Rodzina Bogiem silna

Kolonia dzieci
Hańczowa 2007
Posługa misyjna
ks. Jana Radonia
w stolicy Kamczatki
Pietropawłowsku
2007