Rodzina Bogiem silna

Otton z Bambergu


ok. 1061-1139
biskup, misjonarz, apostoł Pomorza.
Urodził się w Szwabii w rodzinie szlacheckiej.
Do Polski przybył już jako kleryk ok. 1080 r. z otoczeniem opata Henryka z Wurzburga, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Przebywał w Polsce przez kilka lat, prowadząc szkołę katedralną w Gnieźnie, a następnie jako kapelan na dworze Władysława Hermana i przewodnik duchowy jego syna, Bolesława Krzywoustego. Po powrocie do Niemiec Otton został kapelanem i kanclerzem cesarza Henryka IV, a w 1102 r. biskupem Bambergu.
Dziełem życia biskupa Ottona była misja ewangelizacyjna na prośbę króla Bolesława Krzywoustego. Wspierany przez Bolesława wyruszył na Pomorze, należące do państwa polskiego. Najpierw zbudowano kościół w Kamieniu, a następne w Szczecinie. Biskup Otton wspomagany przez drużynę kasztelana z Santoka ewangelizował i chrzcił dalej w Stargardzie, Kołobrzegu i Białogardzie. W lutym 1125 r. powrócił do swej diecezji. W zmienionych warunkach politycznych odbył w 1128 r. drugą wyprawę misyjną na Pomorze oraz do kraju zamieszkanego przez Lutyków i Połabian.
Otton stworzył zręby organizacji kościelnej, a pierwszym biskupem w Kamieniu Pomorskim został Polak - ksiądz Wojciech, kapelan Bolesława Krzywoustego i współpracownik misji Ottona. Biskup z Bambergu był przyjacielem Polski.
Zmarł 30 czerwca 1139 r. i został pochowany w opactwie na Górze św. Michała pod Bambergiem.
Kanonizowany w 1189 r. przez papieża Klemensa III.
Dzięki swej działalności został obrany patronem Pomorza.
Święto patronalne przypada 1 lipca.

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego