Rodzina Bogiem silna

Święty Arkadiusz z Cezarei Mauretańskiej


Męczennik, ok. 304.
Hagiografia katolicka zna pod tym imieniem 6 świętych. Nasz Święty pochodził z Cezarei Mauretańskiej, dzisiaj Clierchel w Algierze (Afryka północna). Kiedy za czasów panowania Dioklecjana (284-305) wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła, św. Arkadiusz uciekł i ukrył się. Na wiadomość wszakże o aresztowaniu jego rodziny, wrócił i sam stawił się przed sędzią.
Usiłowano go najpierw namową, a potem torturami skłonić do odstępstwa. Połamano mu golenie, a wreszcie miano go ukrzyżować. Do końca życia znosił męki z heroicznym męstwem, zagrzewając nadto towarzyszy do wytrwania.
O męczeństwie św. Arkadiusza dowiadujemy się z jego akt męczeńskich, a także z pism św. Zenona z Werony, który pochodził z tamtych stron. Martyrologium Rzymskie wspomina dzień śmierci św. Arkadiusza 12 stycznia.

Święci na każdy dzień w opracowaniu ks. Wincentego Zaleskiego SDB