Rodzina Bogiem silna

Święta Tacjana


Męczennica, w. III
Imię to jest znane w Rosji, a ostatnio spotykane również w naszej Ojczyźnie. Kościół wyniósł do chwały ołtarzy pod tym imieniem 2 święte i 5 świętych.
Martyrologium Rzymskie pod datą 12 stycznia takie podaje nam o świętej informacje: “W Rzymie św. Tacjany, męczennicy. Za panowania cesarza Aleksandra (Sewera, który panował w latach 222-235) szarpano jej ciało żelaznymi pazurami i ostrymi grzebieniami, potem rzucono ją dzikim zwierzętom w ogień. Kiedy jednak nie doznała szkody, ścięta mieczem odeszła do nieba”.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB