Rodzina Bogiem silna

Święty Bruno z Kwerfurtu


974-1009
Biskup męczennik, apostoł ziem polskich, patron Warmii i Łomży.
Za panowania Bolesława Chrobrego w życiu Kościoła pojawiła się postać św. Brunona z Kwerfurtu.
Urodził się w rodzinie niemieckiego grafa w 974 r. niedaleko Merseburga.
W czasie studiów w Magdeburgu zetknął się z biskupem Wojciechem, późniejszym świętym, którego biografem później został. Wyświęcony na kapłana przebywał na dworze cesarza Ottona III i wraz z nim wyjechał do Rzymu w 998 r. Tam wstąpił do klasztoru na Awentynie, przyjmując imię Bonifacy.
Związał się z założycielem kamedułów, św Romualdem, przebywając przez pewien czas w pustelni pod Rawenną. Odegrał też pewną rolę w organizowaniu w 1001 r. misji kamedułów do Polski. Do naszego kraju przybył w 1004 r., pielgrzymując do grobu św Wojciecha i Pięciu braci męczenników polskich.
Kierowany zapałem misyjnym apostołował na Węgrzech, u Rusinów i u Pieczyngów. W swych poczynaniach znajdował oparcie w Bolesławie Chrobrym.
Bruno był przyjacielem Polaków, o czym świadczyć może list z 1008 r. do cesarza Henryka II w obronie polskiego króla Bolesława, a także pisma historiograficzne: "Żywot św Wojciecha" i "Żywot pięciu braci męczenników".
Bruno został zabity wraz z osiemnastoma towarzyszami w czasie nawracania Jaćwingów w nieudanej wyprawie na pogranicze Prus i Litwy w 1009 r. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry i sprowadził do Polski. Nieznane jest miejsce złożenia jego relikwii.
W Polsce św. Bruno uznany został patronem katolików na Warmii, a w 1963 r. ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej.
Święto patronalne wypada 4 czerwca.

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego