Rodzina Bogiem silna
ks. Stanisław Szwanenfeld
Ks. Stanisław Szwanenfeld
(1994 - 1995)
ks. Stanisław Kogut
Ks. Stanisław Kogut
(1995 - 1997)
ks. Stanisław Ruszel
Ks. Stanisław Ruszel
Asystent gazetki
"Z Niepokalaną"
(1997)
ks. Antoni Łagoda
Ks. Antoni Łagoda
(1997 - 1999)
ks. Bogusław Babiarz
Ks. Bogusław Babiarz
(1999 - 2004)
ks. Piotr Stefański
Ks. Piotr Stefański
(2004 - 2007)
ks. Jacek Kędzior
Ks. Jacek Kędzior
(2007 - 2010)
Ks. Dariusz Konieczny
(2010 - 2013)
ks. Marek Tutro
Ks. Marek Tutro
(2013 - 2016)
Ks. Józef Buczyński
(od 2016)