Rodzina Bogiem silna

Najważniejsze wydarzenia w kole SRK w 2017 roku:

 1. W tym roku odeszli do Domu Ojca: ks. Marek Tutro, p. Irena Tabor i Marysia Sendecka.
 2. Nabożeństwa pierwszej soboty - kontynuujemy. Prowadzimy rozważania i modlitwę różańcową. Spotkania z Matka Najświętszą są naszą wielką radością.
 3. W styczniu minęło 20 lat wydawania gazetki parafialnej. Wydawana jest co miesiąc.
 4. 14 stycznia spotkanie opłatkowe i spotkanie ze św. Mikołajem w Domu Katechetycznym "rodziny kolonijnej" - dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia - uczestniczących w kolonii letniej we Władysławowie w 2016 roku.
 5. 28 stycznia - spotkanie opłatkowe grup parafialnych. 29 stycznia - spotkanie opłatkowe Seniorów.
 6. 26 marca br. w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance bardzo licznie zgromadziła się wspólnota SRK na Wielkopostnym Diecezjalnym Dniu Skupienia. ks. Jan Gierlak - egzorcysta poprowadził wykład na tematy: opętanie a choroby psychiczne oraz współczesne zagrożenia duchowe.
 7. 18.04. 2017 - odszedł do Domu Ojca ks. Marek Tutro - wieloletni duszpasterz SRK.
 8. Spotkanie z Seniorami z okazji święta 3 maja. W części artystycznej wystąpił zespół Perła z Doliny na Ukrainie.
 9. 17 czerwca pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach i do kościoła św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Nawiedzenie grobu ks. Marka w Brzyskach.
 10. 26 czerwca - 2 rocznica ogłoszenia patronką Gorlic Matki Bożej Niepokalanej oraz poświęcenie feretronu Pani Gorlickiej, ufundowanego przez SRK.
 11. Kolonia dla 46 dzieci potrzebujących wsparcia we Władysławowie od 20 lipca do 3 sierpnia.
 12. Pielgrzymka na Ukrainę: 9-14 września Lwów, Bolechów, Dolina, Kamieniec Podolski, Żytomierz, Berdyczów, Kijów, Łuck.
 13. 30 września - wycieczka pokolonijna dzieci (uczestników kolonii letniej we Władysławowie) do Krasiczyna i Łańcuta.
 14. 22 październik: IV w Gorlicach Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany przez SRK.
 15. 5-12 listopada - wizyta rodaków z Parafii Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie w domach rodzin ze SRK. Występy patriotyczne Zespołu "Perełka" na terenie ziemi gorlickiej - w parafiach, szkołach, domach kultury.
 16. 14 grudnia - spotkanie z ks. Janem Radoniem - Misjonarzem z Kazachstanu - wsparcie finansowe dzieł prowadzonych przez Misjonarza w Parafii w Pawłodarze.

Najważniejsze wydarzenia w naszym Kole w 2016 roku:

 1. 10 stycznia 2016 roku ubiegłoroczni koloniści (dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia) mieli okazję spotkać się ze swoimi wychowawcami i organizatorami kolonii (SRK) we Władysławowie. Koncert kolęd w wykonaniu dziecięcego chóru Szkoły Muzycznej uświetnił to spotkanie. Był również św. Mikołaj obdarowując wszystkich upominkami. Na końcu odbył się konkurs kolęd w wykonaniu kolonistów. Poczęstunek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Rodzin katolickich.
 2. 30 i 31 stycznia 2016 w domu katechetycznym miały miejsce organizowane przez nasze Koło dwa duże spotkania opłatkowe: dla osób i grup posługujących w parafii oraz spotkanie opłatkowe Seniorów, na którym było ponad 200 osób.
 3. W sobotę 20 lutego 2016 w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. W tej wielkopostnej refleksji wzięło udział ponad 200 osób. Były obecne delegacje wielu Kół z terenu Diecezji Rzeszowskiej. Organizatorem Dnia Skupienia było gorlickie Koło SRK. Gościem specjalnym była prof. Wanda Półtawska. Pani profesor (w godzinnym wykładzie) wskazywała jak wielką wartością jest życie, które daje człowiekowi Bóg i to On decyduje o jego początku i końcu.
 4. W sobotę 30 kwietnia 2016 roku uczestnicy kolonii letniej z Władysławowa brali udział w corocznej wiosennej pielgrzymce, organizowanej i sponsorowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Pierwszym etapem pielgrzymowania było Sanktuarium Maryi Królowej Rodzin w Ropczycach. Kolejnym etapem pielgrzymki był klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Pielgrzymkę skończyliśmy w Kamionce, gdzie przebywaliśmy na zaproszenie proboszcza ks. Piotra Stefańskiego, który przez siedem lat był wikariuszem w naszej parafii. Tam ks. proboszcz zaprosił nas na ciepły posiłek. Wzmocnieni posiłkiem udaliśmy się do leśnej kaplicy błogosławionego ks. Romana Sitki (1880-1942), wielkiego i bohaterskiego kapłana, męczennika za wiarę.
 5. Od ponad dwudziestu już lat Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach organizuje 3 Majowe Spotkania z Seniorami. W roku 2016 frekwencja była wyjątkowo duża (ponad 200 osób)
 6. 19 maja ponad sześdziesięcioosobowa grupa złożona z członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z naszej parafii oraz Koła Przyjaciół Radia Maryja działającego przy parafii św. Jadwigi Królowej udała się do Dominikowic na majówkę, która rozpoczęła się Drogą Krzyżową odprawioną w plenerze.
 7. W ramach parafialnej pielgrzymki dziękczynnej za Chrzest Polski, odbyła się autokarowa pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) do kolebki Kościoła polskiego i państwa polskiego w dniach 17 - 20 czerwca. Wyjątkowość tej wyprawy, to fakt, że wpisuje się ona w obchody Jubileuszu Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego, stąd przeplatające się elementy religijne i patriotyczne. W drodze do Poznania i Gniezna udaliśmy się na Ostrów Tumski Wrocławia i pierwsze kroki kierujemy do Matki Bożej - tym razem Matki Bożej Mariampolskiej. W drodze powrotnej zatrzymujemy się u św. Jadwigi w Sanktuarium w Trzebini.
 8. Rok temu 27 czerwca 2015 roku uczestniczyliśmy na gorlickim rynku, w podniosłej uroczystości ogłoszenia Maryi Niepokalanej Patronką Miasta Gorlice. W rocznicę tamtego wydarzenia została poświęcona pamiątkowa tablica, umieszczona na frontonie naszej bazyliki, obok jubileuszowej Bramy Miłosierdzia. Tablica powstała z inicjatywy SRK. SRK podjęło również inicjatywę powstania feretronu z Panią Gorlicką - w trakcie realizacji.
 9. Po raz 22 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia (45 osób) uczestniczyły w kolonii letniej we Władysławowie od 3 do 15 sierpnia.
 10. Członkowie Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach dziękują Bogu i Matce Najświętszej za osobę i posługę księdza Marka Tutro - duszpasterza naszej wspólnoty przez okres trzech lat. Jesteśmy pełni wdzięczności za gorliwość, serdeczność i ofiarność w wypełnianiu trudnego zadania pasterzowania i chrześcijańskiego formowania członków SRK.
 11. Pielgrzymka członków SRK - Śladami Maryi 10 września SRK Krynica Zdrój — Tylicz — Powroźnik — Muszyna.
 12. Pielgrzymka kolonistów - Śladami Maryi 17 września SRK Krynica Zdrój — Tylicz — Powroźnik — Muszyna.
 13. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Koło przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach wraz z Duszpasterzami parafii Narodzenia NMP i parafii św. Królowej Jadwigi organizuje 2 października 2016 roku w Gorlicach (po raz trzeci) Marsz dla Życia i Rrodziny. Przygotowaniem do Marszu było świadectwo obrońcy życia inż. Antoniego Zięby wygłoszone tydzień wcześniej na wszystkich Mszach św., który przybył na zaproszenie SRK.
 14. 13 października 2016 r. w Domu Katechetycznym miało miejsce ciekawe spotkanie z ks. Janem Radoniem - misjonarzem z Kazachstanu. Przybył na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nasz Gość przybliżył nam najpierw historię swojej misyjnej posługi. Rozpoczynał w Dolinie na Ukrainie /pierwszy otwarty tam kościół w 1991r./, potem Kamczatka /budowa kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus/ i obecnie, od lutego 2016r. Kazachstan /parafia pod tym samym wezwaniem w Pawłodarze, mieście w północnowschodniej części Kazachstanu/. Wspieramy ks. Radonia ofiarami.
 15. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich gościł w rodzinach naszej parafii od 7 do 12 listopada 2016 zespół ludowy, w skład którego wchodzi młodzież z rodzin o korzeniach polskich. Nasi Rodacy wraz z proboszczem parafii w Dolinie polskim kapłanem ks. Krzysztofem Panasowcem kwestują na rzecz parafialnego przedszkola budowanego od dwóch w Dolinie. Były to występy patriotyczne taneczno — muzyczny p.t. "KOCHAM CIĘ POLSKO". Goście występowali w wielu kościołach oraz w wielu szkołach i domach kultury na terenie powiatu gorlickiego.
Stałe akcje:
 1. Pierwszosobotnie nabożeństwa z rozważaniami i różańcem prowadzonym przez SRK
 2. Adoracje, modlitwa różańcowa
 3. Gazetka parafialna "Z Niepokalaną"

Rok 1994 — Rok Rodziny


Z tej okazji Ojciec Święty Jan Paweł II pisze do nas List do Rodzin.
W pierwszym jego zdaniu czytamy: "Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję,
aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie". W dalszej części listu Ojciec Święty apeluje do rodzin, aby jednoczyły się na wspólnej modlitwie, formacji i działalności dla dobra rodzin.
Pasterz naszej Diecezji J.E. ks. Biskup Kazimierz Górny w maju 1994 roku pisze do nas: "Rodziny a zwłaszcza młode małżeństwa zapraszam do włączania się w prace nowopowstałego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Niech owocem Roku Rodziny będzie powstanie wielu kół parafialnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które podejmą trud pomocy, formacji i współpracy z rodzinami, by były szkołą bogatego człowieczeństwa i świętości". Apel ten podejmują dwie rodziny naszej Parafii i zwracają się do ks. Proboszcza Stanisława Górskiego o akceptację powstania Koła. Otrzymujemy błogosławieństwo i pomoc przy jego powstawaniu.
23 września 1994- Grupa Założycielska 32 osób spotyka się z Prezesem Zarządu Diecezjalnego p. Tadeuszem Ciupakiem i ks. asystentem Kazimierzem Winnickim.
6 października 1994 - został wybrany Zarząd Koła oraz Sekcje do realizacji zadań Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Wybrano Zarząd w składzie:
Marta Przewor - przewodnicząca
Józef Abram - zastępca przewodniczącego
Stanisław Firlit - sekretarz
Mariusz Śmietana - skarbnik
Powołano następujące sekcje:
Sekcja ds. wychowania prorodzinnego: Cecylia Abram, Mieczysław Pikul, Marta Przewor
Sekcja pomocy rodzinom: Jolanta Śmietana, Alfreda Firlit
Sekcja kulturalnego wypoczynku: Jerzy Orłowski, Teresa Orłowska, Mariusz Śmietana
Zespół redakcyjno - informacyjny: Maria Gunia, Kazimierz Gunia
10 listopada 1994 - rejestracja Koła w Zarządzie Diecezjalnym.
W 1999 odbyły się powtórne wybory, wybrano Zarząd w tym samym składzie. Powołano dodatkowo sekcję ds. misji - Maria Bryg

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 10 lutego 2005 roku wybrano Zarząd Koła w składzie:
Prezes - Marta Przewor
Zarząd:
Abram Józef - z-ca prezesa
Firlit Stanisław - sekretarz
Śmietana Mariusz - skarbnik
Jarkiewicz Helena - członek
Jamro Edward - członek
Niemczyńska Krystyna - członek

Komisja Rewizyjna:
Wiatr Gabriel
Basista Krystyna
Sawiuk Stefan
 1. Sekcja d/s. wychowania prorodzinnego: Abram Cecylia, Osika Barbara, Przewor Marta.
 2. Sekcja pomocy rodzinom: Firlit Alfreda, Śmietana Jolanta, Baczyński Artur, Roman Władysław.
 3. Sekcja kulturalnego wypoczynku: Orłowska Teresa, Orłowski Jerzy, Śmietana Mariusz, Przewor Jacek.
 4. Zespół redakcyjno-informacyjny: Kierońska Emilia, Piecuch Zofia, Abram Marian.
 5. Zespół ds. misji: Bryg Maria, Basista Krystyna.
Spośród członków SRK odeszli do Pana: śp. Janina Kocoń, śp. Lidia Pikul, śp. Mieczysław Pikul,
śp. Bronisława Płaza, śp. Stanisław Więcek, śp. Józef Michalik, śp. Krystyna Bartosiewicz, śp. Maria Gunia.