Rodzina Bogiem silna

Jadwiga Borzęcka


Jadwiga Borzęcka urodziła się 1.02.1863 r. w Obrembszczyźnie.
Do I Komunii św. 20.04.1876 r. w Rzymie została przygotowana przez O. Piotra Semenenkę. Kolejnym ważnym dniem było 25.03.1881r., kiedy wypowiedziała swoje "Fiat", decydując się stanąć przy matce, by dopomóc jej w dziele zakładania nowej rodziny zakonnej. Pamiętnego 6.01.1891 r. złożyła wraz ze swoją matką - Celiną Borzęcką, śluby wieczyste. W swym krótkim życiu była wierną współpracownicą swej matki w formowaniu pierwszych sióstr i zakładaniu kolejnych wspólnot.
Zmarła nagle w Kętach 27.09.1906 r., pochowana na cmentarzu w Kętach, następnie w krypcie pod kaplicą kęckiego domu zakonnego, a od 3.04.2001 r. we wspólnym sarkofagu z matką w kościele parafialnym w Kętach.
Proces beatyfikacyjny Matki Jadwigi został rozpoczęty w 1950 r. Dekret o heroiczności cnót Matki Jadwigi podpisał Ojciec św. Jan Paweł II 17.12.1982 r.