Rodzina Bogiem silna

Święta Marta z Betanii


Patronka życia domowego, hotelarzy, rzeźbiarzy, malarzy.

Miejsce urodzenia: Galilea lub Judea.

Marta przyszła na świat mniej więcej w tym samym czasie, co Jezus. Była siostrą Łazarza, którego wskrzesił Jezus, i Marii. Zgodnie z Biblią, cała trójka była bardzo oddana Jezusowi, który odwiedzał tę rodzinę w jej domu w Betanii, miasteczku odległym od Jerozolimy o kilka kilometrów. Gdy gościł u nich Jezus, to Marta zawsze przygotowywała posiłki. Siostra zaś siadała u Jego stóp, słuchając uważnie co mówi. Marta zwróciła się więc raz z prośbą do Jezusa, mając nadzieję, że zachęci Marię, by jej pomogła. Jezus odrzekł: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona" (Łk 10,41-2). Bowiem od spraw przyziemnych ważniejsze były nauki, które głosił Jezus. Marta, mimo że pochłaniały ją obowiązki domowe, zawsze pamiętała o tym, że w jej progi wstępuje Syn Boży, któremu okazywała miłość i zaufanie.
Cztery dni po śmierci Łazarza Jezus przybył do Betanii, by go wskrzesić. Marta wyszła mu naprzeciw. Kiedy się spotkali, Pan rzekł jej: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki". Kiedy Jezus zapytał Martę, czy w to wierzy, odpowiedziała mu z przekonaniem: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat" (J 11, 25-27).
Zgodnie z legendą, po śmierci Chrystusa Marta z Marią i wskrzeszonym Łazarzem udała się na południe Francji, gdzie razem głosili Słowo Boże, nawracając wiele ludzi. Tam Marta zmarła, ale nie wiadomo, gdzie ją pochowano.

Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Marty:
Boże, za łaskawym wstawiennictwem Świętej Marty
niech nam się udaje godzić
wszystkie drobne obowiązki
względem naszych bliskich i nas samych
z tym, co jest naprawdę ważne dla Ciebie
i zbawienia duszy naszej.
Amen.

Żywoty Świętych