Rodzina Bogiem silna

Święty Florian

III w.
Męczennik, patron Krakowa.
Florianus był oficerem wojsk rzymskich za czasów cesarza Dioklecjana (284-305) i jako chrześcijanin został ujęty i kilkakrotnie poddany torturom. Utopiono go w Enns przywiązując kamień do szyi.
Gdy ustały prześladowania wyznawców Chrystusa, załoga warownego miasta Laureacum nad Dunajem, gdzie współwyznawcy pogrzebali Florianusa, zabrała ciało do Rzymu. Odprawiono wówczas uroczysty pogrzeb, a męczeńskie szczątki wyniesiono na ołtarze.
Relikwie św. Floriana sprowadził do Małopolski książę Kazimierz Sprawiedliwy, który wyjednał u papieża Lucjusza III kości męczennika. W 1183 r. zostały one przywiezione w uroczystym orszaku do Krakowa i spoczęły w grobowcu na Wawelu oraz w krakowskim kościele św. Floriana na Starym Kleparzu.
Św Florian jest nie tylko patronem Krakowa, ale również patronem strażaków.
Święto patronalne przypada w wielu diecezjach Polski 4 maja.