Rodzina Bogiem silna
<

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia
2007-01-17


Spotkanie opłatkowe seniorów
2007-01-18


Spotkanie seniorów
2007-05-03

Spotkanie z Profesor
Wandą Półtawską
2007-05-09
Powakacyjne spotkanie
dzieci z kolonii
w Hańczowej
2007-09-22
Mrukowa
Spotkanie opłatkowe
dzieci z kolonii
w
Hańczowej
2007-12-29