Rodzina Bogiem silna

Święty Feliks z Noli


Kapłan, † ok. 260.
Łacińskie imię Feliks oznacza tyle, co “szczęśliwy”, odpowiadałoby więc naszemu imieniu Szczęsny. Było kiedyś w Kościele Katolickim tak popularne, że pod tym imieniem zostało wyniesionych do chwały ołtarzy aż ok. 90 świętych i błogosławionych.
Dane biograficzne o naszym Świętym przekazał w swoich pismach jego rodak, św. Paulin z Noli. On też rozsławił jego kult. Według relacji św. Paulina ojciec św. Feliksa był Syryjczykiem. Jako wysłużony legionista rzymski osiedlił się w Noli, na południe od Neapolu (Włochy), gdzie założył gospodarstwo rolne. Św. Feliks poświęcił się służbie Bożej, a jego brat, Hermiasz, obrał zawód legionisty-żołnierza.
Kiedy św. Feliks otrzymał święcenia kapłańskie, wybuchło właśnie prześladowanie Kościoła za panowania cesarza Decjusza (249-251). Biskup Noli, Maksym, opuścił wówczas potajemnie diecezję, cały ciężar jej prowadzenia oddając w ręce św. Feliksa. Wkrótce Święty został aresztowany i uwięziony. Jednak udało mu się ujść z więzienia. Ukrywał się przez pewien czas we wyschłej studni. Po śmierci Decjusza powrócił. Ponieważ jednak skonfiskowano mu majątek rodzinny, żył z pracy swoich rąk. Zasnął w Panu 14 stycznia ok. 260 roku, opłakiwany przez wszystkich.
Św. Augustyn w swoich pismach nazywa św. Feliksa wyznawcą, ale św. Paulin i św. Grzegorz z Tours zaliczają go do męczenników. Według bowiem relacji św. Paulina św. Feliksa poddano wielu torturom, by go odwieść od wiary: bito go, a ciało jego poranione wleczono po ostrych muszlach i skorupach. Na pół żywego odstawiono go do więzienia, by poddać go dalszym mękom.
Grób św. Feliksa w Cimitile pod Nolą stał się rychło miejscem pielgrzymek. Kult św. Feliksa był nie mniej żywy w samym Rzymie w bazylice in Pincis. Martyrologium Rzymskie umieszcza dzień jego wspomnienia dorocznego właśnie dzisiaj. Papież św. Damazy ułożył ku czci św. Feliksa z Noli hymn pochwalny, św. Paulin kilka hymnów, a św. Grzegorz I Wielki w rocznicę jego śmierci wygłosił piękną homilię. Bazylikę Św. Feliksa w Cimitile zniszczyli Wandalowie we wieku V. Jej ślady odkryto w latach 1933 - 1935.
O popularności imienia św. Feliksa w Polsce świadczy topografia, w której ponad 60 miejscowości wywodzi swoją nazwę od jego imienia. Spotyka się to imię dzisiaj rzadziej wśród mężczyzn i niewiast.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB