Rodzina Bogiem silna

Stanisław Kostka

1550 - 1568
Patron młodzieży.
Urodzony w Rostkowie na Mazowszu, pochodził z zamożnej kasztelańskiej rodziny. Przez 3 lata uczęszczał do jezuickiego gimnazjum w Wiedniu i był to okres szczególnego rozwoju życia wewnętrznego, związanego z modlitwą, umartwieniami, kontemplacją i doznaniami mistycznymi. W tym czasie pełnił też funkcję prezesa studenckiego bractwa św. Barbary. Przyjmuje się, że został cudownie uzdrowiony w 1565 za przyczyną Matki Boskiej, której był wielkim czcicielem. Gdy Stanisław ukończył 16 lat, oświadczył rodzicom, że chce wstąpić do zakonu jezuitów.
Wobec braku ich zgody, a także odmowy przyjęcia do zakonu w Wiedniu, postanowił zbiec, zabierając ze sobą listy polecające od kaznodziei cesarzowej, o. Franciszka. W przebraniu wieśniaczym udał się do Augsburga, siedziby prowincjała niemieckiej prowincji jezuitów. Tam również nie został przyjęty, lecz prowincjał, późniejszy święty Piotr Kanizy, wysłał go na roczne studia do Dollingen nad Dunajem, w Bawarii. Niektóre źródła podają, że dla Stanisława był to okres wielkiej próby i umacniania w powołaniu. W uznaniu wielkich zdolności i gorliwości wysłano go na dalsze studia do Rzymu.
28 października 1567 r. został przyjęty do zakonu przez Franciszka Borgiasza, generała zakonu jezuitów, późniejszego świętego. W nowicjacie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale spotkał księdza Stanisława Warszewickiego, byłego pracownika kancelarii króla Zygmunta Augusta (opisał żywot Stanisława Kostki po jego śmierci).
Stanisław umarł 14 sierpnia w Rzymie, mając zaledwie 18 lat. Data zgonu została mu zapowiedziana wcześniej w cudownych widzeniach w czasie choroby. Na swoje otoczenie oddziaływał rozmodleniem i duchową dojrzałością. Powszechne było przekonanie, że odszedł z ziemi jako święty. Kult Stanisława zaczął się rozszerzać za sprawą jezuitów już kilkanaście lat po jego śmierci nie tylko w Europie, ale także w Indiach i w Ameryce.
W 1605 r. papież Paweł V zezwolił na publiczne oddawanie mu czci, jako patronowi narodu polskiego.
Klemens VIII nazwał go błogosławionym i wyznaczył święto patronalne na 13 listopada.
Kanonizacji dokonał papież Benedykt XIII w 1726 r.
W XX w. św. Stanisława Kostkę spontanicznie obrano patronem młodzieży polskiej i jest on jednym z najbardziej znanych polskich świętych w świecie.
Obecna data święta patronalnego to 18 września.

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego