Rodzina Bogiem silna
Wrzesień
      1
Wybuch
II Wojny Światowej

św. Idziego

św. Wiktora

bł. Bronisławy

2
św. Wilhelma

św. Ingrydy Szwedzkiej
3
św. Grzegorza I Wielkiego
Doktora Kościoła

św. Marinusa
4
św. Rozalii

św. Bonifacego

bł. Marii Stelli i Towarzyszek
5
św. Wiktoryna

bł. Matki Teresy z Kalkuty
6
św. Magnusa z Füssen

bł. Michała Czartoryskiego
7
św. Melchiora Grodzieckiego

bł. Ignacego Kłopotowskiego
8
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

św. Sergiusza I
9
św. Piotra Klawera

bł. Anieli Salawy

bł. Jakuba Lavala
10
św. Mikołaja z Tolentino

św. Pulcherii
11
św. Jana Gabriela Perboyre

św. Prota i Hiacynta
12
Najświętszego Imienia Maryi

św. Macedoniusza i towarzyszy

św. Gwidona
13
św. Jana Chryzostoma
Doktora Kościoła

bł. Franciszka Drzewieckiego
14
Podwyższenie Krzyża Świętego

bł. Alberta Avogadro
15
NMP Bolesnej

św. Katarzyny Genueńskiej

bł. Pawła Manny
16
św. Korneliusza

św. Cypriana
17
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

św. Roberta Bellarmina
18
św. Stanisława Kostki
patrona Polski


św. Józefa z Kupertynu
19
św. Januarego

św. Alfonsa de Orozco

Rozalii Celakówny
20
św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy

św. Pawła Chong Hasang i towarzyszy
21
św. Mateusza Apostoła

proroka Jonasza
22
św. Maurycego i towarzyszy

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
23
św. Ojca Pio z Pietrelciny

św. Tekli
24
św. Gerarda

bł. Hermana Kaleki

bł. Kolumby Joanny Gabriel
25
św. Kleofasa

św. Władysława z Gielniowa
26
św. Kosmy i Damiana

św. Nila z Rossano
27
św. Wincentego á Paulo

św. Wawrzyńca Ruiz
28
św. Wacława

św. Tymona
29
św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
30
św. Hieronima
Doktora Kościoła

św. Grzegorza Oświeciciela