Rodzina Bogiem silna
Pielgrzymka
do
Hyżnego, Starej Wsi,
Klimkówki
2009-05-09
Pielgrzymka do
Jodłówki, Chłopic,
Jarosławia, Przeworska,
Mrowli
2009-10-24