Rodzina Bogiem silna

Maksymilian Maria Kolbe

1894-1941
męczennik z Auschwitz, franciszkanin.
Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w pobożnej rodzinie robotniczej jako jeden z pięciu synów Juliusza i Marianny z Dąbrowskich.
Mając 13 lat wraz ze swym bratem rozpoczął naukę w małym seminarium franciszkańskim we Lwowie. Studia filozoficzne i teologiczne odbył na papieskich uniwersytetach Gregorianum i Seraphicum w Rzymie, gdzie w 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie - jako Maksymilian Maria.
Już jako kleryk założył wraz z innymi "Rycerstwo Niepokalanej" (Militia Immaculatae - MI), aby w całkowitym poświęceniu siebie Matce Bożej dążyć do świętości poprzez pracę nad sobą, a także zdobywać ludzi dla Boga. Dzięki intensywnej, twórczej pracy zorganizował wydawnictwo prasy katolickiej, która miała być niezbędnym środkiem szerzenia kultu Matki Bożej i pogłębiania życia religijnego w Polsce.
Ojciec Maksymilian zaczął wydawać czasopisma "Rycerz Niepokalanej" (1922), "Rycerzyk Niepokalanej" (1935) i "Mały Rycerz Niepokalanej" (1938) oraz wysokonakładowy codzienny "Mały Dziennik" (1935).
W 1927 r. powstało dzieło życia ojca Maksymiliana - klasztor Niepokalanów k. Szymanowa. W latach 1930-1936 w dalekiej Japonii w mieście Nagasaki o. Kolbe założył klasztor i wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" oraz niższe seminarium duchowne.
W czasie II wojny światowej był przez Niemców dwukrotnie aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, z numerem obozowym 16670. Pełnił tam posługę kapłańską, krzepiąc więźniów na duchu i zbliżając ich do Boga.
Dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. Zginął w bunkrze głodowym, uśmiercony zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 r. Jego ciało zostało spalone w krematorium.
Beatyfikowany jako wyznawca przez papieża Pawła VI 17 października 1971 r. w Rzymie, kanonizowany jako męczennik 10 października 1982 r. przez Jana Pawła II. Jest patronem więźniów.
W 2002 r. Ojciec Święty rozszerzył święto patronalne 14 sierpnia na cały Kościół.

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego