Rodzina Bogiem silna

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia
2009-01-25

Spotkanie opłatkowe seniorów
2009-01-26

Spotkanie z Profesor
Wandą Półtawską
2009-03-26