Rodzina Bogiem silna
Pielgrzymka do Strachociny, Zagórza, Komańczy, Jaślisk, Dukli
2006-10-01