Rodzina Bogiem silna

Święta Honorata


Dziewica - w. V.
Jej życiorys napisał św. Epifaniusz, biskup Pawii, jej rodzony brat. Była najmłodszą z trzech jego sióstr, które nosiły imiona: Specjoza, Luminoza i Liberata. Św. Epifaniusz osobiście nałożył na głowę siostry welon dziewiczy na znak oddania się jej na wyłączną służbę Panu Bogu. Kiedy w roku 476 Odoaker, król Gotów, zdobył miasto Pawię i je złupił, wziął do niewoli wśród wielu jego obywateli także św. Honoratę. Dopiero św. Epifaniusz musiał wykupić brankę z jego rąk, wraz z wielu innymi. Zasnęła w Panu otoczona powszechną czcią. Martyrologium Rzymskie wspomina ją 11 stycznia.
Przytaczamy jej krótki żywot dlatego, że imię Honoraty zaczyna się w ostatnich czasach przyjmować w Polsce.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB