Rodzina Bogiem silna

Spotkanie
Rodziny Kolonijnej
2017-01-15

Spotkanie opłatkowe
SRK
2017-01-28

Spotkanie opłatkowe
seniorów
2017-01-29

Spotkanie seniorów
2017-05-03
23
rocznica powstania
gorlickiego Koła
Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich