Rodzina Bogiem silna

Jesteśmy! Działamy!

Przyjmujemy nowych członków, najczęściej zachęcając ich osobiście do działalności. Również kapłani naszej parafii zachęcają wiernych do uczestnictwa w pracach Koła.
Na początku 1995 roku nasze Stowarzyszenie liczy 52 osoby. Ilość członków przez 12 lat zmienia się. Pozostajemy w liczbie około 60 osób.


Do zadań Stowarzyszenia należy:
 1. Poznawanie i wdrażanie społecznej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodziny
 2. Troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1993 roku
 3. Działanie nad kształtowaniem życia rodziny jako wspólnoty życia i miłości
 4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym
 5. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego
 6. Troska o ochronę życia ludzkiego od poczęcia i właściwe warunki jego rozwoju
 7. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 8. Działalność kulturalna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna
 9. Działalność charytatywna
 10. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie

Kilka osób bardzo aktywnie działających w początkowym okresie ze względu na chorobę i wiek nie mogą czynnie uczestniczyć w naszych pracach czy działaniach, ale zawsze pozostajemy w łączności, szczególnie modlitewnej.
W momencie powstania Parafii Św. Królowej Jadwigi, niektórzy członkowie znaleźli się na jej terenie, większość z nich jednak nadal pozostaje w naszych szeregach, włączając w swoje działania rodziny z tamtej parafii (kolonie dla dzieci, spotkania z seniorami czy rodzinami wielodzietnymi).
Niektórzy członkowie naszego Koła to osoby w wieku podeszłym, mimo to bardzo ofiarnie, nie szczędząc siły i zdrowia podejmują różnego rodzaju działania. Dużą radością dla nas jest przyłączenie się do Koła nowych osób.

Członkowie naszego Koła włączają się w życie religijne Parafii poprzez:
 1. Udział w Liturgii Słowa w coniedzielnej Mszy Świętej o godz. 1130
 2. Przygotowanie i udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w 40 godzinnym nabożeństwie przygotowującym do Wielkiego Postu oraz w Wielką Sobotę
 3. Prowadzenie Różańca w miesiącu październiku za rodziny, kapłanów i misjonarzy
 4. Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
 5. Prowadzenie nieustającej modlitwy różańcowej w intencji Ojca Świętego
 6. Prowadzenie modlitwy różańcowej za Misjonarzy wywodzących się z naszej Parafii
 7. Koło nasze wydaje co miesiąc gazetkę parafialną "Z Niepokalaną" z szeregiem artykułów mających na celu pogłębianie wiedzy religijnej