Rodzina Bogiem silna

Spotkanie opłatkowe
dzieci kolonijnych
2018-01-12

Spotkanie opłatkowe
SRK
2018-01-20

Spotkanie opłatkowe
Seniorów
2018-01-21

Diecezjalne spotkanie opłatkowe
SRK
2018-01-27

Diecezjalny Dzień Skupienia
SRK
2018-02-24

Spotkanie
Seniorów
2018-05-03