Rodzina Bogiem silna
Pielgrzymka dziękczynna za beatyfikację ks. Władysława Findysza
2004-09-22