Rodzina Bogiem silna

Jadwiga Królowa


1374-1399
wyznawca, Matka Narodów.
Urodziła się prawdopodobnie 17 lutego jako córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Obie jej babki były Polkami, a zatem język polski znała od dziecka.
Do naszego kraju przybyła 13 października 1384 r. i już 16 października została ukoronowana na królową Polski. 18 lutego 1386 r. poślubiła wielkiego księcia Litwy Władysława Jagiełłę, stając się również wielką księżną litewską, panią Żmudzi i Rusi. Przyczyniła się do nawrócenia Litwy na chrześcijaństwo, osobiście uczestniczyła w ewangelizacji Litwy i Rusi, wyposażała kościoły, umożliwiała kształcenie kapłanom z Litwy, zapewniając im studia w Pradze.
Narzędzie ewangelizacji miała też stanowić odnowiona przez Jadwigę Akademia Krakowska i fundacja Wydziału Teologicznego. Królowa zapisała uniwersytetowi wszystkie swe kosztowności.
Jadwiga sprowadziła do Polski zakon karmelitów i benedyktynów słowiańskich oraz znacznie przyczyniła się do rozwoju języka polskiego.
Zmarła 17 lipca w wieku 25 lat na gorączkę połogową, po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji, która otrzymała drugie imię na cześć papieża Bonifacego IV (polecił swemu zastępcy trzymać do chrztu córkę Jadwigi). Jadwiga została pochowana w Katedrze Wawelskiej.
Kult Jadwigi Królowej został zatwierdzony w 1979 r., a jej relikwie umieszczono w 1987 r. na Wawelu na ołtarzu przed czarnym Krucyfiksem, gdzie według tradycji królowa często rozmawiała z Chrystusem.
Na polecenie Jana Pawła II Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła 4 sierpnia 1986 r. deklarację o potwierdzeniu odwiecznego kultu Jadwigi, co było równoznaczne z beatyfikacją.
8 czerwca 1997 r. Jan Paweł II kanonizował bł. Jadwigę Królowa na Błoniach krakowskich, była to tym samym pierwsza kanonizacja na ziemi polskiej.
Św. Jadwiga jest patronką Węgier, Polski i Litwy, jednym z niewielu władców wyniesionych do chwały ołtarzy, nowoczesnym wzorem świeckiej świętości, przykładem zapału misyjnego i ofiarności. Nazywano ją "Matką ubogich" i "Matką duchownych", władczynią bogatą w zasługi dla Kościoła i Ojczyzny.
Święto patronalne przypada 17 lipca.

Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych w opracowaniu Gabriela Turowskiego