Rodzina Bogiem silna
Spotkanie opłatkowe
dzieci z kolonii
w
Hańczowej
2011-01-08

Spotkanie opłatkowe seniorów
2011-01-09

Spotkanie z Profesor
Wandą Półtawską
2011-04-01