Rodzina Bogiem silna

Sekcja ds. pomocy rodzinom
— Koło nasze organizuje pomoc rodzinom i dzieciom z rodzin wymagających wsparcia: wielodzietnych, niewydolnych ekonomicznie i wychowawczo, zagrożonych patologią, w tym alkoholizmem.
Prowadziliśmy w gorlickich sklepach akcję "Serce do serca". Polegała ona na rozwożeniu do rodzin potrzebujących produktów spożywczych zakupionych przez Gorliczan do koszów wystawionych w sklepach. Była to akcja prowadzona szczególnie w okresach przedświątecznych. W chwili obecnej akcję te kontynuuje Grupa Charytatywna "Caritas", natomiast obecnie nasze Koło obejmuje pomocą rodziny dzieci uczestniczących w organizowanych przez nas koloniach.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Narodzenia N.M.P w Gorlicach jako jedno z głównych zadań statutowych w swojej działalności założyło pracę wychowawczą wśród dzieci. Zadanie to realizujemy m.in. poprzez organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.
Zwracając uwagę na rolę ludzi wieku podeszłego w rodzinie oraz pragnąc podkreślić trud i dobro płynące z wychowania w rodzinach wielodzietnych organizujemy coroczne spotkania opłatkowe, wielkanocne,
3 — Majowe dla Seniorów i rodzin wielodzietnych.
Od samego początku powstania Koła współpracujemy z członkami "Klubu Seniora" z Biecza, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają z programem artystycznym na nasze spotkania. Bardzo szanujemy naszych Przyjaciół z Biecza za dawanie nam przykładu, jak można owocnie i radośnie przeżywać jesień swojego życia. Obejmujemy opieką niepełnosprawnych członków naszego Koła, (np. pomoc w udaniu się na Mszę Świętą do kościoła)

Sekcja ds. wychowania do życia w rodzinie
— członkowie tej sekcji prowadzą wykłady dla narzeczonych w czasie Dnia Skupienia oraz w czasie rekolekcji dla młodzieży licealnej. Przez wiele lat wykłady dla narzeczonych prowadził p. Mieczysław Pikul. Obecnie przez dwanaście lat wykłada Cecylia Abram i Marta Przewor

Sekcja ds. kulturalnego wypoczynku
— propaguje zdrowy, kulturalny, rodzinny wypoczynek bez alkoholu, m.in. rodzinne spotkania przy ognisku, wycieczki, wyjazdy do teatru, spotkania opłatkowe i wielkanocne.
Członkowie naszego Koła zorganizowali i prowadzą wypożyczalnię kaset video. Koordynatorem pracy jest Teresa Orłowska. Zdając sobie sprawę z tego jak ważną rolę odgrywa film w życiu współczesnego człowieka oraz, że może stworzyć niebezpieczne narzędzie służące szerzeniu zła, prowadzimy wypożyczalnię katolickich kaset video. Dysponujemy 210 kasetami z filmami dla każdego, bowiem zawierają one filmy historyczne i współczesne, dramaty i komedie, popularnonaukowe, lektury szkolne i kreskówki dla dzieci oraz pokaźną ilość filmów religijnych. Są to filmy wartościowe, które uszlachetniają człowieka, pomagają zrozumieć zagadnienia, uczą słusznego wyboru między dobrem a złem.
Wypożyczalnia kaset działa od 10 lat. Kasety wypożyczane są bezpłatnie w każdą środę w godzinach 1600 — 1700 i niedzielę 900 — 1130

Sekcja ds. misji
— celem jej jest uwrażliwienie członków naszego Koła na potrzeby misyjne Kościoła Świętego. Modlitwą i ofiarą pieniężną wspieramy Misjonarzy związanych z naszą Parafią a pracujących na Ukrainie, w Republice Środkowej Afryki oraz Gwatemalii.
Od ośmiu lat wyjeżdżamy z pomocą do rodzin polskich na Ukrainie, wspierając finansowo odbudowę kościołów w Zabłotowie, Kałuszu i Buczaczu.
Organizowaliśmy również pobyt dzieci z Parafii Św. Walentego z Kałusza w gorlickich rodzinach, pielgrzymki i wycieczki dla nich do takich miejscowości jak Kraków, Szczepanów, Porąbka Uszewska, Tarnowiec, Dębowiec, Mrukowa. Przyjmowaliśmy w naszych rodzinach Panie z chóru parafialnego, które przyjeżdżały do Polski na festiwale piosenki religijnej.
Koło organizuje spotkania z misjonarzami pochodzącymi z naszej parafii lub przebywającymi na jej terenie. Ostatnie takie spotkania to:
— w listopadzie 2005 roku z ks. Janem Radoniem — misjonarzem z Ukrainy, który na otwartym zebraniu z okazji 11 rocznicy powstania Koła wygłosił prelekcję " Misje odnawiają Kościół "
— w styczniu 2006 roku wspólny opłatek Koła z chórem " Noemi " z Kałusza na Ukrainie, który razem z opiekunem ks. Krzysztofem Panasowcem przebywał w Polsce.
— w czerwcu 2006 roku spotkanie z ks. Markiem Muszyńskim — misjonarzem z Afryki.