Rodzina Bogiem silna
Pielgrzymka kolonistów
z Hańczowej
do
Sanktuarium w Dębowcu
2008-03-28
Pielgrzymka
do Ciężkowic,
Porąbki Uszewskiej,
Zabawy i Tarnowa
2008-05-25
Pielgrzymka
do
Zawady, Cmolasu,
Poręb Dymarskich
2008-10-25