Rodzina Bogiem silna

Błogosławiona Regina Protman

(1552-1613)
wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, zakonnica.
Urodziła się w Braniewie na Warmii w czasach przechodzenia wiernych na luteranizm, w zamożnej rodzinie kupieckiej, jako córka Piotra i Reginy Tungel. Z domu rodzinnego, w którym pozostała do 19 roku życia, wyniosła ogólne wykształcenie i gruntowne zasady wiary.
Pod wpływem jezuitów przybyłych do Braniewa w 1565 r., a także panującej w latach 1571-1572 dżumy, Regina postanowiła założyć zakon do opieki nad chorymi. Wspólnota obrała sobie za patronkę św. Katarzynę Aleksandryjską męczennicę, (pod jej wezwaniem był też kościół parafialny w Braniewie).
Po 12 latach wspólnego życia Regina napisała w 1583 r. pierwszą regułę zakonną, którą zatwierdził biskup warmiński, Marcin Kromer, zarządzając odbycie rocznego nowicjatu, po upływie którego odebrał od sióstr katarzynek śluby zakonne i potwierdził wybór Reginy na przełożoną.
Regina odznaczała się silnym charakterem, nieugiętym w pokonywaniu trudności. Surowa i wymagająca od siebie, innym okazywała cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość. Stworzyła wspólnotę kontemplacyjno-czynną z klauzurą zwykłą, bez podziału sióstr na chóry. W miejsce odmawiania modlitwy brewiarzowej wprowadziła recytowanie Koronki i Godzin dnia o Najświętszej Marii Pannie.
Miała bezgraniczne zaufanie do Bożej Opatrzności i całymi godzinami adorowała Chrystusa w Eucharystii. Zawsze starała się być wierna dewizie: "Jak Bóg chce", a Jego wolę uczyniła swoim codziennym chlebem.
W 1602 r. opracowano nową regułę zakonną, dodając do niej zadania kształcenia 1 wychowywania dziewcząt. W 1608 r. jezuici objęli opiekę duchową nad siostrami katarzynkami.
Regina Protman zmarła 18 stycznia w Braniewie i została pochowana w tamtejszym kościele oo. Jezuitów.
Beatyfikowana przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.
Święto patronalne 18 stycznia.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB