Rodzina Bogiem silna

108 polskich błogosławionych męczenników z czasów II wojny światowej


W okresie II wojny światowej wierzący stawali się ofiarami nazizmu hitlerowskich Niemiec z powodu nienawiści swych oprawców do wiary. Błogosławieni męczennicy pochodzą z 18 diecezji, ordynariatu polowego i 22 rodzin zakonnych. Jest pośród nich 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich. Ukazują oni obraz Kościoła w Polsce, który w czasie prześladowania za wiarę złożył świadectwo wierności Bogu i Jego Prawu, łącząc ofiarę życia swoich duchownych i wiernych z Ofiarą Zbawiciela. Ich ofiara pozostaje ciągle żywa, wzmacnia naszą wiarę i jest dojrzałym owocem przelanej krwi św. Wojciecha, biskupa i męczennika.

Abp Antoni Julian Nowowiejski, ks. Henryk Kaczorowski, o. Anicet Kopliński i Marianna Biernacka przewodzą wielkiemu gronu heroicznych świadków wiary, którym zadano śmierć z nienawiści do wiary, w różnych okolicznościach i miejscach, na sposób gwałtowny czy w następstwie udręk więzienia.
Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) arcybiskup, męczennik. Był biskupem płockim, znakomitym liturgistą i historykiem oraz animatorem studiów kościelnych w odrodzonej po rozbiorach Polsce. Został aresztowany w 1940 r. razem z grupą duchownych z Płocka i osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie. 83-letni biskup był upokarzany i torturowany m.in. za odmowę podeptania swego biskupiego krzyża rzuconego w błoto. Błogosławił innych skazańców, zachęcając ich, by wszystko przyjmowali jako wolę Bożą. Zmarł 28 maja 1941 r. w obozie.
Henryk Kaczorowski (1888-1942) kapłan, męczennik. Był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku, uczonym, wychowawcą kapłanów. Aresztowany w 1939 r. Poniósł śmierć w komorze gazowej w 6 maja 1942 r., wywieziony z obozu w Dachau w tzw. transporcie inwalidzkim.
Anicet Kopliński (1875-1941) - kapucyn, apostoł miłosierdzia Warszawy, męczennik. Już za życia był otoczony sławą świętości, nazywano go św. Franciszkiem z Warszawy. Został aresztowany w 1941 r. Swe cierpienie włączał do modlitwy i starał się naśladować Mistrza z Nazaretu. Często mówił do współbraci więźniów: "Musimy do końca wypić ten kielich goryczy". Zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Marianna Biernacka (1888-1943) świecka męczennica. Była osobą obdarzoną głęboką wiarą, prostą i szlachetną kobietą, dla której Bóg i Boże prawo były wartościami najwyższymi, ponad wolność i życie. W porywie miłości ofiarowała swoje życie, aby uratować przed rozstrzelaniem brzemienną synową i dziecko, które w sobie nosiła. Rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w Naumowiczach koło Grodna.

Wykaz pozostałych męczenników według kolejności w procesie beatyfikacyjnym:
Mieczysław Bohatkiewicz (1904-1942) - kapłan, rozstrzelany w Berezweczu k. Głębokiego (obecnie Białoruś).
Władysław Maćkowiak (1910-1942) - kapłan, rozstrzelany w Berezweczu k. Głębokiego.
Stanisław Pyrtek (1913-1942) kapłan, rozstrzelany w Berezweczu k. Głębokiego.
Maksymilian Binkiewicz (1908-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Ludwik Gietyngier (1904-1941) kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Antoni Beszta-Borowski (1880-1943) - kapłan, rozstrzelany w pobliżu Bielska Podlaskiego.
Marian Górecki (1903-1940) kapłan, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Bronisław Komorowski (1889-1940) - kapłan, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Franciszek Rogaczewski (1892-1940) - kapłan, rozstrzelany w pobliżu obozu koncentracyjnego Stutthof.
Jan Nepomucen Chrzan (1885-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Franciszek Dachtera (1910-1944) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Władysław Demski (1884-1940) kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
Stanisław Kubski (1876-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie do Hartheim koło Linzu.
Władysław Mączkowski (1911-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Marian Skrzypczak (1909-1939) - kapłan, zamordowany w Płonkowie.
Aleksy Sobaczek (1895-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Antoni Świadek (1909-1945) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Franciszek Stryjas (1883-1942) - ojciec rodziny, zmarł w więzieniu w Kaliszu.
Józef Czempiel (1883-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Emil Szramek (1887-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Józef Pawłowski (1890-1942) - kapłan, powieszony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Piotr Edward Dańkowski (1908-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Władysław Goral (1898-1945) - biskup, zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
Kazimierz Gostyński (1884-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Stanisław Mysakowski (1896-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Zygmunt Pisarski (1902-1943) - kapłan, zastrzelony w czasie transportu do więzienia w Gdeszynie k. Hrubieszowa.
Stanisław Starowieyski (1895-1941) - ojciec rodziny, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Antoni Zawistowski (1882-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Adam Bargielski (1903-1942) - kapłan, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Marianna Biernacka (1888-1943) - wierna świecka, rozstrzelana w Naumowiczach k. Grodna.
Michał Piaszczyński (1885-1940) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) - arcybiskup, zmarł w obozie koncentracyjnym w Działdowie.
Leon Wetmański (1886-1941) - biskup, zmarł w obozie koncentracyjnym w Działdowie.
Marian Konopiński (1907-1943) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Józef Kut (1905-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Włodzimierz Laskowski (1886-1940) - kapłan, zamordowany w obozie w Gusen.
Narcyz Putz (1877-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - nauczycielka, poniosła śmierć w komorze gazowej w Ravensbrück.
Kazimierz Grelewski (1907-1942) - kapłan, powieszony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Stefan Grelewski (1899-1941) - kapłan, brat ks. Kazimierza, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Franciszek Rosłaniec (1889-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Bolesław Strzelecki (1896-1941) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Kazimierz Sykulski (1882-1941) - kapłan, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Antoni Rewera (1869-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Roman Sitko (1880-1942) - kapłan, zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Roman Archutowski (1882-1943) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Majdanku.
Edward Detkens (1885-1942) - kapłan, wywieziony z obozu w Dachau na zagazowanie.
Michał Oziębłowski (1900-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Zygmunt Sajna (1897-1940) - kapłan, rozstrzelany w Palmirach k. Warszawy.
Michał Woźniak (1875-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Tadeusz Dulny (1914-1942) - alumn IV roku seminarium, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Edward Grzymała (1906-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Henryk Hlebowicz (1904-1941) - kapłan, rozstrzelany w Borysowie.
Dominik Jędrzejewski (1886-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Henryk Kaczorowski (1888-1942) - kapłan, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Bronisław Kostkowski (1915-1942) - alumn seminarium, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Józef Kurzawa (1910-1940) - kapłan, zamordowany w pobliżu Witowa.
Wincenty Matuszewski (1869-1940) - kapłan, zamordowany w pobliżu Witowa.
Leon Nowakowski (1913-1939) - student teologii, rozstrzelany w Piotrkowie Kujawskim.
Józef Straszewski (1885-1942) - kapłan, wywieziony z Dachau na zagazowanie.
Władysław Miegoń (1892-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Michał Czartoryski (1897-1944) - dominikanin, rozstrzelany podczas powstania warszawskiego.
Julia Rodzińska (1899-1945) - dominikanka, zmarła w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Krystyn Gondek (1909-1942) - franciszkanin, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Marcin Oprządek (1884-1942) - brat zakonny, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie do Hartheim koło Linzu.
Anastazy Jakub Pankiewicz (1882-1942) - franciszkanin, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Narcyz Turchan (1879-1942) - franciszkanin, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Brunon Zembol (1905-1942) - brat zakonny, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Jan Antonin Bajewski (1915-1941) - franciszkanin konwentualny, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Ludwik Pius Bartosik (1909-1941) - franciszkanin konwentualny, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Józef Innocenty Guz (1890-1940) - franciszkanin konwentualny, zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
Józef Achilles Puchała (1911-1943) - franciszkanin konwentualny, zamordowany w Borowikowszczyźnie.
Karol Herman Stępień (1910-1943) - franciszkanin konwentualny, zamordowany w Borowikowszczyźnie.
Stanisław Tymoteusz Trojanowski (1908-1942) - brat zakonny, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Piotr Bonifacy Żukowski (1913-1942) - brat zakonny, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Fidelis Chojnacki (1906-1942) - brat zakonny, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Symforian Ducki (1888-1942) - brat zakonny, zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Anicet Kopliński (1875-1941) - kapucyn, poniósł śmierć w komorze gazowej Auschwitz.
Hilary Paweł Januszewski (1909-1945) - karmelita, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Maria Teresa Kowalska (1902-1941) - klaryska, zmarła w obozie koncentracyjnym w Działdowie.
Jerzy Kaszyra (1904-1943) - marianin, spalony wraz z grupą osób w Nawojowej Górze.
Henryk Krzysztofik (1908-1942) - kapucyn, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Florian Stępniak (1912-1942) - kapucyn, wywieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau na zagazowanie.
Alfons Maria Mazurek (1891-1944) - karmelita bosy, rozstrzelany w drewnianej chacie w Rosicy.
Antoni Leszczewicz (1890-1943) - marianin, spalony w stajni w Rosicy wraz z grupą ok. 380 osób.
Władysław Błądziński (1908-1944) - michaelita, zginął w Gross-Rosen.
Wojciech Nierychlewski (1903-1942) - michaelita, zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Józef Cebula (1902-1941) - oblat, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.
Maria Ewa od Opatrzności Bogumiła Noiszewska (1885-1942) - niepokalanka, rozstrzelana w Słonimie.
Maria Marta od Jezusa Kazimiera Wołowska (1879-1942) - niepokalanka, rozstrzelana w Słonimie.
Franciszek Drzewiecki (1908-1942) - kapłan, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Józef Jankowski (1910-1941) - palotyn, zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Józef Stanek (1916-1944) - kapłan, zamordowany za uczestnictwo w powstaniu warszawskim.
Józef Kowalski (1911-1942) - salezjanin, zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Czesław Jóźwiak (1919-1942) - lider katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
Edward Kaźmierski (1919-1942) - lider katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
Franciszek Kęsy (1920-1942) - lider katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
Edward Klinik (1919-1942) - lider katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
Jarogniew Wojciechowski (1922-1942) - lider katolickiej organizacji młodzieżowej, zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie.
Józef Zapłata (1904-1945) - brat zakonny, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Katarzyna Celestyna Faron (1913-1944) - służebniczka starowiejska, zmarła w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Maria Antonina Kratochwil (1881-1942) - zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, więziona w Stanisławowie, gdzie zmarła w szpitalu.
Maria Klemensa Staszewska (1890-1943) - urszulanka OSU, zmarła w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Grzegorz Bolesław Frąckowiak (1911-1943) - brat zakonny, ścięty w Dreźnie.
Stanisław Kubista (1898-1940) - werbista, zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
Alojzy Liguda (1898-1942) - werbista, utopiony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Ludwik Mzyk (1905-1940) - werbista, zamęczony w forcie VII w Poznaniu.
Alicja Maria Jadwiga Kotowska (1899-1939) - siostra zmartwychwstanka zamordowana w Piaśnicy.

Beatyfikacji 108 Polskich męczenników II wojny światowej dokonał Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Ich święto patronalne przypada 12 czerwca.