serdeczność i ofiarność w wypełnianiu wszystkich powierzonych Mu zadań, za ofiarność na rzecz dzieł charytatywnych, prowadzonych przez nasze Koło. Pozostanie w naszej modlitewnej pamięci jako pełen dobroci człowiek oraz wspaniały kapłan - "Kapłan słowa i czynu".
Marta Przewor i rodziny ze SRK w Gorlicach


Świątecznie z seniorami
To już po raz 22. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach zorganizowało spotkanie z Seniorami z okazji Święta 3 Maja. Wśród zaproszonych Gości: ks. proboszcz Stanisław Ruszel, ks. prał. Stanisław Górski, ks. Józef Buczyński - duszpasterz Koła SRK, a także Karol Górski - starosta powiatu, Rafał Kukla - burmistrz miasta, Aleksander Augustyn - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Roman Dziubina - rektor Uniwersytetu III Wieku w Gorlicach.
Prowadząca spotkanie p. prezes SRK Marta Przewor serdecznie powitała licznie przybyłych Seniorów (około 200 osób) i przypomniała historię tych spotkań oraz ich znaczenie dla obydwu stron. W swoim wystąpieniu ks. Proboszcz przypomniał podwójną treść tego Święta - narodową i religijną. Podziękował Seniorom za pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu miłości do Polski, a także wiary, wartości i tradycji
W części artystycznej wystąpił gościnnie polonijny młodzieżowy zespół pieśni i tańca "Perła" z Parafii Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie z programem "Tak kochamy Polskę". Obok zawartych w programie treści patriotycznych, można było podziwiać śpiew i elementy baletu, a także bogate i często zmieniane stroje ludowe. Zespół odbywa swoje kolejne tournée po Polsce z instruktorką p. Galeną Regecką oraz ze swoim ks. proboszczem Krzysztofem Panasowcem - polskim kapłanem - /obchodzącym w tym roku Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa/, cały czas pełniącym posługę wśród Rodaków na Ukrainie. Złożone "dary serca" pozwolą kontynuować budowę parafialnego przedszkola w Dolinie. Dziękujemy za hojność uczestnikom spotkania.
Wszystkim, którzy zadbali o dekorację sali, stołów i przygotowany poczęstunek - składamy serdeczne "Bóg zapłać".
Stanisław Firlit


Wielkopostny Diecezjalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
26 marca br. w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance bardzo licznie zgromadziła się wspólnota SRK (przedstawiciele zarządu na czele z prezesem p. posłem Kazimierzem Gołojuchem oraz delegacje poszczególnych kół diecezji z najliczniej zebraną grupą gorlicką).
W III niedzielę Wielkiego Postu - niedzielę radosną - uczestniczyliśmy w Eucharystii, która jest naszą drogą do radości. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez ks. proboszcza Romana Gierlaka. W oparciu o Ewangelię św. Jana o uzdrowieniu niewidomego, kustosz sanktuarium przestrzegał przed faryzejską hipokryzją w życiu każdego człowieka, a szczególnie w rodzinie, podkreślając, że najwięcej hipokryzji jest u ludzi religijnych. Po Mszy świętej ks. proboszcz tutejszego sanktuarium zapoznał nas z jego historią. Największym skarbem tego miejsca pielgrzymkowego jest słynący łaskami wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Dzięki Niemu Kobylanka stała się znanym miejscem na mapie pielgrzymów z Polski i krajów sąsiadujących. Obecnie to jedyne sanktuarium pasyjne w diecezji rzeszowskiej. Kobylański Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały mu rozgłos. Potwierdzeniem łask otrzymywanych przez wiernych za pośrednictwem Jezusa Ukrzyżowanego są liczne wota, rozwój miejsca kultu i ruch pątniczy. Wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego to kopia watykańskiego obrazu nieznanego artysty. Stróżami Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance od 80 lat są Księża misjonarze Saletyni. Duchowi synowie Matki Bożej z La Salette w pasyjny charakter sanktuarium wpisują orędzie Płaczącej Pani.
Dalsza część spotkania odbyła się w Gminnym Domu Kultury. Rozpoczęła się misterium "Mój Chrystus połamany" w wykonaniu Dziewczęcej Służby Maryjnej z parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Głównym przesłaniem spektaklu było zwrócenie uwagi na rolę jaką w naszym życiu pełni Krzyż. W Krzyżu miłości nauka - to motto dzisiejszego dnia skupienia. Szczera, wspaniała gra "Maryjek" oraz przejmujący scenariusz przygotowany przez siostrę przełożoną sióstr felicjanek - siostrę Ewangelinę wywołał u zebranych wzruszenie i zadumę. Kolejnym punktem dnia skupienia był wykład ks. Jana Gierlaka - egzorcysty na tematy: Opętanie, a choroby psychiczne oraz współczesne zagrożenia duchowe. ks. egzorcysta przestrzegał przed popadaniem w skrajności. Z jednej strony nie należy demonizować rzeczywistości, widzieć wszędzie działanie Złego. Druga skrajność to niewiara w istnienie Zła osobowego czyli szatana. Taka postawa stwarza diabłu idealne warunki do działania. Wykładowca podkreślił ważność współpracy egzorcysty, psychiatry i psychologa, zwłaszcza psychologa chrześcijańskiego, który uznaje, że człowiek ma duszę. Znaczna część wykładu i dyskusji dotyczyła zagrożeń duchowych - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nie zabrakło też poczęstunku, spotkania i rozmów przy zastawionym stole. Bogu dziękujemy za przeżyty dzień skupienia, który pozwolił nam zastanowić się nad naszym życiem duchowym, pogłębić naszą wiarę i wiedzę religijną.
Bóg zapłać ks. proboszczowi sanktuarium za serdeczne przyjęcie i bogatą homilię oraz ks. egzorcyście za cenne wskazówki dotyczące pomocy ludziom zagrożonym duchowo. Pragniemy podziękować siostrze Ewangelinie, pani Jadwidze Zagórskiej oraz "Maryjkom" za przygotowanie bardzo głębokiego w treść misterium. Jest to dowód ich autentycznej służby Maryjnej. Dziękujemy za obecność ks. Marianowi Raźnikiewiczowi - asystentowi diecezjalnemu oraz ks. Józefowi Buczyńskiemu - asystentowi Koła w Gorlicach.
Z całego serca dziękuję członkom koła SRK w Gorlicach za pomoc w organizacji dnia skupienia.
Marta Przewor


Spotkania opłatkowe SRK w Gorlicach
Końcówka stycznia br. to ostatnie z serii spotkań opłatkowych jakie tradycyjnie organizuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Po spotkaniu kolonistów 14 stycznia miały miejsce dwa ostatnie - w sobotę 28 stycznia "opłatek" grup parafialnych i dzień później, w niedzielę - spotkanie opłatkowe seniorów. To piękna i ponad dwudziestoletnia tradycja, której towarzyszy zawsze miły nastrój świąteczno - noworoczny z łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń, ale zawsze jest tu także pewna "wartość dodana" - to program artystyczny, np. spotkanie z kolonistami uświetnił koncert orkiestry z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach, w sobotnim "opłatku" uczestnicy mieli okazję podziwiać piękne jasełka przygotowane przez s. Ewangelinę z grupą dziewczęcą gorlickich "Maryjek" i dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gorlicach. Warto odnotować też występy starszej grupy kolędniczej, wywodzącej się z członków SRK. Swój program, przygotowany na Orszak Trzech Króli, ze względu na siarczysty mróz i chorobę aktorów, trzeba było odwołać - , a szkoda, bo można było w nim dostrzec pewien głębszy przekaz - to połączenie melodyjnych, wielozwrotkowych ludowych pastorałek z aktualną sytuacją społeczną, wymuszoną emigracją młodych, współczesnymi zagrożeniami i brakiem pokoju w świecie. Całość pięknie nawiązywała do potrzeby ocalenia od zapomnienia obrzędów i kolęd ludowych, wartości i tradycji naszych ojców.

Wśród gości - księża naszej parafii z ks. proboszczem Stanisławem Ruszelem i ks. kan. Tadeusz Michalik z Turzy, znany z codziennej posługi w konfesjonale bazyliki. ks. dr Andrzej Więckowski - kapelan gorlickiego szpitala, nawiązał do pięknych historycznych postaci, zwłaszcza ostatnio wydobywanych z mroków zapomnienia - bohaterów wyklętych, wśród nich wielu młodych, którzy powinni być "światłem i wzorem zachowań" dla młodego pokolenia. Wdzięczni jesteśmy za przyjęcie zaproszenia i obecność p. Barbary Bartuś - posłanki na Sejm RP, wicestarosty Jerzego Nalepki, a podczas spotkania z seniorami p. Romana Dziubiny - rektora Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach, który wśród życzeń zacytował ciekawą maksymę: "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu".

Prowadząca spotkania p. prezes Marta Przewor obok życzeń dostosowanych do odbiorców i okoliczności podkreślała wdzięczność tym, którzy w różny sposób wspierają organizację różnorakich działań i inicjatyw SRK. Jak stwierdziła, te spotkania owocują wielorakim dobrem, które do nas wraca. W sposób szczególny dziękowała zespołowi "Młodzi Duchem" z parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, którzy tak często uświetniają nasze uroczystości, a także wszystkim tym, zwłaszcza paniom z SRK, które zawsze przygotowują pyszny poczęstunek, ciasto i herbatkę, czy przygotowują dekorację auli Domu Katechetycznego. Uczestnicy spotkań odwzajemnili wdzięczność p. Prezes za trud organizowania i stwarzaną atmosferę gromkim "Życzymy, życzymy".
Stanisław Firlit


Spotkanie opłatkowe ludzi dobrej woli i wielkiego serca.
14 stycznia b.r. w Domu Katechetycznym miało miejsce uroczyste i radosne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach przybyli - "koloniści" - podopieczni SRK - uczestniczący w kolonii letniej we Władysławowie, opiekunowie, organizatorzy oraz ofiarodawcy. Spotkanie to zebrało tzw. "Rodzinę Kolonijną" - wielu ludzi, którzy w różnorodny sposób włączają się w dzieło pomocy dzieciom. Nasza wspólnota kolonijna to nie tylko młodzież i opiekunowie. Aby zrealizować tak duży projekt, jakim jest dwutygodniowa kolonia nad morzem oraz spotkania w ciągu roku - potrzebna jest całoroczna współpraca i pomoc.
Spotkanie rozpoczął koncert orkiestry z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach pod kierunkiem pani dyrygent Anny Cisoń, który pięknym wykonaniem utworów muzycznych nadał uroczysty charakter świątecznemu zgromadzeniu. Po modlitwie i błogosławieństwie opłatków przez ks. proboszcza Stanisława Ruszela uczestnicy "przełamali się" opłatkiem. Z ust dzieci padały życzenia z prośbą o kolejną kolonię.
"Pokój i dobro" - takimi słowami przywitały dzieci zaproszonych gości, wyrażając podziękowanie słowami: "Każdy z nas doświadczył wiele dobra i za to dobro pragniemy podziękować ludziom dobrej woli i wielkiego serca. To dzięki ich staraniom i ofiarności mogliśmy latem wypoczywać na kolonii we Władysławowie, jesienią zwiedzać malownicze zakątki Beskidu Niskiego, otrzymać podarki od św. Mikołaja, oraz spotkać się, by wspólnie kolędować na chwałę Dzieciątka Jezus. Nasze spotkania odbywają się jak zawsze w duchu "Rekolekcji z Bogiem". Przeżywając Rok Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży, towarzyszyły nam słowa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny".
Organizatorzy wyrazili wdzięczność ks. proboszczowi Stanisławowi Ruszelowi, kadrze kolonijnej i ks. Markowi Tutro, Urzędowi Miasta (UM) na ręce burmistrza - pana Rafała Kukli, Starostwu na ręce wicestarosty pana Jerzego Nalepki, organizatorom ze SRK za całoroczną prace m.in. przy sporządzaniu wniosków o przyznanie środków do UM czy FIO, dobroczyńcom i ofiarodawcom za środki finansowe i inne sposoby wspierania dzieła np. 1 % od podatku czy złożone ofiary na Placu Kościelnym.
W programie spotkania było wspólne śpiewanie kolęd oraz "Konkurs piosenki kolędowej". Młodzież zachwyciła nas pięknym wykonaniem kolęd i dobrym przygotowaniem się do konkursu. Wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymali nagrody i wyróżnienia. Spotkanie to miało charakter radosnego świętowania, płynącego z betlejemskiego żłóbka i refleksji nad największą tajemnicą świata - faktu Narodzenia Boga - Człowieka. O takiej pracy na rzecz dzieci, które potrafią docenić trud wielu ludzi dobrej woli i okazać im wdzięczność - nie możemy zapominać. Musimy ją nadal kontynuować, by spełnić prośbę dzieci o kolejną kolonią.
Marta Przewor


20 lat minęło
W styczniu 2017 roku mija dwadzieścia lat od pierwszego wydania gazetki parafialnej "Z Niepokalaną" w Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Redagowana i drukowana była (i jest) co miesiąc (12 - 20 stron). 20 - ta rocznica pozwala nam dokonać pewnego podsumowania wykonanej pracy i jednocześnie spojrzeć w przyszłość na nowe cele i zdania.
Końcem 1996 roku we wspólnocie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) przy parafi Narodzenia NMP w Gorlicach powstała inicjatywa wydawania gazetki parafialnej. Wśród wielu propozycji jej tytułu z wielką aprobatą przyjęta została sugestia ówczesnego proboszcza ks. Prałata Stanisława Górskiego - "Z Niepokalaną". Wspólnota SRK zapragnęła ułatwić dostęp do parafialnych informacji, aktualnych wydarzeń, przybliżać sylwetki ludzi, wspólnoty i podejmowane dzieła. Oprócz stałych działów tematycznych, jak np. "Pogadanki o wychowaniu", zamieszczane były artykuły dotyczące aktualnych tematów Kościoła świętego, ważnych wydarzeń w rejonie i kraju oraz bogate relacje z pielgrzymek które "zabierały" czytelnika do sanktuariów i wartych zobaczenia miejsc naszej Ojczyzny oraz poza jej granice. Mamy nadzieję, że tematy w niej poruszane wciąż ubogacają wewnętrznie, pogłębiają wiarę i pomagają budować wspólnotę parafialną. Aby mieć rozeznanie w odbiorze naszej gazetki przez czytelników, kolega redakcyjny Stanisław Firlit opracowywał ankiety, których celem było odczytanie zapotrzebowania czytelników na konkretną tematykę.
Przez lata działalności wydawniczej w naszej gazetce zaangażowanych było ponad 20 osób (nie tylko świeccy, ale również kapłani z naszej parafii - najczęściej opiekunowie Koła SRK). Zespół redakcyjny przez te dwadzieścia lat ulegał zmianie ale trzon redakcji był ściśle związany ze SRK. Osobami w grupie inicjującej powstanie gazetki byli śp. Maria i Kazimierz Guniowie, którzy z gorliwością i entuzjazmem pomagali w jej powstawaniu. Marzenie Pana Kazimierza o piśmie kolorowym spełniło się po latach. W redakcji mieliśmy również osoby profesjonalnie przygotowane do tej pracy: Hannę Marię Bugno i Mirosławę Bodak. Bywały osoby, które na krótko włączały się w redagowanie pisma. Zawsze były mile widziane i zachęcane do współpracy. Szata graficzna w początkowym okresie - to dzieło Andrzeja Matusika, korekta gazetki - to żmudna i ofiarna praca Teresy Orłowskiej. Obecny zespół redagujący gazetkę przedstawia zamieszczone zdjęcie.


Początki działalności zespołu redakcyjnego były pełne optymizmu, towarzyszącego nam do dnia dzisiejszego. Nie brakowało jednak problemów natury technicznej. Nieliczne osoby posiadały komputery, teksty pisano ręcznie. Następnie kolega redakcyjny przekazywał je do wydawnictwa "Źródło" w Krakowie, gdzie gazetka była drukowana raz w miesiącu, jako bezpłatny dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło". Pismo parafialne było następnie przez kuriera przywożone z Rzeszowa do Gorlic, gdzie panie ze SRK składały oddzielne kartki w gazetkę. Wówczas bezpłatny dodatek dołączany był również do Źródła w parafii św. Królowej Jadwigi i parafii św. Andrzeja Boboli (200 egzemplarzy).
Od 2000 roku była redagowana "Niepokalana dzieciom i młodzieży" również jako bezpłatny dodatek. Było to głównie pismo dla Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (PKRD). Od 2005 roku dodatek dla PKRD zmienił nazwę na "Serce Matki" i pod takim tytułem wydawany był do końca 2006 roku. Inicjatorem pisma dla PKRD i głównym redaktorem był Artur Baczyński.
Kolejne lata były już łatwiejsze. W miarę upływu lat sytuacja z wydawaniem gazetki ulegała zmianie. Komputery stały się codziennością, co ułatwiło redagowanie pisma. Pojawiły się osoby chętne do dzielenia się z czytelnikami swoimi przemyśleniami. W Niepokalanej znajdziemy wiersze, prozę, fraszki, przepisy kulinarne, artykuły cykliczne itp. Kapłani chętniej publikują swoje przemyślenia. Gazetka z czarno - białej stała się kolorowa i w ilości 150 sztuk jest sprzedawana w kiosku parafialnym. Za druk serdecznie dziękujemy Drukarni Glinik na ręce pana Roberta Huka.
W ten sposób dzięki wspólnemu wysiłkowi, mobilizacji i zapałowi osiągnęliśmy 250 - ty numer gazetki. Spełniło się moje marzenie do którego realizacji z uporem dążyłam. Mam nadzieję, że dzięki pomocy Bożej oraz opiece redaktor naczelnej - Matki Bożej Niepokalanej Patronki Gorlic - gazetka parafialna będzie nadal wydawana.
Marta Przewor


A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami
".

Wiosenna Pielgrzymka kolonistów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
do Maryi Królowej rodzin

W sobotę 30 kwietnia 2016 roku uczestnicy kolonii letniej z Władysławowa brali udział w corocznej wiosennej pielgrzymce, organizowanej i sponsorowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Pierwszym etapem pielgrzymowania było Sanktuarium Maryi Królowej rodzin w Ropczycach, gdzie uczestniczyliśmy w Mszy świętej, odprawionej przez ks. Marka Tutro. Przyjechaliśmy prosić o wstawiennictwo Maryję Królową rodzin w wielu intencjach, ale szczególnie w intencji rodzin.
Przyjął nas ks. Piotr i przedstawił długą historię, którą może się poszczycić sanktuarium. Celem pielgrzymek jest łaskami słynąca figura Matki Bożej Królowej Rodzin. Znajduje się ona nie w kościele parafialnym, ale w mniejszej świątyni, zwanej przez mieszkańców Ropczyc "kościółkiem". Do XVIII wieku, "kościółek" był budowlą drewnianą. Obecna, murowana świątynia powstała w latach 1721 - 1728. Sanktuarium położone jest we wschodniej części miasta, nad brzegiem rzeki Wielopolki. W ołtarzu głównym umieszczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodząca z pierwszej połowy XV wieku, otoczona pozłacaną mandorlą. Figurę umieszczono pierwotnie w kapliczce wyciętej w pniu drzewa śliwowego. Rzeźba przebywała w tej kapliczce blisko 200 lat. Kapliczka ta, wycięta w pniu, znajduje się aktualnie za ołtarzem głównym w Sanktuarium. Stanowi cenną relikwię pierwotnego kultu maryjnego. Wierni przybywający do Sanktuarium, chcąc uczcić w pewien sposób Maryję, obchodzą na kolanach ołtarz główny, śpiewając pieśni i całując drewnianą kapliczkę. 16 września 2001 odbyła się uroczysta koronacja figury Matki Bożej Królowej rodzin.
Śladami świętych i błogosławionych
Kolejnym etapem pielgrzymki był klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, który jest ozdobą ziemi sędziszowskiej i cennym zabytkiem architektury sakralnej.
Zgromadzenie Kapucynów (Franciszkanów brązowych) zostało założone przez św. Franciszka z Asyżu.
Ojciec Przewodnik zapoznał nas się z historią klasztoru, którą zapisały dzieje.
Król Jan III Sobieski po zwycięstwie pod Wiedniem sprowadził do Polski w 1681 roku zakon św. Franciszka "Braci Mniejszych Kapucynów".
Michał Potocki, wojewoda wołyński, w roku 1739 ufundował Kapucynom klasztor w Sędziszowie Małopolskim. Był to czwarty klasztor Kapucynów w Polsce.
Na placu przed kościołem wita nas stojąca na wysokim cokole figura Niepokalanej, która jest "Matką i Królową" w zakonie Franciszkanów. Następnie nawiedzamy kościół klasztorny, zbudowany w stylu baroku toskańskiego. Jego franciszkańskie ubóstwo i proste linie architektury stwarzają atmosferę skupienia, zachęcającą do modlitwy. Mieliśmy też możliwość zaglądnąć do refektarza (jadalni), wewnętrznej kaplicy oraz przepięknych ogrodów klasztoru, gdzie z jedną z ciekawostek jest "spina Christi", czyli drzewo cierniowej korony Chrystusa.
Pielgrzymkę kończymy w Kamionce, gdzie przebywamy na zaproszenie proboszcza ks. Piotra Stefańskiego, który przez siedem lat był wikariuszem w naszej parafii. Tam na początek ks. Proboszcz zaprasza nas na ciepły posiłek.
Wzmocnieni posiłkiem udajemy się do leśnej kaplicy błogosławionego ks. Romana Sitki(1880 - 1942), wielkiego i bohaterskiego kapłana, męczennika za wiarę. Ten niezwykle uzdolniony i pracowity człowiek urodził się w Czarnej Sędziszowskiej, a dzieciństwo spędził w Kamionce. To właśnie w miejscu domostwa znajduje się leśna kaplica. Po zdaniu matury z wyróżnieniem w 1900 r. wstąpił do WSD w Tarnowie., gdzie później przez wiele lat pełnił rolę profesora i rektora seminarium Duchownego. Dla kleryków ks. Sitko był przykładem gorliwej pobożności maryjnej i eucharystycznej.
Ofiarę z życia ks. Sitko, zwany "świętym za życia" złożył w 12 października 1942 r. w Oświęcimiu:
Ks. Sitko był gotów na najwyższą ofiarę. Mówił: "Sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni, gdyż dla mnie śmierć z rąk niemieckich byłaby pięknym epilogiem życia". wycieńczony życiem w obozie i codzienną ciężką pracą fizyczną idąc ze współwięźniami upada w błoto. Bity przez SS - mana nie może wstać. W końcu w swym okrucieństwie SS man miażdży swoim ciężkim, wojskowym butem gardło leżącego księdza Romana i naciska dopóty, dopóki ten nie przestaje oddychać.
Ofiara ta wydała wspaniałe owoce - tarnowscy klerycy zostali uwolnieni, a funkcjonujące w konspiracji Seminarium dało Kościołowi wielu nowych kapłanów.
W 1999 roku św. Jan Paweł II wynosi Go na ołtarze razem z 107 męczennikami za wiarę.
Pielgrzymka przeżywana w Roku Miłosierdzia została zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia odmówioną w kościele parafialnym p. w Podwyższenia Krzyża Świętego w Kamionce. W wyjeździe brała udział 40 osobowa grupa dzieci.




Pielgrzymka gorlickiego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich do Częstochowy i Łagiewnik

W pierwszą sobotę września wspólnota Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (58 osoby) wraz z duchowym opiekunem ks. Markiem Tutro, udała się na dziękczynną pielgrzymkę. Naszym celem była Częstochowa i Łagiewniki. Celem pielgrzymki było podziękowanie Bogu i Matce Najświętszej za fakt ustanowienia Maryi Niepokalanej Patronką Gorlic.
  W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez naszego Duszpasterza. Wśród wymienianych wielu intencji wyraźnie wybrzmiała zapowiedź: Msza święta dziękczynna za Patronkę miasta Gorlice. Dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo w staraniach o patronat miasta, za dar Maryjnego Patronatu oraz szczególną rolę i znaczenie Matki Bożej w historii Gorlic. Wdzięczni za troskliwą Jej opiekę, pragnęliśmy złożyć w dłonie Maryi rodziny i mieszkańców naszego miasta, mocno ufamy bowiem w wstawiennictwo Matki Najświętszej, zawierzamy rodziny, które pomimo kruchości i niedoskonałości są największym skarbem ludzkości, modlimy się, aby były otwarte na życie i chroniły życia.
Do tego tematu nawiązał główny koncelebrans i głoszący homilię ks. Ryszard Halwa, pallotyn, działacz pro - life, publicysta, redaktor naczelny pisma "Moja Rodzina".
  Dla spotkania z Maryją Częstochowską, dla tej chwili spojrzenia w Jej oczy warto było trudzić się i znosić niedogodności pielgrzymowania, które są dokuczliwe zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i starszych, obecnych w naszej wspólnocie. Spotkanie z ukochaną Matką pokrzepiło i podniosło nas na duchu.
  W czasie nawiedzenia Jasnej Góry uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Wdzięczni jesteśmy Bogu za pogodę, ciszę, głębokie rozważania prowadzone przez naszego duszpasterza. Wszystko to sprzyjało mocnemu przeżyciu męki i śmierci Pana Jezusa.
  Następnie udaliśmy się do Krakowa, rozpoczynając nasze pielgrzymowanie od Centrum św. Jana Pawła II. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - ośrodek poświęcony życiu i twórczości papieża pełni funkcję wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły. Nazwa Centrum nawiązuje do pamiętnych słów Ojca Świętego wypowiedzianych w 1978 roku podczas inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Zgodnie ze statutem centrum powołano dla "upamiętnienia papieża Jana Pawła II". Centrum ma "za zadanie upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z Jego osobą, a także działalność naukową i edukacyjną oraz pomoc potrzebującym".
  O godzinie 15.00 modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia w kaplicy świętego Jana Pawła II
  Zwiedziliśmy Sanktuarium (dolny i górny kościół) z księdzem przewodnikiem. Zachęcamy do odwiedzania Centrum, jest to nasz obowiązek, zwłaszcza w roku św. Jana Pawła II.
  Warto skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem (bezpłatnie). Grupy zorganizowane oraz indywidualnie oprowadzane są w dni powszednie o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 14:00 i 15:30. W niedziele i święta nie ma oprowadzania. Aby zarejestrować grupę pielgrzymkową należy zgłosić się bezpośrednio do zakrystii lub dokonać zgłoszenia telefonicznego w godz. 9.30 - 13.00 oraz 13.30 - 18.00; tel. 12 257 53 15, kom. 513 425 060
  Następnym etapem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przy relikwiach św. Siostry Faustyny prosiliśmy o miłosierdzie dla nas i całego świata. "Łagiewniki są stolicą kultu Miłosierdzia Bożego. Stąd bowiem wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem świętej Faustyny" - powiedział Jan Paweł II.
Marta Przewor
Historyczne wydarzenie w Gorlicach
W 2012 roku wspólnota Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii Narodzenia NMP wraz z grupami i stowarzyszeniami działającymi przy pozostałych gorlickich parafiach oraz z ich proboszczami wystąpiła do Rady Miasta z inicjatywą obywatelską ustanowienia Patrona miasta Gorlice.
Na Patrona Gorlic (z kilku przedstawianych propozycji) na plan pierwszy wysunęła się Maryja Niepokalana z gorlickiej bazyliki. Przemawiały za tym nie tylko argumenty religijne ale również kulturowo - historyczne. Od samego początku istnienia parafii i pierwszego kościoła farnego pw. Narodzenia NMP (XIV wiek), Maryja była Opiekunem Duchowym miasta. Wznosząc obecną świątynię (1878 - 1892), gorliczanie również poświęcili ją Maryi, umieszczając na frontonie napis - dedykację: Gorlicenses Virgini Deiparae (Gorliczanie Dziewicy Bogurodzicy). Za patronatem Maryjnym dla całego miasta przemawiał również fakt, że bazylika jest "Matką gorlickich kościołów", z której wywodzą się wszystkie pozostałe gorlickie parafie.
Dowodem ciągłości tego kultu jest przetrwanie unikatowej tradycji "Maryjek" już od początku XVIII wieku. Wówczas to mieszkańcy Gorlic i okolic wymierali z powodu choroby zakaźnej. "Maryjki" żarliwą modlitwą do Matki Bożej wyjednały zmiłowanie Boga nad gorliczanami chorymi na dżumę. Do dzisiaj na pamiątkę tego wydarzenia, w bazylice, w dniu Jej święta - (8 grudnia) w uroczystej Mszy świętej odpustowej uczestniczą Maryjki, ubrane w białe szaty z pięknymi sercami na piersiach symbolizującymi Serce Maryi. Dziewczęta te na wzór Maryi świadczą o wartościach tak niepopularnych we współczesnym świecie. Z tej grupy niejednokrotnie wywodziły się powołania zakonne.
W historii miasta Pani Gorlicka była potężnym Orędownikiem u Boga. Historia nie oszczędzała Gorlic. Tak było 100 lat temu w czasie bitwy pod Gorlicami, która zniszczyła miasto i świątynię w 90 %. Po ludzku sądząc wydawało się, że miasto nie podniesie się nigdy ze zgliszcz. Z pomocą Bożą, Maryi i ludzi opatrznościowych, takich jak ks. Bronisław Świeykowski miasto wracało do życia, podnosiło się z ruin. Odbudowa Gorlic, świątyni gorlickiej, (jak na tak ogromne zniszczenia) nastąpiła bardzo szybko. Świątynia była konsekrowana 26 maja 1929 roku. Jednak nie na długo zapanował pokój. Przyszła II wojna światowa. Wielu gorliczan oddało życie w obronie ojczyzny i wartości, wielu walczyło na różnych frontach, tułając się po świecie. I kiedy już zdawało się, że zaświeciła jutrzenka wolności - wprowadzono komunizm. Jednak wiara i Maryja była fundamentem i oparciem, z których czerpano nadzieję i siłę w dążeniu do wolności. Naród jednoczył się w wierze i nie tracił nadziei, nawet wtedy, gdy Maryję - Królową Polski "uwięziono". Przeżyliśmy to również w Gorlicach w czasie peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w symbolach pustych ram i świecy. Wierni tak licznie gromadzili się przed "pustymi ramami", że świątynia ich nie mieściła. Przy konfesjonałach długie kolejki, a ileż prawdziwych nawróceń? Tak było też w czasie nawiedzenia naszego miasta przez Matkę Bożą Fatimską w 1993 roku i w czasie peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w 2001 roku. Pobożność "Maryjna" gorliczan trwa nadal, czego przykładem jest liczny udział wiernych w środowych nowennach, nabożeństwach Maryjnych oraz pielgrzymkach.

12 listopada 2014 roku stolica apostolska na prośbę JE ks. Biskupa Jana Wątroby nadała Matce Bożej Niepokalanej tytuł Patronki Miasta Gorlice.
Nadeszła wyczekiwana przez Gorliczan chwila.

27 czerwca 2015 na Rynku gorlickim odbyła się uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Niepokalanej Patronką Gorlic. Dzień ten na zawsze zapisze się w historii miasta. Przyjeżdżających gości witały na granicach miasta transparenty Niepokalana - Gorliczanom. O. Paweł Gomulak OMI - misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej przygotowywał nas do przeżycia tej uroczystości rekolekcjami "Chwyć mnie za rękę i poprowadź do Jezusa!"
Sesja Rady Miasta z wpisem do kroniki miasta faktu ustanowienia Patronką Gorlic Maryi Niepokalanej rozpoczęła główną uroczystość. Uczestniczyli w niej JE ks. biskup Jan Wątroba i JE ks. biskup Jan Niemiec oraz wielu zacnych gości, zarówno kapłanów jak i świeckich. Ordynariusz diecezji poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Niepokalanej z gorlickiej bazyliki, która następnie zawisła w holu Urzędu Miasta. Wierni oczekujący na uroczystą Mszę świętą mogli wysłuchać programu słowno - muzycznego dotyczącego Patronki miasta w wykonaniu młodzieży z I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach.
Tuż przed Mszą świętą ks. Marek Tutro powitał zebranych na Rynku i przypomniał najważniejsze fakty związane z kultem Maryi Niepokalanej w Gorlicach. Msza święta koncelebrowana sprawowana była na rynku przy ołtarzu pięknie udekorowanym kwiatami i kopią obrazu Maryi Niepokalanej z gorlickiej bazyliki. Nad ołtarzem wymowne hasło Maryja - Gorliczanom. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył JE ks. biskup Jana Wątroby z udziałem około 100 kapłanów. Na początku Mszy świętej kanclerz kurii odczytał akt nadania miastu Gorlice tytułu Patronki Miasta. Homilię wygłosił JE ks. biskup Jan Niemiec - biskup pomocniczy diecezji kamieniecko - podolskiej. Wyjaśnił w niej tajemnicę Niepokalanego poczęcia Maryi oraz pojęcie grzechu pierworodnego, który jest przyczyną zranienia ludzkiej natury. Zranienie to polega na osłabieniu zdolności jasnego poznania prawdy oraz słabości woli, która doznaje rozbicia między pragnieniem dobra, a skłonnością do zła.
W uroczystości wzięły udział ogromne rzesze wiernych.
Muzyczną oprawę zapewniły połączone chóry parafialne z Kobylanki i naszej bazyliki oraz chór Carvatianum z Gorlic.
Na zakończenie Mszy świętej akt zawierzenia Matce Niepokalanej - Patronce Gorlic złożyły dzieci, młodzież, rodziny, władze miasta i ks. dziekan Stanisław Ruszel. Uczestnicy otrzymali obrazki z Matką Bożą Patronką Gorlic, wraz z modlitwą do niej i błogosławieństwem ks. Biskupa.
Ufamy, że ta podniosła, piękna i niezapomniana uroczystość pogłębi miłość Gorliczan do Maryi, a Ona poprowadzi nas do Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Marta Przewor