Rodzina Bogiem silna
Spotkanie opłatkowe
dzieci z kolonii
w
Hańczowej
2014-01-04

Spotkanie opłatkowe
stowarzyszeń parafialnych
2014-01-18

Spotkanie opłatkowe
seniorów
2014-01-19

Dukla

2014-04-12