Rodzina Bogiem silna

Pielgrzymka dzieci
do Jamnej
2007-04-14

Pielgrzymka na Ukrainę
2007-06-16 - 18

Pielgrzymka na Święty
Krzyż i do Wąchocka
2007-08-11
Pielgrzymka do
Osieka Jasielskiego,
Nowego Żmigrodu,
Skalnika
2007-10-20