Rodzina Bogiem silna
Pielgrzymka do
Krużlowej, Limanowej,
Szczyrzyca, Czarnego Potoku,
Starego Sącza
2010-04-24
Pielgrzymka
po
ziemi warmińsko-mazurskiej
i podlaskiej
2010-08-21 - 2010-08-23
Pielgrzymka do
Ludźmierza, Zakopanego
Olczy, Zakopanego
Krzeptówek, Bachledówki
2010-10-02