Rodzina Bogiem silna
 

Pielgrzymka do Tarnowca i Lubli
2013-04-13

Pielgrzymka do sanktuariów diecezji kieleckiej
2013-06

Pielgrzymka do Wadowic, Pszczyny i Piekar
2013-08

Pielgrzymka na Ukrainę
2013-09