Rodzina Bogiem silna

Spotkanie opłatkowe
dzieci kolonijnych
2018-01-12

Spotkanie opłatkowe
SRK
2018-01-20

Spotkanie opłatkowe
Seniorów
2018-01-21

Diecezjalne spotkanie opłatkowe
SRK
2018-01-27