Rodzina Bogiem silna

Kolumba Joanna Gabriel

(1858-1926)
benedyktynka miłości, apostołka młodzieży żeńskiej.
Urodziła się w Stanisławowie w rodzinie szlacheckiej, jako córka Rudolfa i Agnieszki Rawskiej. Uczęszczała do szkoły sióstr benedyktynek klauzurowych we Lwowie. Ukończyła seminarium nauczycielskie. W 1874 r. wstąpiła do sióstr benedyktynek we Lwowie i przyjęła imię Kolumba. Uroczystą profesję złożyła 6 sierpnia 1882 r. Obdarzona zaufaniem wspólnoty została w 1889 r. przeoryszą, w 1894 r. mistrzynią nowicjatu oraz ksienią - opatką lwowskiego klasztoru. Służyła siostrom z wielką miłością i oddaniem oraz gorliwie kierowała duchowym życiem wspólnoty. Napotykając liczne trudności wewnątrz i poza klasztorem, dotyczące oszczerczych pomówień, s. Kolumba opuściła za zgodą ordynariusza, abpa Józefa Bilczewskiego, zakon oraz Lwów w 1900 r. i udała się do Rzymu. Przez pewien czas przebywała w domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przygarnięta przez założycielkę Marię Franciszkę Siedliską. Żyła nadzieją powrotu do swego macierzystego klasztoru. W 1902 r. otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej wstąpienia do klasztoru benedyktynek w Subiaco. Był to jednak krótki pobyt, wróciła do Rzymu. Za radą spowiednika, o. Giacinto Cormiera, podjęła pracę w parafii Matki Bożej Różańcowej w Prati, jednej z dzielnic Rzymu. W 1908 r. otworzyła zakład, zwany Domem Rodzinnym, dla młodych i biednych robotnic, zapewniając im nie tylko mieszkanie i utrzymanie, ale umożliwiając rozwój życia wewnętrznego. Matka Kolumba przyjęła wskazania i rady opata benedyktynów, o. Hildebranda De Hemptinn i założyła zgromadzenie kontemplacyjno-czynne sióstr Benedyktynek od Miłości. Konstytucję nowego zgromadzenia przepełnionego charyzmatem benedyktyńskim i poświęceniem się dla pracy apostolskiej wśród młodzieży żeńskiej przygotował opat. Siostry rozpoczęły działalność charytatywną i wychowawczą w wielu miastach Włoch. W 1925 r. zgromadzenie zostało zatwierdzone przez wikariusza Rzymu, kard. Basilio Pampili. Matka Kolumba zmarła w opinii świętości 24 września w rzymskim domu swego zgromadzenia.
Beatyfikacji s. Kolumby Gabriel dokonał Jan Paweł II w Rzymie 17 maja 1993 r.
Święto patronalne 24 września.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB