Rodzina Bogiem silna
Październik
          1
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Doktora Kościoła

św. Remigiusza
2
Świętych Aniołów Stróżów

bł. Antoniego Chervier
3
św. Franciszka Borgiasza

bł. Kolumbana Józefa Marmiona
4
św. Franciszka z Asyżu

św. Jana z Dukli

św. Petroniusza
5
św. Faustyny Kowalskiej

bł. Bartłomieja Longo
6
św. Brunona

św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa
7
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

św. Justyny z Padwy

św. Marka

Hanny Chrzanowskiej
8
św. Ludwika Bertranda

św. Pelagii
9
bł. Wincentego Kadłubka

patriarchy Abrahama
10
św. Daniela Comboniego

św. Dionizego i towarzyszy

bł. Marii Angeli Truszkowskiej
11
św. Jana XXIII

św. Aleksandra Sauli

św. Brunona Wielkiego z Kolonii
12
św. Edwina

św. Serafina

bł. Jana Beyzyma
13
św. Teofila z Antiochii

bł. Honorata Koźmińskiego
14
św. Kaliksta I

św. Małgorzaty Marii Alacoque
15
św. Teresy z Ávila
Doktora Kościoła

16
św. Jadwigi Śląskiej

św. Gerarda Majelli

bł. Aniceta Koplińskiego
17
św. Ignacego Antiocheńskiego
18
św. Łukasza Ewangelisty
19
św. Jana de Brebeufa

św. Pawła od Krzyża

bł. Jerzego Popiełuszki
20
św. Jana Kantego

św. Ireny Portugalskiej
21
św. Urszuli i towarzyszek

św. Kaspra del Bufalo

bł. Jakuba Strzemię (Strepy)
22
św. Salomei

św. Jana Pawła II
23
św. Józefa Bilczewskiego

św. Jana Kapistrana
24
św. Antoniego Marii Clareta

św. Alojzego Guanellego
25
św. Chryzanta i Darii

św. Bernarda Calvo
26
św. Ewarysta

bł. Celiny Borzęckiej
Jadwigi Borzęckiej
27
św. Sabiny
św. Abbana z Murnevin

św. Antonii z Brescii
28
św. Apostołów Szymona Kananejczyka i Judy Tadeusza
29
św. Felicjana

bł. Michała Rui
30
św. Zenobii

bł. Benwenuty Bojani