Rodzina Bogiem silna
Gazetka "Z Niepokalaną"

Podaje wiadomości z życia parafii i gorlickiego koła SRK, opisy pielgrzymek.
 


Uwaga! Najlepiej jest pobrać archiwum z gazetką przez kliknięcie na linku prawym klawiszem i wybranie zapisz element docelowy jako.